Starten als beveiliger, dit moet je regelen

Werken in de beveiliging betekent spanning, afwisselend werk en je inzetten voor de veiligheid van je klanten. Je bent stressbestendig en zorgt voor orde bij evenementen en je let goed op het gedrag van mensen. Je moet als zelfstandig beveiliger de juiste diploma’s hebben en vergunningen regelen. Lees waar je aan moet denken als je start als zelfstandig beveiliger.

Deze onderwerpen zijn specifiek voor starters in de beveiligingsbranche van belang:

Concurrentie

Het aantal bij KVK ingeschreven ondernemingen in de beveiliging is sinds 2018 met 167% gestegen van 3.766 naar 10.051 in 2023. Deze groei komt door het grote aantal zzp’ers in de branche. Dit aantal steeg van 2.511 in 2018 naar 8.613 in 2023. Een stijging van 243%.

Opleidingseisen 

Om actief te zijn binnen de beveiligingsbranche moet je het diploma Beveiliger hebben van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties. Voor sommige beroepen heb je extra diploma’s nodig. Bijvoorbeeld als horecaportier of evenementenbeveiliger en alarmcentralisten. Bekijk de opleidingseisen voor beveiligers op Justis.nl

Ontheffing van diploma’s 

Heb je geen diploma, dan kan Justis bij hoge uitzondering iemand een ontheffing verlenen van de opleidingseis. Voor een ontheffing moet je als (aankomend) beveiliger aantonen dat je alles hebt gedaan om het diploma te halen en over genoeg kennis en ervaring beschikt om het werk te doen.

Regels en vergunningen 

De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr) bepaalt de wettelijke basis voor alle beveiligingswerkzaamheden. Om als particulier beveiligingsbedrijf aan de slag te gaan heb je een vergunning nodig. Die vraag je aan bij Justis. Dit heet ook wel een Wpbr-aanvraag. De vergunning is maximaal vijf jaar geldig. Verloopt je vergunning? Vraag minimaal drie maanden voor de einddatum van de Wpbr-vergunning de verlenging aan.

Nederlands Dienstnummer (ND-nummer)

Nadat je Wpbr-aanvraag is goedgekeurd door Justis krijg je een Nederlands Dienstnummer (ND-nummer). Een zzp’er met een ND-vergunning mag met zijn bedrijf zelfstandig opdrachten aannemen. Je bent vrij om afspraken te maken met je opdrachtgever. Je bepaalt je eigen tarief en organiseert de zaken zelfstandig. Je hebt een eigen legitimatiebewijs (beveiligingspas) op naam van je eigen bedrijf. Als een groter beveiligingsbedrijf je inhuurt, werk je onder het ND-nummer van dat bedrijf.

Uniform 

Als beveiliger moet je een goedgekeurd uniform dragen. Hierop staat in  het bekende V-teken als embleem. Justis moet dit uniform goedkeuren. Bij persoons- of winkelbeveiliging is het mogelijk hier ontheffing voor aan te vragen bij de korpschef van de politie. Handboeien zijn niet toegestaan of je moet toestemming vragen bij Justis.  Ook moet je zorgen voor een veilige opslag van je spullen. Denk hierbij aan je laptop en klantgegevens.

Inzetten hond

Wil je een hond inzetten bij je werk? Je hebt een verklaring nodig waaruit blijkt dat de hond geschikt is als surveillancehond of objectbewakingshond. Dit kan bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging of de Nederlandse Bond voor de Diensthond.

Personeel 

Heb je personeel in dienst? Dan heb je de vergunning  ‘Toestemming leidinggevenden’ nodig. Deze kun je gelijktijdig met de vergunning Wpbr aanvragen bij Justis.  Wil je  personeel aannemen? Vraag voor elke medewerker toestemming aan bij de korpschef van de politie. De aanvraag dien je in per mail aan de korpchef in de regio waar je bedrijf is gevestigd. Ook moet je personeel onder werktijd een legitimatiebewijs bij zich hebben.

Zorg ervoor dat je de persoonsgegevens van je personeel goed beveiligd zijn volgens de regels van de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

CAO

Voor personeel in de beveiligingsbranche geldt de CAO beveilingsbranche. In de CAO staan afspraken over loon, werktijden, toeslagen, vakantie en pensioen.

Wet DBA 

Als zelfstandige in de beveiliging werk je vaak voor verschillende opdrachtgevers. Werk je meestal maar voor 1 opdrachtgever? Er kan sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Schijnzelfstandigheid is de situatie waarin je een opdracht aanneemt als ondernemer, maar eigenlijk in loondienst bent. Samen met je opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor de werkrelatie die jullie aangaan. Met het stroomschema van de Belastingdienst check je of er sprake is van zelfstandigheid of loondienst. Twijfel je? Werk dan volgens een modelovereenkomst.

Algemene startersinformatie 

Naast bovenstaande, krijg je als ondernemer in de beveiliging ook te maken met: