Onder welke cao valt mijn bedrijf? Zo kom je er achter

Een schadeclaim van miljoenen euro’s voor het niet toepassen van een cao: het kan. Zowel werknemers als vakbonden mogen met terugwerkende kracht een financiële vergoeding eisen als je arbeidsvoorwaarden uit een cao negeert, zoals een pensioenregeling, een minimumloon of een weekendtoeslag. Zoek daarom altijd uit of er een cao geldt voor de arbeidsovereenkomst die je afsluit met een werknemer, en check welke cao de juiste is.

Personeelszaken op orde

Precies weten wat je moet regelen als je personeel aanneemt?

Doe de Personeelswijzer

Wat is een cao? 

Een cao bevat afspraken over verschillende onderwerpen, zoals minimumloon, pensioenregelingen, overwerk en toeslagen, maar ook pauzes of de inrichting van de werkplek. Als er een cao geldt voor jouw bedrijfstak moet je deze altijd toepassen. Maar welke cao dit is, is niet altijd duidelijk. Daardoor passen werkgevers soms geen, of de verkeerde cao toe. 

Checklist ‘Onder welke cao valt mijn bedrijf’

Hoe je checkt of er een cao geldt voor jouw arbeidsovereenkomst en welke cao dat dan is, verschilt per situatie. Hieronder lees je wat je in verschillende situaties kunt doen om erachter te komen of je onder een cao valt en zo ja, welke dat dan is.

Cao met andere werkgevers 

Je hebt samen met andere werkgevers een cao afgesloten met een vakbond. Dit heet een bedrijfstak-cao. Pas de arbeidsvoorwaarden uit die cao toe. 

Cao voor je hele bedrijf

Heb je een cao opgesteld voor het hele bedrijf? Dit heet een ondernemings-cao. Vooral grote bedrijven doen dit om onderhandelingen te besparen. Als je een ondernemings-cao opstelt, check dan altijd eerst of er een bedrijfstak-cao voor jouw sector geldt. Geldt er een bedrijfstak-cao, maar pas je die niet toe? Dan kan de vakbond of een werknemer achteraf met terugwerkende kracht arbeidsvoorwaarden eisen, zoals bijvoorbeeld een pensioenregeling die niet in jouw ondernemings-cao stond, maar wel in de bedrijfstak-cao. 

Cao voor de hele bedrijfstak

Heb je zelf geen cao opgesteld en ben je geen lid van een werkgeversorganisatie? Check dan op het cao-overzicht van het Ministerie van Sociale Zaken of er een cao voor jouw bedrijfstak geldt. Let op: wanneer je je cao zoekt in dit overzicht, krijg je meerdere resultaten te zien. Dit komt doordat ook cao’s uit voorgaande jaren in de zoekresultaten verschijnen. Soms kiezen ondernemers daardoor de verkeerde cao. Kijk bij het zoeken naar de juiste cao daarom altijd naar de datum. Die vind je aan het eind van de bestandsnaam.

Heb je de juiste cao gevonden? Check dan of deze algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat deze voor alle werkgevers in het vakgebied geldt. Of dit zo is staat niet altijd in de cao zelf, omdat een cao soms pas later algemeen verbindend wordt verklaard. Of een cao algemeen verbindend is, vind je op de website van de vakbond die de cao heeft afgesloten. Een voorbeeld daarvan is de horeca-cao. 

Lid van werkgeversorganisatie

Ben je lid van een werkgeversorganisatie? Check of je werkgeversorganisatie een cao heeft afgesloten met een werknemersvakbond. Die cao geldt dan ook voor jou. 

Cao-expert Jan Engelvaart adviseert om regelmatig te checken of een cao in jouw bedrijfstak algemeen verbindend is verklaard. “Cao’s worden vaak pas later algemeen verbindend verklaard. Het kan zijn dat een cao niet algemeen verbindend was op het moment dat jij een arbeidsovereenkomst aanging met een werknemer. Als de cao later wel algemeen verbindend wordt verklaard, moet jij de voorwaarden van die cao dus ook toepassen. Ook op werknemers die al een arbeidscontract hadden.” 

Let op met SBI-code

Let op: ondernemers die hun SBI-code (code die de activiteit van een onderneming aangeeft) gebruiken bij het vinden van de juiste cao, komen soms in de problemen. Je bedrijfsactiviteiten kunnen anders zijn dan de bedrijfsactiviteiten die bij de SBI-code horen.

Een voorbeeld: je hebt een copyshop, je verkoopt papier en je maakt ook zelf prints. Je hebt je in het Handelsregister ingeschreven met de SBI-code voor ‘handel in papier en karton’. De cao voor non-food retail die daarbij hoort geldt dan niet voor al je werknemers; een werknemer die printwerk doet valt dan onder de cao voor grafische media. 

Cao-ontwikkelingen in de gaten houden

Heb je een cao afgesloten, dan is het verstandig de ontwikkelingen van de cao in de gaten te houden. De cao-kijker informeert over de meest recente cao-akkoorden. 

Let op: sommmige cao's verplichten een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)