Download

Formulier 22: Inschrijving functionaris vereniging of stichting

Met Formulier 22 schrijf je één of meer bestuurders, commissarissen, vereffenaars of functionarissen voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars (vve) zonder onderneming in in het Handelsregister.