Convenant Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

De beroepsgroep journalisten bestaat uit professionals werkend of publicerend in de media en bestaat naast journalisten tevens uit fotografen, cameramensen, publicisten, cartoonisten, schrijvers, programmamakers, bloggers en vloggers. Deze beroepsgroep kan te maken hebben met beroepshalve voorzienbare dreiging jegens personen (en hun eigendommen en bezittingen) die onderdeel uit maken van de beroepsgroep als gevolg van bijvoorbeeld intimidatie, geweld of anderszins.
Met de NVJ is een convenant afgesloten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

  • Je bent houder van een NVJ-perskaart of Landelijke Politieperskaart.
  • Of je overlegt een verklaring opgesteld door de NVJ of Persveilig waaruit blijkt dat je vanwege jouw concrete werkzaamheden te beschouwen bent als deel van de beroepsgroep en te maken kan krijgen met een waarschijnlijke dreiging.

Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

InfoPage