Verbod op nevenwerk­zaam­heden alleen met goede reden

Je mag per 1 augustus 2022 je werknemers niet meer verbieden werkzaamheden naast hun baan bij jou te doen, tenzij je daar een goede reden voor hebt. Die reden hoeft niet schriftelijk vooraf te zijn vastgelegd, maar kun je ook op een later moment geven. De nieuwe regels gelden ook voor eerder gemaakte afspraken over nevenactiviteiten.

Begin 2022 hadden 362.000 werknemers een tweede baan naast hun baan in loondienst. Dat kunnen werkzaamheden zijn voor hun eigen bedrijf, vrijwilligerswerk of werk voor een ander bedrijf. Tot 1 augustus 2022 kun je het je medewerkers nog vrij eenvoudig verbieden naast hun baan andere werkzaamheden te verrichten. De komst van de nieuwe Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden maakt dat een stuk lastiger.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Een werkgever kan een werknemer straks niet meer verbieden om buiten de arbeidsovereenkomst voor anderen te werken. Als werkgever mag je alleen een verbod op nevenwerkzaamheden afspreken als jij hiervoor een gegronde reden hebt. Zo’n reden is bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of overschrijding van de arbeidstijdenwet.

Het nevenwerkzaamhedenbeding kun je mondeling of schriftelijk overeenkomen. Een werkgever kan achteraf, bijvoorbeeld op het moment dat hij het verbod wil handhaven, mondeling of schriftelijk een objectieve reden geven.

Bestaande overeenkomst

Een nevenwerkzaamhedenbeding in een bestaande overeenkomst, waarin geen objectieve reden staat, blijft geldig. Doe je als werkgever na 1 augustus 2022 een beroep op het beding, dan moet je wel een objectieve reden aan je werknemer kunnen geven. Als je geen goede reden hebt om het beding in stand te houden, is het beding niet meer geldig. Je werknemer kan dan nevenwerkzaamheden verrichten zonder dat dit in strijd is met het beding.

Conclusie

Loop je afgesproken nevenwerkzaamhedenbedingen na. Heb je een goede reden, waardoor het gerechtvaardigd is om het verbod te handhaven? Dan blijft het beding geldig. Wanneer je geen geldige reden hebt, kan je een werknemer niet langer aan het verbod houden. Leg bij nieuwe werknemers de nieuwe regels vast in een arbeidsovereenkomst. De nieuwe regels moeten in lijn zijn met wat in de wet staat.