Hoe beperk je ongewenste benadering?

Ondernemers kunnen geconfronteerd worden met ongewenst gebruik van hun contactgegevens. Bedrijven gebruiken die bijvoorbeeld om je reclame toe te sturen of te bellen met een zakelijke aanbieding. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit het Handelsregister maar ook uit andere bronnen. Denk aan databrokers, (online) bedrijfsgidsen of de website van je onderneming. Als je niet benaderd wilt worden voor reclame- en marketingdoeleinden, kun je dat beperken. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Maar eerst iets over de privacywetgeving AVG

De AVG beschermt het gebruik van persoonsgegevens en niet van bedrijfsgegevens. Onder persoonsgegevens valt informatie die tot een persoon te herleiden is. Bedrijven en instanties die gegevens gebruiken van jou als persoon dienen zich aan de AVG te houden. Dit geldt ook voor afnemers van gegevens uit het Handelsregister als dat persoonsgegevens betreft. Stel je bent zzp’er en je hebt een bedrijf aan huis. Dan is jouw bedrijfsadres waarschijnlijk gelijk aan je woonadres en wordt dat beschouwd als persoonsgegeven. Jouw adres mag dan niet zomaar worden gebruikt.

Als je klant bent (geweest) van een bedrijf, dan mag dit bedrijf jou benaderen voor soortgelijke producten en/of diensten. Ben je geen klant (geweest)? Dan moet jij toestemming hebben gegeven of heeft het bedrijf een andere wettelijke grondslag nodig om jouw adres te gebruiken. In alle gevallen mag je aangeven dat je dit niet langer wenst.

Telefoontjes

Wat kun je doen?

Vanaf 1 juli 2021 mogen bedrijven je niet zomaar meer bellen, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven. Hiermee vervalt het wettelijke Bel-me-niet-Register. Bedrijven en organisaties die telemarketing inzetten met een commercieel, ideëel of charitatief doel mogen vanaf 1 juli 2021 alleen nog bellen op het moment dat de natuurlijke persoon vooraf toestemming heeft gegeven (opt-in), of als er sprake is van een klantrelatie. In dat laatste geval moet het wel gaan om gelijksoortige producten of diensten. 

Het einde van telefoontjes waar je geen toestemming voor hebt gegeven geldt alleen voor een eenmanszaak (zzp’er, freelancer etc.), vof of maatschap. Een bv, nv, of ander rechtspersoon worden met deze wet niet beschermd tegen telemarketing. Dit zou namelijk betekenen dat rechtspersonen elkaar geen commercieel aanbod meer kunnen doen via de telefoon wat een belemmering voor het handelsverkeer vormt.

Word je alsnog ongewenst gebeld? Dan kun je gebruik maken van je recht van bezwaar. Meer hierover vind je op de website van Autoriteit Consument & Markt (ACM). Bespaard blijven van telefonisch marktonderzoek regel je via het MOA Onderzoekfilter.

Wat als het niet werkt?

Heb je het recht van bezwaar gebruikt en ontvang je toch nog ongevraagde telefoontjes? Meld het dan bij de ACM. Jouw melding helpt hen om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. Gaat het om telefonisch marktonderzoek dan kun je terecht bij het MOA Onderzoekfilter.

Post of bezoek aan de deur

Wat kun je doen?

Door de  Non Mailing Indicator (NMI) van KVK te activeren, geef je aan dat je niet wilt dat je gegevens uit het Handelsregister gebruikt worden voor postreclame of verkoop aan de deur. Deze NMI leveren wij mee bij de verstrekking van Handelsregistergegevens aan afnemers. De afnemer weet dus dat je geen ongevraagde reclame per post of verkoop aan jouw deur wilt ontvangen. En moet zich hieraan houden. Als je de NMI hebt geactiveerd staat dat ook op het uittreksel Handelsregister en bij jouw bedrijfsgegevens die via onze website zijn in te zien.

Wat als het niet werkt?

Als je toch benaderd wordt, kan je het bedrijf aanspreken op het niet naleven van de NMI. Hiervoor kun je de voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken. Wees ook alert op jouw bedrijfsgegevens die via andere websites of platforms te vinden zijn. Deze gegevens kunnen commerciële dataleveranciers gebruiken om Handelsregisterdata te verrijken en vervolgens door te verkopen voor direct marketing doeleinden. Na die doorverkoop is het niet altijd meer duidelijk dat je de NMI hebt geactiveerd. Overigens is via het zoeksysteem op de website van KVK altijd en gratis te achterhalen of de NMI wel of niet is geactiveerd.

E-mails en andere spam

Wat kun je doen?

Het versturen van digitale berichten met een commercieel, ideëel of liefdadigheidsdoel is in Nederland verboden. Tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven of als je klant van het bedrijf bent (geweest). Het gaat hierbij niet alleen om e-mail maar ook om berichten via telefoon (sms of mms), fora en social media zoals Twitter en Facebook. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet.

Wat als het niet werkt?

Als je spam ontvangt kun je een klacht indienen tegen de afzender bij de ACM. Als je spam wilt beperken, wees dan ook alert op jouw bedrijfsgegevens die via websites of platforms te vinden zijn. Deze gegevens worden via scrapen makkelijk verzameld en gebruikt. Een tip om dit te voorkomen is om je e-mailadres en andere contactgegevens als een plaatje op je website te zetten.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

Het bezoekadres ofwel vestigingsadres van je bedrijf is voor iedereen openbaar. Dat geldt niet voor je privéadres. Echter als je bezoekadres gelijk is aan je privéadres blijft dit adres toch openbaar. De openbaarheid van het bezoekadres is wettelijk geregeld. De openbaarheid van het bezoekadres is belangrijk voor de rechtszekerheid. Zo weet je over en weer met wie je zakendoet en waar je bijvoorbeeld een vordering kunt indienen. Echter in bedreigende situaties is dit niet wenselijk. Vandaar dat je onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid hebt om je bezoekadres af te schermen.

Eenmanszaken kunnen zonder opgaaf van reden het bezoekadres afschermen mits zij een van het woon- of bezoekadres afwijkend postadres opgeven.

Sta je niet in het Handelsregister maar ben je wel geregistreerd in het UBO-register? Dan zijn je privéadres en andere contactgegevens niet openbaar.

En ten slotte

Eigenlijk maakt het weinig uit waar het bedrijf of organisatie jouw gegevens vandaan heeft. Of die nu via KVK, via een commerciële dataleverancier of via scrapen zijn verkregen. In Nederland en Europa hebben we spelregels afgesproken over het direct benaderen van consumenten en bedrijven voor commerciële doeleinden. Elk bedrijf en elke organisatie dient zich daaraan te houden. Overtreders van die regels kun je rechtstreeks aanspreken en als dat geen resultaat heeft, dien je een klacht in bij een van de eerdergenoemde instanties.