Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Notarissen kunnen vanwege hun beroep te maken krijgen met intimidatie, geweld of andere bedreigende situaties. Bij zo’n voorzienbare dreiging kan de notaris het bezoekadres van diens onderneming of rechtspersoon (met uitzondering van een bv of een nv) in het Handelsregister afschermen. Een voorwaarde hierbij is dat de beroepsorganisatie voor notarissen met KVK afschermingscriteria heeft afgesproken. Deze afspraken hebben de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en KVK vastgelegd in een convenant.

Voorwaarde afscherming bezoekadres

Je moet voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent ingeschreven in het register voor het notariaat.
  • Je overlegt een verklaring opgesteld door de KNB waaruit blijkt dat je in het verleden ingeschreven bent geweest in het register voor het notariaat. En dat je in die hoedanigheid nu nog te maken kunt krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier (pdf).