Uittreksel Handelsregister - digitaal gewaarmerkt

Een digitaal uittreksel Handelsregister is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Je krijgt informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en). Je ziet naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Bestel voor € 8,45

Wat krijg je en wat zijn de kenmerken van een digitaal gewaarmerkt uittreksel Handelsregister? 

  • Bewijs van inschrijving in het Handelsregister.
  • Zekerheid over de tekenbevoegdheid bij je zakenpartner.
  • Juridisch gelijk aan een papieren uittreksel Handelsregister.
  • Geschikt voor officieel gebruik.
  • Met onbeperkte geldigheidsduur van de gekwalificeerde elektronische zegel.
  • Behoud zijn rechtsgeldigheid als je het digitaal doorstuurt.

Je ontvangt dit uittreksel (in het Nederlands of Engels) direct per e-mail in pdf-formaat. Voor het aanvragen van een Engelse variant is een toegangscode nodig. Het uittreksel Handelsregister is voorzien van een gekwalificeerd elektronisch zegel en geschikt voor officieel gebruik.

Het uittreksel Handelsregister - digitaal gewaarmerkt is rechtsgeldig als je deze digitaal doorstuurt. Vraag vooraf of de ontvangende instantie een digitaal uittreksel accepteert.

Let op: als je het digitaal gewaarmerkt uittreksel print, is het niet rechtsgeldig. Het waarmerk is dan niet zichtbaar en de ondertekening is niet te verifiëren.

Voorbeeld digitaal gewaarmerkt uittreksel Handelsregister

Meer over digitaal gewaarmerkte documenten

InfoPage