KVK Handelsregister bestandsvergelijking

Een eenmalige vergelijking van je klanten- en relatiebestand met de gegevens uit het Handelsregister. Te gebruiken als actueel basisbestand voor je mutatieabonnement.

Wat kun je ermee?

•    Je klantenbestand actualiseren voor je contractadministratie en facturering.
•    Ontbrekende gegevens van je relaties aanvullen.
•    De kwaliteit van je klantgegevens controleren.
•    Ontbrekende ondernemingen binnen je doelgroep achterhalen.
 

Bestandsvergelijking bestellen

Bestel telefonisch.

Tarieven

Het tarief verschilt per grootte van het bestand. Een vergelijking op basis van naam, postcode, huisnummer en branchecode.

Vaste kosten€ 1.128
Per 100 aangeboden records€ 28
Adressen (KVK-nummer en NAW) per adres€ 0,05
Extra rubrieken (onder andere branchecode) per geleverd gegeven€ 0,03
Levering via downloadservice€ 12,40

Veelgestelde vragen

Bij een bestandsvergelijking wordt het aangeleverde klantenbestand vergeleken en aangevuld met gegevens uit het Handelsregister. Als je een adressenbestand opvraagt, ontvang je een bestand op basis van een aantal criteria (zoals bedrijfscodering of starters). Dit wordt niet gekoppeld aan je klantenbestand.

Een bestandsvergelijking is eenmalig en gaat vaak vooraf aan een mutatieabonnement, om een actueel basisbestand te creëren. Bij een mutatieabonnement ontvang je periodiek de actuele gegevens.

Je kunt bestanden vergelijken op basis van KVK-nummer of NAW-gegevens: combinatie van bedrijfsnaam, telefoonnummer, postcode en huisnummer, woonplaats (van zowel vestigings- en postadres) en branchecode.

We kunnen de gegevens leveren in de bestandsformaten ASCII, dBase, Access en CSV (Excel).

De volgende gegevens van je klanten:

  • KVK-nummer of,
  • NAW-gegevens: bedrijfsnaam, straatnaam, huisnummer en toevoeging, postcode of plaats. De beste match kan gemaakt worden met het telefoonnummer.