Convenant Brancheorganisatie Voor Professionele Bewindvoerders (NBBI)

Professionele bewindvoerders kunnen vanwege hun beroep te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. Voor de doelgroep brengt werken voor bijvoorbeeld ex-gedetineerden of cliënten met een verslaving, extra risico met zich mee. Zeker daar waar de bewindvoerder de brenger is van slecht nieuws. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de bewindvoerder het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie voor bewindvoerders met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) en KVK vastgelegd in een convenant.

Convenant downloaden

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden:

  • Je behoort tot de beroepsgroep indien als je bent geregistreerd als aangeslotene bij NBBI.
  • Of je onderbouwt dit met een verklaring van NBBI.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier (pdf).