Starten als beveiliger, dit moet je regelen

Als beveiliger heb je spannend en afwisselend werk. Je zet je in voor de veiligheid van je klanten en zorgt voor orde bij evenementen. Lees welke diploma's en vergunningen je nodig hebt als zelfstandig beveiliger en wat je nog meer moet regelen.

KVK Krachtmeting

Hoe sterk ben jij in ondernemen? Vergelijk jezelf met anderen

Doe de test

Deze onderwerpen zijn specifiek voor starters in de beveiligingsbranche van belang:

Beveiligingsbranche

Het aantal bij KVK ingeschreven beveiligingsbedrijven is gestegen van 5.223 in 2020 naar 13.481 in 2024. Dat komt vooral doordat steeds meer beveiligers als zzp'er aan de slag gaan. Met de KVK Bedrijventeller kom je erachter hoeveel beveiligingsbedrijven er in jouw omgeving zijn.

JaarAantal
20205.223
20215.790
20226.817
20239.929
202413.481

Aantal beveiligingsbedrijven (SBI-code 8010) in het KVK Handelsregister per 1 januari.

Verplicht diploma

Om in de beveiligingsbranche te mogen werken, moet je het diploma Beveiliger hebben van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties. Met dit diploma mag je het meeste beveiligingswerk doen. Voor sommige beroepen in de beveiligingssector heb je extra diploma’s nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor persoonsbeveiligers en alarminstallateurs.

Regels en vergunningen

Voor beveiligingsbedrijven zijn er veel regels. Die staan in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).

Vergunning Justis

Wil je een beveiligingsbedrijf beginnen, dan heb je een vergunning nodig van Justis. Justis is een organisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid die beveiligers screent. De vergunning is maximaal vijf jaar geldig. Om de vergunning aan te vragen heb je eHerkenning met niveau EH3 of hoger nodig. Zo'n aanvraag wordt een Wpbr-aanvraag genoemd.

Nederlands Dienstnummer (ND-nummer)

Als Justis je Wpbr-aanvraag heeft goedgekeurd, krijg je een Nederlands Dienstnummer (ND-nummer). Je mag dan zelfstandig beveiligingsopdrachten aannemen. Huurt een ander beveiligingsbedrijf jou in als zzp'er? Dan werk je onder het ND-nummer van dat bedrijf.

Beveiligingspas

Je hebt een eigen legitimatiebewijs (beveiligingspas) nodig op naam van je bedrijf. De beveiligingspas kun je aanvragen bij de korpschef van de politie en is drie jaar geldig.

Uniform 

Je moet tijdens je werk een uniform dragen dat is goedgekeurd door Justis. Dit uniform mag niet lijken op dat van de politie. Ook moet op het uniform een embleem zitten met het V-teken.

Als je aan persoons- of winkelbeveiliging doet, kun je ontheffing aanvragen bij de korpschef van de politie in jouw regio. Krijg je ontheffing? Dan hoef je geen uniform te dragen.

Handboeien

Je mag geen handboeien bij je hebben tijdens je beveiligingswerk. Vind je dat je toch handboeien nodig hebt? Dan kun je hiervoor toestemming vragen bij Justis.

Hond

Wil je een hond inzetten bij je werk? Dan heb je een verklaring nodig waaruit blijkt dat de hond geschikt is als surveillancehond of objectbewakingshond. Hiervoor kun je terecht bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging of de Nederlandse Bond voor de Diensthond.

Personeel

Als je personeel wilt aannemen, heb je de vergunning Toestemming leidinggevenden nodig. Deze kun je tegelijk met de vergunning Wpbr aanvragen bij Justis.

Voor elke medewerker van je bedrijf moet je toestemming vragen bij de korpschef van de politie in jouw regio. Je personeel moet onder werktijd een legitimatiebewijs bij zich hebben.

Cao

Voor personeel in de beveiligingsbranche geldt de cao Particuliere beveiliging. In de cao staan afspraken over loon, werktijden, toeslagen, vakantie en pensioen. Als werkgever moet je je houden aan de afspraken in de cao.

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging

Voor alle werknemers in de beveiliging geldt dat ze pensioen moeten opbouwen bij het Pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Als werkgever ben je verplicht je personeel hierbij aan te melden.

Wet DBA

Als zelfstandige in de beveiliging werk je vaak voor verschillende opdrachtgevers. Maar werk je meestal maar voor één opdrachtgever? Dan kan het zijn dat je schijnzelfstandig bent.

Bij schijnzelfstandigheid neem je een opdracht aan als ondernemer, maar ben je eigenlijk in loondienst. Hiervoor ben je samen met je opdrachtgever verantwoordelijk. Met het stroomschema van de Belastingdienst check je zelfstandig bent of toch in loondienst. Twijfel je? Neem dan contact op met het KVK Adviesteam.

Algemene startersinformatie

Naast bovenstaande, moet je als ondernemer in de beveiliging ook: