Personeel aannemen? Vraag subsidie aan

Heb je behoefte aan extra personeel, maar twijfel je hierover omdat de loonkosten dan stijgen? Ontdek de subsidies en regelingen waarmee je de kosten van personeel aannemen beperkt.

Personeelszaken op orde

Precies weten wat je moet regelen als je personeel aanneemt?

Doe de Personeelswijzer

Er bestaan subsidies en regelingen voor het aannemen van personeel. Denk aan proefplaatsing of loondispensatie. Uit onderzoek van MijnSubsidie blijkt dat de volgende vijf branches het vaakst subsidie voor een werknemer laten liggen: bouw, transport, uitzendbureaus, maakindustrie en de schoonmaakbranche. Het gaat vooral om de regeling Loonkostenvoordeel (LKV).

Personeel aannemen

Voorkom dat ook jij regelingen of subsidies, zoals de LKV, laat liggen. Alle opties op een rij.

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte, kun je een kandidaat werknemer onbetaald twee tot maximaal zes maanden inzetten.

Loondispensatie

Loondispensatie is een regeling die geldt voor werknemers met een Wajong-uitkering. Voor hen mag je als werkgever minder dan het minimumloon betalen voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

Subsidie voor werknemers met laag loon (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten. Je krijgt het LIV als je werknemer op jaarbasis minstens 1.248 uur werkt en een gemiddeld uurloon heeft tussen 100% en 125% van het minimumloon

De Belastingdienst betaalt het LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch uit. Lees meer over het LIV bij 'Loonkostenvoordeel'in het Handboek Loonheffingen.

Loonkostenvoordeel voor werkgevers (LKV)

Neem je een of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kom je in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Check met de regelhulp of die voor jou geldt. Het LKV geldt voor 4 doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Lagere kosten met de WBSO

Besteden jij of jouw medewerkers tijd aan research & development (R&D)? Dan is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) misschien interessant. Via de WBSO kun je je loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteed je jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kun je hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Check de overheidsregelingen voor innovatie.

Personeelstekort? Bekijk de tips

Personeel vinden in een krappe arbeidsmarkt is een uitdaging. Toch zien experts en ondernemers mogelijkheden, zoals werven via Open Hiring of het vinden van buitenlands personeel. Leer van hun ervaring en tips.

Jobcoaching en aanpassing werkplek

Je hebt verschillende mogelijkheden om het werk en de werkomgeving goed te regelen, zoals:

Begeleiding door jobcoach

Voor een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer of bij een proefplaatsing biedt deze regeling een jobcoach.

Subsidie aanpassingen werkplek

Voor zieke of gehandicapte werknemers kun je een vergoeding krijgen om hem of haar in dienst te houden via aanpassingen op de werkplek. Sinds juni 2021 is er voor werkgevers de stimuleringsregeling Experiment generieke werkgeversvoorziening

Kandidatenverkenner banenafspraak UWV

De kandidatenverkenner banenafspraak is een hulpmiddel voor werkgevers. Het geeft een beeld van de mensen in het doelgroepregister, zoals hun opleidingsniveau. Een werkgever kan in de kandidatenverkenner banenafspraak ook anonieme profielen van kandidaten bekijken.

De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak is gemaakt zodat iemand die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, met ondersteuning bij een gewone werkgever aan het werk kan.

Werkgevers hebben samen afgesproken om tussen 2013 en 2026 te zorgen voor 125.000 extra banen voor mensen met een ziekte of handicap.

Tijdelijk minder werk voor je personeel

Heb je tijdelijk minder werk voor je personeel, bijvoorbeeld door de coronacrisis? Check dan onderstaande regelingen:

WW-uitkering bij werktijdverkorting

Je kunt als werkgever sinds 1 oktober 2021 weer gebruikmaken van de Regeling Werktijdverkorting (wtv). Met de regeling vraag je een uitkering aan voor jouw medewerkers voor niet-gewerkte uren. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk minder werk had door een brand binnen je bedrijf, of door onwerkbaar weer.

Regelhulp financieel CV

Met de Regelhulp financieel CV kun je als werkgever of werknemer controleren of er bij het aannemen van personeel subsidie of een overheidsregeling geldt.