Leveranciersverklaring van oorsprong

Met een leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong (LVO) bewijs je welke oorsprong producten hebben. Je hebt een LVO nodig als je een Certificaat van Oorsprong (CVO) aanvraagt bij KVK.

Sommige bestemmingslanden buiten de EU vragen bij de import van producten in hun land om een Certificaat van Oorsprong (CVO). Om politieke, economische of gezondheidsredenen wil dat land dan geen producten toelaten uit bepaalde landen. Een bedrijf dat binnen de EU is gevestigd kan een LVO als bewijs gebruiken voor het aanvragen van een CVO.

LVO gebruiken

Met een LVO toon je de oorsprong van handelsproducten aan. Deze producten exporteer je zelf of je klant exporteert de bij jou ingekochte producten.

1. Je exporteert zelf producten

Als je producten inkoopt die je vervolgens zelf exporteert met een CVO, dan vraag je bij je leverancier een LVO aan. Je leverancier mag alleen een LVO afgeven als diegene in de EU is gevestigd. Aan leveranciers die buiten de EU zijn gevestigd vraag je als bewijsstuk een CVO uit diens land.

2. Je klant exporteert bij jou ingekochte producten

Je klant koopt producten bij je in en exporteert deze naar een land dat om een CVO vraagt. Als leverancier kun je op verzoek van je klant een LVO afgeven. Je klant vraagt hiermee zelf een CVO aan. Zorg dat je de oorsprongsregels kent voordat je de verklaring afgeeft. Beoordeel aan de hand van de oorsprongsregels welke oorsprong je product heeft. Je noemt deze oorsprong ook wel niet-preferentiële oorsprong.

Niet-preferentiële oorsprong

Producten zijn van niet-preferentiële oorsprong als ze in een land of gebied ‘geheel en al zijn verkregen’ of in het land van vervaardiging een ‘laatste ingrijpende bewerking’ heeft plaatsgevonden. Wat deze begrippen inhouden en hoe je beoordeelt wat de niet-preferentiële oorsprong van een product is, lees je in het artikel ‘Certificaat van Oorsprong, bewijs waar product is gemaakt’.

Voorbeeld

Je koopt bij een Spaanse producent handgemaakte rugtassen in. Je exporteert deze tassen naar Qatar. De douane in Qatar vraagt om een CVO voor het invoeren van de goederen. Je vraagt het CVO aan bij KVK. Hiervoor heb je een bewijs van de oorsprong nodig. Je Spaanse leverancier overlegt op jouw verzoek een LVO. Met dit LVO toont je leverancier aan waar de door jou ingekochte producten gemaakt zijn. De belangrijkste laatste bewerking vond plaats in de eigen werkplaats van de Spaanse producent. Hierdoor vermeldt de producent de Spaanse oorsprong op de LVO.

Download leveranciersverklaring van oorsprong

Er zijn twee soorten LVO’s in vier talen, voor eenmalig gebruik en voor herhaald gebruik.

1. Voor eenmalig gebruik

Een leveranciersverklaring voor eenmalig gebruik geldt voor één zending van handelsproducten. Download de verklaring hieronder.

2. Voor herhaald gebruik

Een leveranciersverklaring voor herhaald gebruik geldt voor een regelmatige zending van handelsproducten. Download de verklaring hieronder.

Invullen van een LVO

Op de LVO zelf staat wat je in de verschillende velden invult. Een paar aandachtspunten:

  • Controleer of de producten die je levert of ontvangt aan de oorsprongsregels voldoen.
  • Omschrijf de goederen op de LVO duidelijk zodat je ze goed kunt herkennen. Vermijd algemene termen.
    Liever ‘Meubelen: salontafels van hout, goederencode 9403 6010’ dan alleen ‘Meubelen’.
  • Als de goederenomschrijving op de LVO verwijst naar een factuur of paklijst, stuur deze dan ook mee als aanvullend bewijsstuk.

KVK Exportdocumenten

Wil je meer informatie over een leveranciersverklaring van oorsprong of over het bepalen van de niet-preferentiële oorsprong van een product? Neem contact op met KVK via e-mail of telefoon. Team West: 088 585 18 87 of Team Oost/Zuid: 088 585 18 89. Of gebruik de chatfunctie onderaan deze pagina.