Convenant Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

De beroepsgroep journalisten bestaat uit professionals werkend of publicerend in de media en bestaat naast journalisten tevens uit fotografen, cameramensen, publicisten, cartoonisten, schrijvers, programmamakers, bloggers en vloggers. Deze beroepsgroep kan te maken hebben met beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun eigendommen en bezittingen) die onderdeel uit maken van de beroepsgroep als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de professional het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie van journalisten met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en KVK vastgelegd in een convenant.

Convenant downloaden

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent houder van een NVJ-perskaart of Landelijke Politieperskaart.
  • Of je overlegt een verklaring opgesteld door de NVJ of Persveilig waaruit blijkt dat je vanwege jouw concrete werkzaamheden te beschouwen bent als deel van de beroepsgroep en te maken kunt krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier (pdf).