Organisatie

Onze organisatie bestaat uit 13 afdelingen met ruim 2.000 medewerkers.

Starters

Deze afdeling helpt de starter om een weloverwogen keuze te maken voor het ondernemerschap, deze te erkennen als ondernemer en proactief te ontzorgen bij het zetten van de eerste stappen. Dit doet ze door de ondernemer te voorzien van de juiste informatie en een snel en eenvoudig inschrijfproces te faciliteren. De afdeling streeft naar een duurzame relatie KVK en ondernemers.

Informatie & Advies

Informatie & Advies ondersteunt ondernemers bij iedere stap naar succesvolle groei en ontwikkeling. Op een slimme, vaak digitale manier ontsluiten ze eigen en externe informatie en kennis. En ze vervullen de rol als wegwijzer in het verbinden van ondernemers met de juiste partijen.

IT

IT zet zich in voor de ambitie van KVK om up-to-standard digitale dienstverlening te bieden en nieuwe (digitale) producten te ontwikkelen. IT helpt mee om KVK middels producten, processen én cultuur (vakmanschap en werkplezier) mee te nemen in de toekomst.

Registers

Deze afdeling heeft als ambitie dat ondernemers moeiteloos hun zaken met KVK regelen. Doel is dat ondernemers die in contact komen met KVK nieuwe inzichten opdoen om zorgeloos te ondernemen. Registers doet dit door de klant centraal te stellen.
Ondernemers regelen moeiteloos hun zaken met KVK en doen nieuwe inzichten op om zorgeloos te ondernemen. Registers doet dit door operational en customer excellence centraal te stellen en deze in te vullen met de kernwaarden voor alle teams: moeiteloos, snel, in één keer goed en altijd transparant.

Dataverstrekking

Dataverstrekking werkt continu aan de optimalisatie van processen en dienstverlening voor grootbedrijven, overheden en kennisinstellingen. Dit gebeurt via de check op (rechts)zekerheid en door registratie om die rechtszekerheid makkelijk te maken met geïntegreerde diensten. En door waarde toe te voegen met onafhankelijke en betrouwbare inzichten op basis van de data die de markt aan KVK verstrekt. Dit in combinatie met inzichten uit de dagelijkse contacten met ondernemers.

Klantcontact

Klantcontact is verantwoordelijk voor het duidelijk en vriendelijk beantwoorden van alle vragen van klanten via de diverse kanalen. Het betreft zowel praktische als meer inhoudelijke vragen.

Datastrategie

De afdeling datastrategie is verantwoordelijk voor de datakwaliteit en het strategisch gebruik van die data binnen en buiten KVK.

Communicatie

Communicatie focust op de communicatie van KVK. De afdeling draagt bij aan een sterke reputatie van KVK. En werkt aan de strategische kerntaken die zijn afgeleid van de KVK-doelstellingen. Communicatie doet dat vanuit verschillende disciplines.

Financiën & Control

De afdeling Finance & Control (F&C) zorgt voor de financiële huishouding. F&C ondersteunt fundamentele keuzes van KVK met op feiten gebaseerde analyses en adviezen.

Facilitair, Huisvesting & Inkoop

Facilitair, Huisvesting & Inkoop zorgt ervoor dat medewerkers elke dag een fijne en veilige werkplek hebben. De afdeling ondersteunt verder bij het inkopen van producten en diensten.

Strategie & Juridische Zaken

De afdeling Strategie & Juridische Zaken (SJZ) ondersteunt de Raad van Bestuur (RvB) en het management met juridisch en strategisch beleid. De afdeling richt zich op de zaken die voorafgaan aan of voortkomen uit onze wettelijke taken en relevante wetgeving. Daarbij zoekt de afdeling altijd naar manieren om de dienstverlening te verbeteren.

Human Resource Management

Human Resource Management houdt zich bezig met de personeelszaken van KVK, zoals salarisadministratie en het werven van nieuwe medewerkers. Bijzondere aandacht is er voor de vaardigheden, kennis, motivatie en werkplezier van de individuele werknemer.

Audit, Risicomanagement & Compliance

Iedere organisatie heeft te maken met risico’s. KVK wil risicobewust zijn en proactief de risico’s beheersen die onze doelstellingen kunnen bedreigen. Voor deze afdeling is het risicomanagement dan ook een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van KVK.