Onze koers

Met onze registers als fundament, gecombineerd met onze informatie en advies, kan iedereen in Nederland veilig en verantwoord zakendoen. Zo leveren we een bijdrage aan een gezond ondernemersklimaat. Dit komt de welvaart en het welzijn in ons land ten goede. Nu en in de toekomst.

Als wegwijzer adviseren we bedrijven en organisaties die zakendoen over complexe wet- en regelgeving die we toegankelijk en makkelijk benaderbaar maken. En we adviseren ook over bijvoorbeeld financiering, digitalisering, cyber security, innovatie en duurzaamheid.

Missie

KVK staat voor veilig en verantwoord zakendoen. Dat doen we als:

 • Beheerder van registers (Handelsregister, LEI en UBO) en vertaler van registerdata.
 • Wegwijzer in complexe regels.
 • Onafhankelijke betrouwbare informatiebron.
 • Samenwerkingspartner in het economische ecosysteem en infrastructuur van Nederland.

Visie

Als zelfstandig bestuursorgaan (Zbo) creëren we maatschappelijke meerwaarde voor Nederland. In ons denken en handelen staat het werken vanuit publieke waarden centraal. Dat doen wij alert, betrouwbaar en betekenisvol.

We sturen de organisatie op een verantwoorde balans tussen de belangen van de klant (en stakeholders), de medewerker, de opdrachtgever (ministeries) en de organisatie. We richten ons op eigentijdse en duurzame dienstverlening en bedrijfsvoering. Verdere stappen in digitalisering bij KVK zijn daarbij randvoorwaarden.

Strategie

We hanteren de volgende strategie om onze missie te realiseren:

 • Onze dienstverlening is gericht op digitaal gemak, simpelheid en snelheid, met persoonlijke aandacht daar waar gewenst of nodig.
 • We zetten onze communicatiekanalen in waarbij we rekening houden met de behoeften van de verschillende doelgroepen.
 • We zijn vertaler van wet- en regelgeving.
 • We zijn eerstelijns adviseur en wegwijzer.
 • We zijn een samenwerkingspartner en vervullen een verbindingsfunctie.
 • We zijn houder van registers gericht op veilig én verantwoord zakendoen. Dat doen we:
  • onafhankelijk, betrouwbaar, hoogwaardig en veilig;
  • transparant over wat en hoe we registreren en uitleveren voor welke doeleinden en
  • met respect voor de privacy en veiligheid van het individu.
KVK jaarplan 2023