Persbericht

Ondernemers Zuid-Holland ondanks coronacrisis positief gestemd

Het ondernemersvertrouwen is in het eerste kwartaal van 2022 bij ondernemers in alle twaalf provincies gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. Met name over het economische klimaat en de omzet zijn de ondernemers negatief gestemd. Zuid-Holland wijkt iets af van de landelijke trend. Zuid-Holland is naast Noord-Brabant en Noord-Holland het meest positief. Ondernemers ervaarden over het algemeen een minder positieve ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2022 verzameld.

Het ondernemersvertrouwen is in het eerste kwartaal van 2022 bij ondernemers in alle twaalf provincies gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. Met name over het economische klimaat en de omzet zijn de ondernemers negatief gestemd. Zuid-Holland wijkt iets af van de landelijke trend. Zuid-Holland is naast Noord-Brabant en Noord-Holland het meest positief. Ondernemers ervaarden over het algemeen een minder positieve ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2022 verzameld.

Ondernemersvertrouwen in Nederland varieert sinds de coronacrisis

Begin 2022 kwam het ondernemersvertrouwen in Nederland uit op 6,4. Dit is ongeveer 13 punten lager dan een kwartaal eerder, toen de stemmingsindicator een recordhoogte bereikte. Het ondernemersvertrouwen is opgebouwd uit een verwachtingscomponent, maar beslaat voor het grootste gedeelte realisaties waarbij ondernemers beoordelen of bepaalde indicatoren verbeterden ten opzichte van een kwartaal eerder.

Conjunctuur enquête

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld vóór 25 januari jl., toen de coronamaatregelen werden versoepeld. Het sentiment van ondernemers dat in dit bericht staat omschreven wijkt daardoor mogelijk af van het sentiment op het moment van deze publicatie. Meer informatie over de Conjunctuurenquête Nederland vind je op ondernemersplein.kvk.nl.

Download hieronder het rapport.
De Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking tussen KVK, het CBS, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

KVK COEN 2022-1

Factsheet COEN provincie Zuid-Holland Q1 2022