Persbericht

Jaarverslag KVK: corona dreunt door, roep om meer privacy zwelt aan

De coronapandemie trok in 2021 opnieuw diepe sporen in het ondernemerslandschap, maar liet desondanks een stijging zien in het aantal starters. En de roep om meer privacy in het Handelsregister werd weer sterker in 2021. Het KVK-jaarverslag geeft openheid over de inzet van KVK op deze onderwerpen.

De coronapandemie zorgde ook in 2021 voor veel onzekerheid in de samenleving, ook bij ondernemers, blijkt uit het jaarverslag. KVK staat ondernemers vanaf de start van de pandemie bij met het Coronaloket. Daar kunnen zij terecht voor ondersteuning en gericht advies. In 2021 kreeg de online versie van het Coronaloket ruim 4 miljoen bezoekers. KVK won er de Good Practice Award 2021 mee.

Ook lanceerde KVK in 2021 een programma voor ondernemers in zwaar weer. Zij kunnen bij KVK terecht voor een luisterend oor, advies en doorverwijzing naar gespecialiseerde instanties. Ondanks corona maakte KVK in 2021 kennis met vele starters. Met 326.644 inschrijvingen in het Handelsregister, was er sprake van een stijging van 10% ten opzichte van 2020. Het aantal uitschrijvingen (239.000) daalde met 7% (2020: 256.000).

Datavisie Handelsregister en nieuwe bestuursvoorzitter

Per 1 april 2021 startte Greet Prins als nieuwe bestuursvoorzitter bij KVK. Naast KVK heeft Prins enkele commissariaten in het bedrijfsleven en is zij Eerste Kamerlid. In maart 2021 vierde KVK het 100-jarige bestaan van het Handelsregister. Een van de grote uitdagingen voor KVK is om de wettelijke taak van openbaarheid en de toenemende roep om meer privacy in een nieuwe balans te brengen. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert KVK hiervoor de zogenoemde Datavisie. In 2021 was er een eerste openbare consultatie voor belanghebbenden. In het voorjaar en de zomer 2022 volgt een tweede ronde. Daarin worden mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

Veilig en verantwoord zakendoen

Vanuit onze registerfunctie levert KVK een onmisbare bijdrage aan een veilig ondernemersklimaat. In 2021 noteerde KVK in dat kader 708.000 registraties in het UBO-register, dat de uiteindelijke belanghebbenden van een organisatie vastlegt, in 2022 continueert KVK deze en andere registertaken. Want KVK wil een Nederland waar iedereen veilig en verantwoord zaken kan doen.

Naast bovenstaande bereiken we dat door wegwijzer te zijn in wet- en regelgeving, door gerichte adviezen, diensten en producten zoals de MKB diagnosetool, en met een ‘best practice’ als het Coronaloket. Controleerbare zakelijke gegevens zorgen voor transparantie en leiden tot minder fraude, witwassen en misbruik van (publieke) middelen. Daarnaast blijft KVK oog houden voor de juiste balans tussen openbaarheid en privacy.

Voor het jaarverslag inclusief een volledige toelichting op de financiële cijfers van 2021 zie KVK.nl/jaarverslag.