Stimuleren en verbinden

Als overheidspartij staat KVK dichtbij ondernemers. We zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Door de vele vragen die we jaarlijks beantwoorden, zijn we goed op de hoogte van wat ondernemers beweegt. Om een impuls te geven aan de regionale economie en aan innovatiekracht van Nederlandse bedrijven creëren we nieuwe samenwerkingsvormen en datatools.

We leggen verbindingen tussen relevante partijen en zorgen voor een goede inbedding van regionale en nationale initiatieven. Onze onderzoeken dragen bij aan de kennis over het huidige ondernemersklimaat. Zo kunnen overheidspartijen, zoals gemeentes, hun economisch beleid ontwikkelen en toetsen. En kunnen er initiatieven gestart worden om kansen te benutten en knelpunten weg te nemen.

KVK Regiodata

KVK Regiodata brengt met actuele cijfers regionale economische ontwikkelingen in beeld. Deze online benchmarktool geeft inzicht in hoe gemeenten en regio’s scoren op demografie, onderwijs, economie, kunst en cultuur, vastgoed, infrastructuur en ondernemerschap. Hierbij is het mogelijk om op eenvoudige wijze gebieden met elkaar te vergelijken. KVK Regiodata is vooral bedoeld voor gemeenten, regio’s en ondernemerscollectieven maar is ook interessant voor de vastgoedsector, ondernemers en anderen met belangstelling voor data.

Locatiescan

Met de Locatiescan verken je de marktpotentie van jouw (toekomstige) vestigingsplaats. Hoe staat het met de concurrentie en hoe is de bevolking samengesteld? De scan is vooral interessant voor branches die zich richten op de consument.

KVK Business Challenge

In het open innovatieplatform KVK Business Challenge brengen we innovatieve ondernemers en grote corporates online en fysiek samen om nieuwe business te ontwikkelen.

KVK Innovatie Top 100

Jaarlijks zetten wij na een onafhankelijke jurering de 100 meest innovatieve Nederlandse mkb’ers in de etalage om andere ondernemers te inspireren.

Rapportages en onderzoeken

Regelmatig publiceert KVK rapportages die inzicht geven in het ondernemersklimaat, de bedrijvendynamiek, economische ontwikkelingen, trends en ontwikkelingen. Naast Conjunctuurenquête Nederland (COEN) zijn dit onder meer de KVK Trendrapportage, de KVK Bedrijvendynamiek en onderzoeken over bepaalde thema’s.