Handelsregister en overheid

In het Handelsregister van KVK kan iedereen actuele gegevens van ondernemingen en organisaties vinden. Het Handelsregister is openbaar en ook voor overheden een belangrijke informatiebron. Wat zijn de mogelijkheden en hoe maak je er als overheid gebruik van?

Het Handelsregister is een van de (10) basisregistraties in Nederland. Alle a-bestuursorganen (artikel 1:1 lid 1 Awb een: "orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld") moeten zich op het Handelsregister aansluiten en het vanaf 2021 gebruiken. Basisregistraties moeten betrouwbaar en actueel zijn. Zie je dat de gegevens in basisregistraties van een andere organisatie niet kloppen? Maak hiervan dan een melding via Digimelding. Je melding komt dan automatisch bij de juiste instantie terecht.

Inputfinanciering

Voor a-bestuursorganen die standaardinformatieproducten afnemen, is afgesproken dat zij voor gebruik van het Handelsregister geen facturen van KVK ontvangen. Zij betalen hiervoor jaarlijks een vast bedrag aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de inputfinanciering. Bekijk welke producten onder inputfinanciering vallen en hoe de autorisatie werkt.

Producten uit het Handelsregister bestellen

KVK beheert het Handelsregister volgens de Handelsregisterwet. Je kunt in het register je eigen data vernieuwen, koppelen en analyseren. Wil je producten bestellen zoals adresbestanden of gedeponeerde gegevens? Dan heb je een KVK-toegangscode nodig. Producten bestel je eenvoudig online.

Bedrijfsproducten

Per onderneming of rechtspersoon is informatie in verschillende vormen beschikbaar. Een uittreksel is een officieel document met de belangrijkste gegevens van een registratie op dat moment. KVK biedt ook andere producten aan zoals statuten, historie, jaarrekeningen en algemene voorwaarden. Ga naar 'bedrijfsproducten bestellen' en kies het product dat je nodig hebt.

Actuele bestanden

Iedereen kan zijn eigen klanten- of relatiebestand van Nederlandse ondernemingen en organisaties actualiseren via het Handelsregister. KVK biedt adressenbestanden aan, specifiek geselecteerd op branche, regio of rechtsvorm. Via het KVK Handelsregister mutatieabonnement ontvangen gebruikers wekelijks of maandelijks updates. Ook is een eenmalige KVK Handelsregister bestandsvergelijking mogelijk met je eigen klanten- of relatiebestand, inclusief aanvullingen uit het Handelsregister. Lees meer over het actueel houden van je klantenbestand.

Koppeling Handelsregister

Je kunt op verschillende manieren rechtstreeks digitale informatie uit het Handelsregister ontvangen. KVK Dataservice koppelt per aanvraag direct het Handelsregister (beveiligd) aan jouw computersysteem. Daarnaast is een KVK API-koppeling met je eigen netwerk mogelijk en ook de levering van (gratis) Open Data Sets Handelsregister en Jaarrekeningen voor onderzoeksdoeleinden. Neem voor meer informatie over KVK Dataservice voor overheden rechtstreeks contact op met onze Verkoop Binnendienst: 088 585 34 34 (account@kvk.nl). Lees meer over koppeling met het Handelsregister.