Pensioen voor werknemers regelen: doen of niet?

Maar liefst 93% van de werknemers in Nederland vindt pensioenopbouw een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar niet elke werkgever biedt een pensioen. Waarom niet? Werkgever Danny van Kampen en pensioenexpert Pim Adams schetsen wat de voor- en nadelen zijn als jij je werknemers een pensioenregeling biedt.

Uit onderzoek blijkt dat mensen zich zorgen maken over en weinig inzicht hebben in hun pensioen. “Met een goede pensioenregeling kun je je als werkgever onderscheiden. Werknemers zien pensioen namelijk als de belangrijkste arbeidsvoorwaarde na het salaris”, stelt Pim Adams, accountmanager bij pensioenaanbieder Doenpensioen. “Door de krappe arbeidsmarkt kunnen werknemers nu makkelijker een pensioenregeling afdwingen.”

 

Pensioenregeling aanbieden

Heb je nog geen kennis over pensioenen? Adams beantwoordt drie veelgestelde vragen over pensioenregelingen.

1. Hoe werkt een pensioen?

“Bij de opbouw van pensioen betalen werkgever en werknemers maandelijks een pensioenpremie. Een pensioeninstelling keert pensioen uit aan aangesloten deelnemers na het bereiken van de pensioenleeftijd. Met deze pensioenuitkering vullen mensen hun AOW-pensioen aan. Er zijn pensioenfondsen, waar pensioen vaak geregeld is per sector. Ook zijn er verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s), die pensioenregelingen uitvoeren voor bedrijven die niet onder de verplichting vallen.”

2. Ben je als werkgever verplicht pensioen aan te bieden?

Voor ongeveer zeventig procent van de bedrijven in Nederland geldt een sectorverplichtstelling op het gebied van pensioen. In dat geval ben je verplicht tot het aanbieden van pensioen aan je werknemers verplicht pensioen.

Hoe wordt een sectorverplichting bepaald?

De feitelijke werkzaamheden van je onderneming bepalen of je een sectorverplichting hebt. Op basis van de omschrijving van de werkzaamheden van je onderneming, wordt een activiteitencode (SBI-code) in je inschrijving in het Handelsregister opgenomen. Deze SBI-code is het uitgangspunt voor de sectorverplichting.

Hoe weet je of je een sectorverplichting hebt?

Check of je voor jouw personeel verplicht bent om bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) aan te sluiten. Controleer daarvoor of je bedrijfstak op het overzicht staat met verplichtgestelde pensioenfondsen. De Pensioenfederatie heeft een tool dat laat zien bij welk pensioensfonds je hoort. En kijk regelmatig of je registratie in het Handelsregister nog met de werkelijkheid overeenkomst. Pas dit aan als het nodig is.

3. Hoe bepaal je de pensioenbijdrage?

“De maandelijkse werkgevers- en werknemersbijdrage, ook wel de pensioenpremie genoemd, worden bepaald door het bruto jaarsalaris en de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is dat deel van het salaris waarover iemand pensioen opbouwt. Er zijn twee vuistregels:

 • Je mag geen pensioen opbouwen over het hele salaris, maar moet je rekening houden met de AOW-drempel. Deze drempel, ook wel de AOW-franchise, is € 16.322 (minimum vastgesteld door de Belastingdienst op basis van de middelloonregeling). Dit bedrag dien je van het jaarsalaris af te trekken. Daarnaast heb je tot het maximum pensioenloon van € 128.810 fiscaal voordeel. Bijvoorbeeld: je werknemer verdient € 36.322. Je trekt de AOW-franchise (€ 16.322) van dit bedrag af. Er blijft een pensioengrondslag over van € 20.000. Over dit bedrag bepaal je het percentage aan pensioenopbouw.
 • Er geldt een maximumpercentage dat je kunt inleggen. Momenteel hangt dit af van de leeftijd van de werknemer en de regeling waar de werknemer onder valt. In het nieuwe pensioenakkoord dat 1 januari 2023 ingaat wordt gesproken over een percentage van ongeveer 30% van de pensioengrondslag, ongeacht de leeftijd.”

Voor- en nadelen pensioenregeling

Het opzetten van een pensioenregeling heeft voor- en nadelen voor de werkgever. Dat ervoer ook Danny van Kampen, oprichter van softwarebedrijf Bexter. Samen met Adams geeft hij een overzicht.

Voordelen pensioenregeling

De voordelen van een pensioenregeling op een rij.

 • Betere positie op de arbeidsmarkt

  Het aanbieden van een pensioenregeling versterkt je positie op de arbeidsmarkt. Zeker in branches waar de arbeidsmarkt krap is, is dat een voordeel: medewerkers verkiezen namelijk werkgevers die pensioen aanbieden boven werkgevers die dat niet doen
 • Medewerkers blijven langer in dienst

  Medewerkers die een pensioenregeling via hun werkgever hebben, blijven gemiddeld langer in dienst. “Daardoor blijft de kennis in de organisatie,” vertelt Van Kampen. Daarnaast ben je dus minder tijd en geld kwijt aan het werven en inwerken van een nieuwe werknemer.”
 • Meer ervaren werknemers

  Je hebt meer kans dat senior werknemers, die meestal iets ouder zijn, bij jouw bedrijf solliciteren. Vaak kregen zij voorheen al pensioen bij een vorige werkgever. Dat verwachten ze ook bij hun nieuwe baan.
 • Geen persoonlijke onderhandelingen

  Je hebt als werkgever niet te maken met persoonlijke onderhandelingen over de pensioenregeling, omdat het voor alle werknemers gelijk is. Dit scheelt tijd en energie.
 • Belastingvoordeel voor werknemers

  Pensioenopbouw biedt belastingvoordelen voor werknemers, waardoor het voor de werkgever voordeliger is dan extra salaris geven. De maandelijkse premie gaat af van het brutoloon en is vrij van inkomstenbelasting, binnen de fiscale kaders. En anders dan op een spaarrekening wordt dit geld door de belastingdienst gezien als vermogen in box 1. De werknemer betaalt hier dus geen vermogensrendementsheffing over.

