Convenant Mentorschap Nederland

Het werken met bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische of psychiatrische problematiek of hun familieleden, kan voor de mentor extra risico met zich meebrengen. Daarnaast neemt de professionele mentor soms beslissingen rondom de medische zorgverlening van de cliënt, die op weerstand stuiten van de cliënt en/of diens familie. Dit kan leiden tot verbale en fysieke bedreigingen richting de professionele mentor, de regionale stichting Mentorschap die mandaat aan deze mentor verleent dan wel de Landelijke Koepelorganisatie Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de mentor het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie van mentoren met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben Mentorschap Nederland en KVK vastgelegd in een convenant.

Convenant downloaden

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je moet voldoen aan onderstaand criterium:

  • Je bent een geregistreerd lid van Mentorschap Nederland.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via het formulier "Bijlage B - Verzoek afscherming bezoekadres bij een waarschijnlijke dreiging (pdf)".