Dreiging die afscherming noodzakelijk maakt

In deze situatie gelden onderstaande regels voor afscherming.

  • Er is sprake van een bewijsbare bedreiging voor jezelf of een medebewoner op het adres, mits je dit in beginsel kunt bewijzen. Dit bewijs kan bijvoorbeeld zijn een proces-verbaal van aangifte bij de politie of het bewijs dat het een persoon betreft over wier veiligheid de politie op grond van de wet waakt.
  • Het is mogelijk voor alle bezoekadressen. Dus ook bij een bezoekadres dat niet gelijk is aan een woonadres;
  • Het kan bij bestaande en nieuwe inschrijvingen en nieuwe bezoekadressen;
  • Het is mogelijk bij alle rechtsvormen; dus ook voor de rechtspersonen bv en nv.
  • Je moet, naast het af te schermen bezoekadres, een postadres opgeven afwijkend van het woon- en bezoekadres. Dat kan ook een postbus zijn.

Na je verzoek blokkeren we jouw inschrijving direct totdat het verzoek tot afscherming is afgehandeld. We nemen persoonlijk contact met je op om de situatie in kaart te brengen. Een verzoek voor afscherming kun je indienen via dit formulier.

Wat betekent een blokkade?

Een blokkade betekent dat niet alleen het adres maar je gehele inschrijving niet meer te raadplegen is in het Handelsregister. Dit kan nadelige gevolgen hebben. Derden willen bijvoorbeeld geen zaken met je doen omdat ze jouw gegevens niet kunnen checken. Zo kan bijvoorbeeld het RDW geen kenteken op je bedrijf zetten en kan je bank je inschrijving niet verifiëren. Tevens is het aanvragen van een KVK-uittreksel of het opgeven van wijzigingen niet mogelijk. KVK probeert deze blokkadetijd dan ook zo kort mogelijk te houden