Personeel met een vast contract: voor- en nadelen

Een vast arbeidscontract sluit je af voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat je verwacht dat de werkzaamheden die de werknemer verricht de aankomende jaren blijven bestaan en je met deze werknemer verder wilt. Wat zijn de voor- en nadelen van een vast contract?

Een vast contract zegt iets over de duur van het contract en niet over de vorm van de uren. Je kunt bijvoorbeeld een werknemer aannemen via een nulurenovereenkomst op een vast contract.

Proeftijd

Wanneer je een werknemer met een vast contract aanneemt, dan heb je te maken met een proeftermijn van maximaal twee maanden. In deze periode kunnen werkgever en werknemer zonder reden en per direct afzien van de werkrelatie.

Voordelen

 • Je bepaalt zelf het uurtarief, uiteraard in lijn met het minimumloon.
 • Je betaald minder AWF-premie voor een vaste werknemer dan voor een tijdelijk werknemer. 
 • Vaste werknemers geven een persoonlijk gevoel en een herkenbaar beeld aan je onderneming, waardoor klanten je bedrijf meer gaan vertrouwen.
 • Een vaste arbeidsrelatie waarborgt de continue kwaliteit van het werk.
 • Een vast arbeidscontract geeft de werkgever en werknemer zekerheid en vertrouwen in de werkrelatie. Dit zorgt voor extra betrokkenheid.
 • Potentiële werknemers vinden een vast contract aantrekkelijk. Dit versterkt je arbeidspositie tijdens werving en selectie.

Nadelen

 • Een werkgever kan een werknemer met vast contract niet zomaar ontslaan, tenzij hij een goede reden heeft. Dit is bijvoorbeeld een slechte economische of financiële positie, slecht functioneren of verval van de functie. Een contract opbreken kan alleen met wederzijds goedvinden of met toestemming van het UWV of de kantonrechter. In die laatste gevallen moet de werkgever zijn voorstel beargumenteren. Daar heeft de werkgever een volledig goed dossier voor nodig.

Regels bij vaste contracten

Hou rekening met de volgende regels.

 • Neem alle verplichte gegevens op in het arbeidscontract.
 • Als je een werknemer op basis van een vast contract aanneemt, dan heb je te maken met een proeftermijn van maximaal twee maanden. In deze periode kunnen werkgever en werknemer zonder reden en per direct afzien van de werkrelatie.

Daarnaast is er sinds 1 augustus 2022 een wetswijziging geweest. Dit heeft de volgende gevolgen als je een vast contract biedt:

 • De kosten van scholing die noodzakelijk is voor het werk, zijn voor jouw rekening.
 • Je mag nevenwerkzaamheden niet meer verbieden.
 • De werknemer mag jou vragen om het aantal uren in het contract, de werktijden en de werkplek te veranderen.
 • Gaat het om een oproepcontract? Dan ben je verplicht aan te geven op welke dagen of tijdvakken je de werknemer kunt oproepen.