Stimuleren en verbinden

Als overheidspartij staat KVK dichtbij ondernemers. We zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Door de vele vragen die we jaarlijks beantwoorden, zijn we goed op de hoogte van wat ondernemers beweegt. Om een impuls te geven aan de regionale economie en aan innovatiekracht van Nederlandse bedrijven zoeken we naar nieuwe samenwerkingsvormen.

We leggen verbindingen tussen relevante partijen en zorgen voor een goede inbedding van regionale en nationale initiatieven. Onze onderzoeken dragen bij aan de kennis over het huidige ondernemersklimaat. Zo kunnen overheidspartijen, zoals gemeentes, hun economisch beleid ontwikkelen en toetsen. En kunnen er initiatieven gestart worden om kansen te benutten en knelpunten weg te nemen.

Bruisende Binnensteden

Bruisende Binnensteden is een unieke coalitie van ondernemers en decentrale overheden om de vitaliteit van de centrumgebieden te versterken en nieuwe impulsen te geven. De KVK Regiodata helpt gemeenten om hierbij de juiste keuzes te maken.

Nlgroeit

Het programma van nlgroeit brengt ondernemers in contact met andere ondernemers, mentoren, coaches en opleiders, om zo hun volgende groeistap te zetten.

KVK Business Challenge 

In het open innovatieplatform KVK Business Challenge van KVK brengen we innovatieve ondernemers en grote corporates online en fysiek samen om nieuwe business te ontwikkelen.

KVK Innovatie Top 100

Jaarlijks zetten wij na een onafhankelijke jurering de 100 meest innovatieve Nederlandse mkb’ers in de etalage om andere ondernemers te inspireren.

Bedrijvendynamiek & COEN

Beide rapportages geven inzicht in het ondernemersklimaat en –ontwikkelingen. De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) richt zich vooral op de stemming van ondernemers rond de ontwikkelingen in de afgelopen periode en de verwachtingen voor de komende maanden. De Bedrijvendynamiek beschrijft dit in termen van bedrijvenstanden, starters, stoppers en faillietverklaringen.

Lees meer over KVK-nieuws voor overheden en non-profit.

InfoPage