Download

Formulier 15: Gegevens wijzigen van een rechtspersoon of vennootschap

Met formulier 15 geef je wijzigingen door voor een rechtspersoon of vennootschap. Bijvoorbeeld als de hoogte van het kapitaal of de statuten zijn veranderd.

 

Dit formulier gebruik je voor een vennootschap onder firma (vof), maatschap, commanditaire vennootschap (cv), besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, vereniging, vereniging van eigenaren (vve), buitenlands rechtspersoon, publiekrechtelijk rechtspersoon of kerkgenootschap.