Informeren en adviseren

We bieden houvast aan ondernemers om veilig en verantwoord zaken te doen. Op basis van hun behoeften ontwikkelen en leveren we binnen ons wettelijke kader informatie op thema’s die voor ondernemers belangrijk zijn, zoals onder meer starten, internationaal ondernemen, financiering en wet- en regelgeving. Onze expertise koppelen we in artikelen en video’s aan praktijkvoorbeelden van ondernemers. Denk aan de gevaren van cybercrime, of advies bij het kiezen van betrouwbare leveranciers. We informeren ondernemers tijdig over nieuwe wetten of regelwijzigingen en leggen uit wat die in de praktijk betekenen. Advies geven we vanuit onze expertise, onderzoeksdata en met het Handelsregister. We stemmen onze dienstverlening daarbij af op de specifieke wensen van starters, zzp’ers, klein mkb, groot mkb en corporate accounts.

Over diverse thema’s 

Informatie clusteren we op thema’s die voor ondernemers belangrijk zijn; starten en overnemen, innovatie, internationaal ondernemen, wet- en regelgeving, financiering en fraude. Via aansprekende praktijkvoorbeelden maken we ondernemers bewust van kansen met nieuwe (digitale) technologieën zoals Big Data, Cloud Computing en Internet of Things (IoT) maar ook van de gevaren van bijvoorbeeld cybercrime. We voorzien ondernemers tijdig van relevante (overheids)informatie, met name over gewijzigde wet- en regelgeving, en vertalen dit naar de alledaagse praktijk. Ook helpen we bij het ontwikkelen van hun ondernemersvaardigheden, met het accent op geldzaken en fraudebestrijding. 

Via online en offline kanalen

Ondernemers informeren we via KVK.nl, het Digitale Ondernemersplein en diverse apps. Via chat, telefoon en social media hebben wij persoonlijk contact met ondernemers. Via onze offline kanalen, zoals regionale bijeenkomsten of seminars, bieden we op maat gemaakte informatie en advies aan. Daarbij faciliteren we contacten tussen ondernemers zodat ze ervaring en kennis kunnen delen.