KVK Dataservice aansluiten - Servicemodel

De KVK Dataservice maakt het mogelijk om een applicatie-applicatie koppeling op te zetten met het Handelsregister. Handelsregistergegevens worden via XML-berichten beschikbaar gesteld. Het servicemodel ziet er op abstract niveau als volgt uit. Er zijn drie mogelijke opties voor het koppelen met de KVK Dataservice.

Het Handelsregister kent een onderscheid in openbare en niet-openbare gegevens. In diverse wetten is geregeld wie welke gegevens mag inzien. Dit wordt met gegevensautorisatieniveaus aangegeven. Voor meer informatie raadpleeg de gegevenscatalogus.

Optie 1 – Direct

Je maakt als klant gebruik van een eigen gateway applicatie/service om de KVK Dataservice beschikbaar te maken voor jouw eigen medewerkers. Je bent als klant zelf de Functioneel Eindgebruiker van de aansluiting Handelsregsiterdata van de Kamer van Koophandel (KVK).

Kenmerken

 1. De Functioneel Eindgebruiker identificeert zichzelf bij het opzetten van de verbinding;
 2. De Functioneel Eindgebruiker identificeert zichzelf bij elk bericht;
 3. De identiteit van de Functioneel Eindgebruiker kan onweerlegbaar vast worden gesteld;
 4. De Functioneel Eindgebruiker heeft toegang tot een postbus;
 5. De Functioneel Eindgebruiker heeft toegang tot de KVK Dataservice;
 6. De KVK kan rechtszeker informatie verstrekken aan de relatie;
 7. De KVK verstuurt de factuur naar de Functioneel Eindgebruiker;
 8. De KVK bepaalt aan de hand van autorisatie of de Functioneel Eindgebruiker niet-openbare gegevens geleverd krijgt. Zie de gegevenscatalogus voor meer informatie over openbare en niet-openbare gegevens;
 9. De KVK communiceert met de Functioneel Eindgebruiker over aanpassingen, releases en verstoringen middels de statuspagina

Optie 2 – Intermediair

Je levert als dienstverlener transparant de KVK Dataservice door aan jouw klanten. Jouw klant is als Functioneel Eindgebruiker bekend bij de KVK en identificeert zich dan ook als zodanig.

Kenmerken:

 1. De Intermediair identificeert zichzelf bij het opzetten van de verbinding;
 2. De Functioneel Eindgebruiker identificeert zichzelf bij elk bericht;
 3. De identiteit van de Intermediair kan onweerlegbaar worden vastgesteld;
 4. De identiteit van de Functioneel Eindgebruiker kan onweerlegbaar worden vastgesteld;
 5. De Intermediair heeft toegang tot een postbus;
 6. De Functioneel Eindgebruiker heeft toegang tot de KVK Dataservice;
 7. De KVK kan rechtszeker informatie verstrekken aan de Functioneel Eindgebruiker;
 8. De KVK bepaalt aan de hand van autorisatie of de Functioneel Eindgebruiker niet-openbare gegevens geleverd krijgt. Zie de gegevenscatalogus voor meer informatie over openbare en niet-openbare gegevens;
 9. De KVK verstuurt de factuur naar de Functioneel Eindgebruiker;
 10. De KVK bepaalt aan de hand van autorisatie of de Functioneel Eindgebruiker niet-openbare gegevens geleverd krijgt. Zie de gegevenscatalogus voor meer informatie over openbare en niet-openbare gegevens; 
 11. De KVK heeft een contract met de Functioneel Eindgebruiker en Intermediair; 
 12. De KVK communiceert met de Functioneel Eindgebruiker over aanpassingen, releases en verstoringen middels de statuspagina 

Optie 3 – Knooppunt

Je levert als dienstverlener transparant de KVK Dataservice door aan jouw klanten. Jouw klanten zijn als Functioneel Eindgebruiker bekend bij de KVK maar identificeren zich NIET als zodanig. Je bent als leverancier verantwoordelijk voor identificeren van jouw klant als relatie bij de KVK.

Kenmerken:

 1. Het Knooppunt is gemandateerd door KVK om als Knooppunt op te treden;
 2. Het Knooppunt identificeert zichzelf bij het opzetten van de verbinding;
 3. Het Knooppunt identificeert zichzelf bij elk bericht;
 4. De identiteit van het Knooppunt kan onweerlegbaar worden vastgesteld;
 5. De identiteit van de Functioneel Eindgebruiker wordt verzekerd door het Knooppunt en kan derhalve niet onweerlegbaar worden vastgesteld door de KVK;
 6. Het Knooppunt heeft toegang tot een postbus;
 7. De relatie (op basis van de door het Knooppunt meegegeven identiteit) heeft toegang tot de KVK Dataservice;
 8. De KVK heeft een contract met het Knooppunt;
 9. De KVK kan NIET rechtszeker informatie verstrekken aan de Functionele Eindklant; 
 10. De KVK verstuurt de factuur naar het Knooppunt; 
 11. De KVK kan NIET reguleren of de FE artikel 28 / 51 mag hebben. Een FE die artikel 28 / 51 gegevens mag verkrijgen kan deze uitsluitend verkrijgen via een Knooppunt welke hiervoor is gemachtigd (overheid Knooppunt); 
 12. De KVK bepaalt aan de hand van autorisatie of het Knooppunt niet-openbare gegevens geleverd krijgt en of de Functionele Eindgebruiker deze mag ontvangen. Zie de gegevenscatalogus voor meer informatie over openbare en niet-openbare gegevens;
 13. De KVK communiceert met de Functioneel Eindgebruiker over aanpassingen, releases en verstoringen middels de statuspagina.