Jaarverslagen

Wil je meer weten over de recente ontwikkelingen en activiteiten van KVK? In de jaarverslagen blikken we terug op het betreffende jaar en de resultaten die wij daarin hebben geboekt.

Jaarverslag en jaaroverzicht 2021

Jaarverslag KVK: corona dreunt door, roep om meer privacy zwelt aan

De coronapandemie trok in 2021 opnieuw diepe sporen in het ondernemerslandschap, maar liet desondanks een stijging zien in het aantal starters. En de roep om meer privacy in het Handelsregister werd weer sterker in 2021. Het KVK-jaarverslag geeft openheid over de inzet van KVK op deze onderwerpen.

Lees meer in het jaarverslag 2021

Bekijk het visuele jaaroverzicht 2021

Jaarverslag en jaaroverzicht 2020

KVK in 2020: "Met veerkracht door de crisis heen"

Het jaar 2020 werd voor ondernemend Nederland, en dus ook voor KVK, gedomineerd door corona. Brexit was, met grote afstand, het tweede belangrijke onderwerp. Daarover werd in 2020 – op het allerlaatst mogelijke moment – een akkoord bereikt dat ook van belang is voor ondernemers in Nederland.

Lees meer in het jaarverslag 2020

Bekijk het visuele jaaroverzicht 2020

Jaarverslag en jaaroverzicht 2019

Verdere stappen online dienstverlening

De belangrijkste focus voor 2019 voor KVK (Kamer van Koophandel) was het zetten van verdere stappen in het digitaliseren van haar adviesdienstverlening. Niemand kon toen vermoeden hoe veel deze versnelde versterking van de digitale en telefonische dienstverlening zou worden benut. Vanaf maart 2020 na het uitbreken van de coronapandemie kreeg KVK in twee maanden ongeveer 2.700.000 bezoeken op de site en bijna 50.000 telefonische adviesvragen. Een veelvoud van de normale aantallen in dienstverlening in 2019. De waardering door de ondernemers voor de KVK-dienstverlening is hoog.

Lees meer in het jaarverslag 2019

Bekijk het visuele jaaroverzicht 2019

Jaarverslag 2018

Vernieuwing en digitalisering

Het jaar 2018 stond voor KVK (Kamer van Koophandel) in het teken van vernieuwing en digitalisering, schrijft KVK in haar jaarverslag dat vandaag verschijnt. Zo is online inschrijven en muteren een stapje dichterbij gekomen en de regionale Startersdagen hebben een sterke online component gekregen. Ook is KVK.nl vernieuwd.

Lees meer in het jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Waardering ondernemers neemt toe

De Kamer van Koophandel bereikte in 2017 bijna 1 miljoen ondernemers met één of meer van haar diensten. Dat is 55% procent van alle ondernemers. De overall waardering voor de KvK nam ook in 2017 weer toe. Dat staat in het Jaarverslag 2017 van de Kamer van Koophandel (pdf).
Lees meer in het jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

De nieuwe KvK aan het werk voor ondernemers

Het bereik van en de waardering van ondernemers over de dienstverlening van de Kamer van Koophandel (KvK) nemen toe. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2016 (pdf) van de KvK. KvK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk: “We zijn nog lang niet klaar, maar we zitten op de goede weg. Onze koers ‘online en mobile first’ slaat aan. We plukken er de eerste vruchten van. Maar we investeren ook in de vernieuwing van onze face-to-face-dienstverlening.”

Lees meer in het jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Van goed naar beter en best

De nieuwe KvK bestaat op 1 januari 2016 twee jaar. In 2015 hebben we 3 miljoen meer bezoekers online gehad dan in 2014. De waardering van ondernemers voor onze diensten is gemiddeld een 7,1. Het eigen vermogen is weer positief. Het inkopen van goederen en diensten was nog niet op orde. Hiervoor zijn maatregelen genomen.

Lees meer in het Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Transitie

2014 was het jaar van transitie. De KvK moet met minder geld de wettelijke taken gaan uitvoeren. Deze bezuiniging wordt vooral gerealiseerd door vergaande digitalisering. De KvK gaat van 14 organisaties naar één centrale KvK en van 2400 naar 1388 medewerkers. Het grote aantal boventallige mensen valt onder de afvloeiingsregelingen van de Rijksoverheid. De hiermee samenhangende kosten resulteren in een negatief eigen vermogen van 39 miljoen euro.

Lees meer in het Jaarverslag 2014
InfoPage