Gebruikersvoorwaarden Handelsregistergegevens

Op de verstrekking en het gebruik van Handelsregistergegevens zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Op overeenkomsten gesloten voor 1 januari 2021 waren dat, afhankelijk van het gekozen product, de volgende gebruiksvoorwaarden:

Voor overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021 gebruikt KVK de Gebruiksvoorwaarden Verstrekking en gebruik Handelsregistergegevens.

Als het gaat om het grootschalig opvragen of hergebruiken van gegevens uit het Handelsregister zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing die regels geven over eigen gebruik, hergebruik en doorgifte. Deze aanvullende voorwaarden zijn een bijlage bij de gebruiksvoorwaarden (met als titel “Voorwaarden voor toestemming van gebruik van Handelsregistergegevens als bedoeld in de Databankenwet”). Specifiek op die aanvullende voorwaarden is een toelichting geschreven.