Onze koers

Met onze registers als fundament, gecombineerd met onze informatie en advies, kan iedereen in Nederland veilig en verantwoord zakendoen. Zo leveren we een bijdrage aan een gezond ondernemersklimaat. Dit komt de welvaart in ons land ten goede, nu en in de toekomst.

Als wegwijzer maken we complexe wet- en regelgeving toegankelijk voor bedrijven en organisaties. We adviseren bovendien over bijvoorbeeld financiering, digitalisering, cyber security, innovatie en duurzaamheid.

Missie

KVK staat voor veilig en verantwoord zakendoen. Dat doen we als:

 • beheerder van registers (Handelsregister, LEI en UBO) en vertaler van registerdata.
 • wegwijzer in complexe regels.
 • onafhankelijke betrouwbare informatiebron.
 • samenwerkingspartner in het economische ecosysteem en infrastructuur van Nederland.

Visie

Als zelfstandig bestuursorgaan (Zbo) creëren we maatschappelijke meerwaarde voor Nederland. In ons denken en handelen staat het werken vanuit publieke waarden centraal. Dat doen wij alert, betrouwbaar en betekenisvol.

We sturen de organisatie op een verantwoorde balans tussen de belangen van de klant (en stakeholders), de medewerker, de opdrachtgever en de organisatie. We richten ons op eigentijdse en duurzame dienstverlening en bedrijfsvoering. Verdere stappen in digitalisering bij KVK zijn daarbij randvoorwaarden.

Strategie

We hanteren de volgende strategie om onze missie te realiseren:

 • Onze dienstverlening is gericht op digitaal gemak, eenvoud en snelheid, met persoonlijke aandacht daar waar gewenst of nodig.
 • We houden op onze communicatiekanalen rekening met de behoeften van de verschillende doelgroepen.
 • We zijn duider van wet- en regelgeving.
 • We zijn eerstelijns adviseur en wegwijzer.
 • We zijn een samenwerkingspartner en vervullen een verbindingsfunctie.
 • We zijn houder van registers gericht op veilig én verantwoord zakendoen. Dat doen we:
  • onafhankelijk, betrouwbaar, hoogwaardig en veilig;
  • transparant over wat en hoe we registreren en uitleveren voor welke doeleinden
  • met respect voor de privacy en veiligheid van het individu.

Jaarplan

Bekijk in onze jaarplannen welke doelen we voor het komende jaar hebben en hoe we die met concrete acties en middelen willen bereiken.