KVK Handelsregister bestandsvergelijking

Een eenmalige vergelijking van je klanten- en relatiebestand met de gegevens uit het Handelsregister.

Wat kun je ermee?

•    Je klantenbestand actualiseren voor je contractadministratie en facturering.
•    Ontbrekende gegevens van je relaties aanvullen.
•    De kwaliteit van je klantgegevens controleren.
•    Ontbrekende ondernemingen binnen je doelgroep achterhalen.
 

Bestandsvergelijking bestellen

Bestel telefonisch.

Tarieven

Het tarief verschilt per grootte van het bestand. Een overzicht van de kosten vind je in het tarievenoverzicht

Veelgestelde vragen

Bij een bestandsvergelijking wordt het aangeleverde klantenbestand vergeleken en aangevuld met gegevens uit het Handelsregister. Als je een adressenbestand opvraagt, ontvang je een bestand op basis van een aantal criteria (zoals SBI en rechtsvorm). Dit wordt niet gekoppeld aan je klantenbestand.

Je kunt bestanden vergelijken op basis van KVK-nummer of NAW-gegevens: combinatie van bedrijfsnaam, postcode en huisnummer, woonplaats (van zowel vestigings- en postadres) en branchecode.

We kunnen de gegevens leveren in het bestandsformaat CSV (Excel).

De volgende gegevens van je klanten:

  • KVK-nummer of,
  • NAW-gegevens: bedrijfsnaam, straatnaam, huisnummer en toevoeging, postcode of plaats.