KVK Handelsregister Historie

Wat krijg je met het product historie?

  • Overzicht van de belangrijkste gegevenswijzigingen van een organisatie in het verleden.
  • Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1993.
Bestel voor € 2,60

Wat kun je met het product historie?

  • Inzien wie er in het verleden tekenbevoegd was voor de organisatie.
  • Een indicatie krijgen van hoe vaak mutaties in het verleden hebben plaatsgevonden.
  • Andere informatie ophalen, zie hieronder wat er mogelijk is.

Bekijk een voorbeeld van het product historie.

Dit staat in het product historie

  • Oude statutaire namen (alleen ingevuld bij rechtspersonen).
  • Voormalige rechtsvormen.
  • Betreffende de hoofdvestiging: oude handelsnamen, oude vestigingsadressen, voormalige bedrijfsomschrijvingen (geen SBI codes).
  • Uitgetreden functionarissen (van de rechtspersoon of hoofdvestiging).

Als er minimaal één oud gegeven in het Handelsregister gevonden is, bijvoorbeeld alleen een oude handelsnaam dan krijg je het product historie aangeboden.

Read this article in English

InfoPage