Nadelen pensioenregeling

Aan een pensioenregeling kleven ook nadelen.

 • De pensioensbijdrage voor werkgevers

  Pensioen aanbieden kan een flinke kostenpost zijn. Bij deelname aan een pensioenregeling ben je verplicht maandelijks af te dragen. Je pensioenbijdrage is gebaseerd op de pensioengrondslag en het bruto jaarsalaris. Adams geeft aan dat klanten van Doenpensioen gemiddeld kiezen voor een pensioenregeling van 1% tot 14% van de pensioengrondslag. Ongeveer de helft van de werkgevers laat de werknemer zelf ook meebetalen. Vaak betaalt de werkgever twee derde en de werknemer een derde.
  Rekenvoorbeeld
  Je werknemer verdient € 34.544 en er blijft een pensioengrondslag over van € 20.000. Gemiddeld genomen ligt de pensioenpremie dan tussen de € 200 en € 2.800 per jaar. Als je als werkgever twee derde van deze premie betaalt, zal je jaarlijkse bijdrage voor deze werknemer tussen de € 133 en € 1.866 liggen. Bovenstaande berekening geldt voor één werknemer, maar je draagt premie af voor alle werknemers. Wanneer je tien werknemers in dienst hebt, geldt voor alle tien de werknemers een dergelijke berekening en bijdrage, uiteraard inkomensafhankelijk. Uitgaande van bovenstaande berekening en tien werknemers die een gelijk salaris hebben, ligt de premie jaarlijks tussen de € 1.330 en € 18.660.
 • Gebonden aan contractduur

  De meeste pensioenuitvoerders hebben een minimale contractduur van één jaar, waardoor een juiste kostenanalyse nodig is. Laat de pensioenuitvoerder daarom van tevoren een jaarberekening maken, zodat je dit kunt meenemen in je exploitatiebegroting.
 • Pensioen aanbieden kost tijd

  Het kost tijd om je als bedrijf aan te sluiten bij een pensioenregeling. Niet alleen bij het uitzoeken van een passende regeling, maar ook bij het aansluiten zelf en het onderhouden ervan. Denk bijvoorbeeld aan het updaten van het contract.
 • Je moet op de hoogte zijn van de pensioenwetgeving

  Pensioen aanbieden is aan overheidsregels gebonden. Zo moet je bij het aanbieden van pensioen alle werknemers pensioen aanbieden of niemand.

Pensioenregeling: wel of niet

Je weet nu of je een pensioenplicht hebt of niet, en wat de voor- en nadelen van het aanbieden van een pensioenregeling zijn. Hoe nu verder? Deze drie stappen helpen bij het nemen van je beslissing.

1. Onderzoek de behoefte

Ontdek de behoefte van je werknemers, bijvoorbeeld rondom het soort pensioen en de hoogte van de premie. Van Kampen licht toe hoe Bexter dit aanpakte: “Als goed werkgever willen we aan de wensen van onze werknemers voldoen. Uit een werknemersenquête bleek dat werknemers graag een pensioenregeling wilden. We hebben ons nu aangesloten. Zowel Bexter als de werknemers betalen een bijdrage. Daarnaast kunnen werknemers kiezen voor een extra eigen bijdrage. Ze zijn blij met deze verandering en ze zijn bewuster van de manier waarop ze voor hun pensioen sparen.”

2. Laat de pensioenopties berekenen

Betrek een onafhankelijke adviseur. Van Kampen vertelt over zijn ervaring: “We namen een onafhankelijke pensioenadviseur in de hand die ons adviseerde over onze specifieke bedrijfssituatie, de mogelijkheden en de daarbij behorende financiële verplichtingen. Zo kregen we inzicht in en controle over onze financiële middelen.”

3. Kies een passende pensioenpremie

Kies een premie die past bij je huidige financiële situatie. “Begin bijvoorbeeld met een klein bedrag of percentage en breid dit steeds verder uit,” adviseert Adams.

Geenpensioen.nl

Bied je als werkgever geen pensioenregeling? Overheidsinstanties willen het eenvoudiger maken om als werkgever tot een pensioenregeling te komen. Daarom heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. Dit meld- en informatiepunt wil bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. De website biedt een stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling.

Informeer medewerkers over pensioen

Of je nu wel of geen pensioen aanbiedt, werknemers willen weten waar ze aan toe zijn. Ze kunnen dan namelijk zelf passende keuzes maken over hun pensioen, bijvoorbeeld door geld opzij te zetten. Werknemers kunnen hun totale pensioenopbouw, van zowel huidige als voormalige werkgevers, altijd online, checken via Mijnpensioenoverzicht.nl.

Softwarebedrijf Bexter bood vroeger een pensioenvergoeding. Van Kampen licht dit toe: “Voorheen kregen alle werknemers elke maand €150 netto extra, als een soort pensioenvergoeding. Een risico van deze vergoeding is dat de werknemer dat geld niet opzij hoeft te zetten. Wanneer hij dit structureel uitgeeft aan boodschappen, kan hij op een latere leeftijd voor een vervelende verrassing komen te staan.”

Neem de keuze voor het wel of niet aansluiten bij een pensioenfonds op in de arbeidsvoorwaarden en interne communicatiemiddelen. Zo werd de vergoeding bij Bexter als losse post opgenomen op het loonstrookje, in het arbeidscontract en in het personeelshandboek.