Persbericht

Beveiligingsbranche groeit sterk, maar zorgen over de toekomst

Data dinsdag

Het aantal beveiligingsbedrijven is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2018 stonden er bijna 3.800 beveiligingsbedrijven ingeschreven bij KVK. Begin 2023 zijn het er ruim 10.000. Een toename van 167%, die met name toegeschreven kan worden aan het grote aantal zzp’ers in de branche. Marianna Clarijs, algemeen secretaris van Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB), ziet ondanks deze groei toch ook problemen. Ze noemt het 'armoede van de toekomst'. “Er wordt te weinig nagedacht over sociale zekerheid, denk aan arbeidsongeschiktheid en pensioen.”

Aantal ondernemingen in de beveiliging groeit sterk

Het aantal bij KVK ingeschreven ondernemingen in de beveiliging is sinds 2018 met 167% gestegen van 3.766 naar 10.051 in 2023. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan het grote aantal zzp’ers in de branche. Dit aantal steeg van 2.511 in 2018 naar 8.613 in 2023. Een stijging van 243%. 

Aantal ondernemingen in de  beveiliging in Nederland (2018-2023)

Bron: KVK Handelsregister

Grafiek toont het aantal bij KVK ingeschreven ondernemingen in de beveiliging. Het aantal inschrijvingen is sinds 2018 met 167% gestegen van 3.766 naar 10.051 in 2023.

Meeste beveiligingsbedrijven in Noord- en Zuid-Holland

Ruim 56% van de beveiligingsbedrijven is gevestigd in Noord- of Zuid-Holland. In deze provincies samen zijn 5.656 beveiligingsbedrijven gevestigd. In Zuid-Holland zijn dit 3.545 beveiligingsbedrijven en in Noord-Holland 2.111. In Zeeland en Drenthe zijn de minste beveiligingsbedrijven gevestigd: respectievelijk 108 en 137. De groei van het aantal ondernemingen in de beveiliging is het sterkst in Zuid-Holland met 231% en in Flevoland met 194%. De groei is het minst sterk in Drenthe waar in vijf jaar een groei was van 59%. Per 100.000 inwoners hebben de inwoners van Flevoland en Zuid-Holland de meeste reden om zich veilig te voelen. In Flevoland zijn per 100.000 inwoners 73 beveiligingsbedrijven gevestigd en in Zuid-Holland 64. De inwoners van Drenthe en Zeeland moeten het met respectievelijk 10 en 11 beveiligingsbedrijven per 100.000 inwoners doen.

Een branche die werkt aan de toekomst

De grote vraag naar beveiligers wordt de komende jaren niet minder. Voor de branche is het handig om gebruik te maken van flexibele arbeidskrachten zoals zzp’ers. Dat is nodig voor ‘ziek en piek’. De wildgroei aan zzp’ers baart de branche zorgen omdat de kwaliteit van het werk niet geborgd is. Maar ook omdat niet alle zzp’ers op de hoogte zijn van de sociale zekerheid die ze voor zichzelf moeten regelen. Volgens Clarijs is dit funest voor de branche en voor de samenleving. Zij noemt het de armoede van de toekomst. “Zzp’ers werken hard en veel. Een groot voordeel voor hen is dat ze de beschikking hebben over hun eigen tijd. Ze kunnen alles zelf bepalen en wat ze verdienen, is voor henzelf. Er wordt echter te weinig nagedacht over bijvoorbeeld pensioen of ontwikkeling. SFPB laat daarom onderzoek doen naar de zzp’ers in de branche en gaat met ze in gesprek om te komen tot gezamenlijke oplossingen.”

Starten in de beveiligingsbranche

Lees hoe je je start als beveiliger kunt regelen en waar je allemaal op moet letten.