Organisatie

Onze organisatie bestaat uit 12 afdelingen met ruim 1800 medewerkers.

Starters

De afdeling helpt de starter om een weloverwogen keuze te maken voor het ondernemerschap, deze te erkennen als ondernemer en proactief te ontzorgen bij het zetten van de eerste stappen. Dit doet ze door de ondernemer te voorzien van de juiste informatie en een snel en eenvoudig inschrijfproces te faciliteren. En door te zorgen voor het begin van een duurzame relatie met KVK.

Informatie & Advies

Informatie & Advies ondersteunt ondernemers bij iedere stap naar succesvolle groei en ontwikkeling. Op een slimme, vaak digitale manier ontsluiten ze eigen en externe informatie en kennis. En ze vervullen de rol als wegwijzer in het verbinden van ondernemers met de juiste partijen.

IT

IT zet zich in voor de ambitie van KVK om up-to-standard digitale dienstverlening te bieden en nieuwe (digitale) producten te ontwikkelen. IT helpt mee om KVK middels producten, processen én cultuur (vakmanschap en werkplezier) mee te nemen in de toekomst.

Registers

Ondernemers regelen moeiteloos hun zaken met KVK en doen nieuwe inzichten op om zorgeloos te ondernemen. Registers doet dit door operational en customer excellence centraal te stellen en deze in te vullen met de kernwaarden voor alle teams: moeiteloos, snel, in één keer goed en altijd transparant.

Dataverstrekking

Dataverstrekking werkt continu aan de optimalisatie van processen en dienstverlening voor grootbedrijven, overheden en kennisinstellingen. Dit gebeurt via de check op (rechts)zekerheid en registratie hiervan makkelijk te maken met geïntegreerde services. En door waarde toe te voegen met onafhankelijke en betrouwbare inzichten op basis van de data die de markt aan KVK verstrekt, in combinatie met inzichten uit de dagelijkse contacten met ondernemers.

Klantcontact

Klantcontact is verantwoordelijk voor het adequaat en vriendelijk beantwoorden van alle vragen van klanten via de diverse kanalen. Het betreft zowel praktische vragen als meer inhoudelijk gedreven adviesvragen.

Communicatie

Communicatie richt haar focus op de communicatie van KVK. De afdeling draagt bij aan een sterke reputatie van KVK. We werken integraal aan de strategische kerntaken die zijn afgeleid van de KVK-doelstellingen en doen dat vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Financiën & Control

De afdeling Finance & Control (F&C) zorgt voor een robuuste financiële huishouding. F&C ondersteunt fundamentele keuzes van KVK met op feiten gebaseerde analyses en adviezen.

Facilitair, Huisvesting & Inkoop

Facilitair, Huisvesting & Inkoop zorgt ervoor dat medewerkers elke dag een fijne en veilige werkplek hebben met alles erop en eraan. De afdeling ondersteunt verder bij het inkopen van producten en diensten.

Strategie & Juridische Zaken

De afdeling Strategie & Juridische Zaken (SJZ) ondersteunt de Raad van Bestuur (RvB) en het management met juridisch en strategisch beleid. De afdeling richt zich enerzijds op de zaken die voorafgaan of voortvloeien uit onze wettelijke taken en relevante wetgeving. Anderzijds vertaalt de afdeling kansen naar nieuwe taken, die passen bij huidige of nieuw te formuleren wettelijke taken.

Human Resource Management

Human Resource Management houdt zich bezig met alle personeelszaken van KVK: van salarisadministratie tot het werven van nieuwe medewerkers. Bijzondere aandacht is er voor de vaardigheden, kennis of motivatie van de individuele werknemer.

Audit, Risicomanagement & Compliance

Iedere organisatie heeft te maken met risico’s. KVK wil risicobewust zijn en proactief de risico’s beheersen die onze doelstellingen kunnen bedreigen. Voor deze afdeling is het beheersen van risico’s (risicomanagement) is dan ook een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van KVK.

Organogram KVK