Dit zet je op de agenda bij de gemeente

Lokale belastingen, bereikbaarheid van het winkelcentrum of flexibele bestemmingsplannen: de gemeente heeft veel instrumenten om het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijk te maken. Structureel overleg tussen gemeenten en ondernemers is daarom belangrijk.

KVK Innovatie Top 100

Vind nieuwe klanten of een netwerk met je innovatieve product.

Schrijf je nu in

Vaak is de plaatselijke ondernemersvereniging de spreekbuis namens de gezamenlijke ondernemers. Vanuit de gemeente schuiven de verantwoordelijke wethouders en beleidsambtenaren aan. Welke onderwerpen zet je op de agenda voor dat overleg?

Dienstverlening

Ondernemersloket

Bij een gemeentelijk aanspreekpunt of ondernemersloket kun je terecht met vragen over ondernemen in jouw gemeente. Bijvoorbeeld als je wilt weten hoe het zit met subsidies of vergunningen. Evalueer regelmatig of de dienstverlening van dit loket nog aansluit bij de behoeftes en verwachtingen van de ondernemers. Peil dit bij de leden van de ondernemersvereniging.

Gemeentelijke aanbesteding

De gemeente heeft te maken met (Europese) wetgeving voor het nationaal of Europees aanbesteden van opdrachten. Maar gemeenten hebben ook mogelijkheden om lokale bedrijven tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door, onder de drempels van Europese aanbestedingen, onderhandse aanbestedingsprocedures te gebruiken. Daarnaast kan de gemeente haar aanbestedingsbeleid inzichtelijker maken, zodat het voor ondernemers en ook (samenwerkende) zzp’ers makkelijker is om zich in te schrijven op opdrachten.

Lokale belastingen

De lokale belastingen voor ondernemers verschillen per gemeente. Zo bepaalt de gemeente zelf de hoogte van de toeristenbelasting, onroerendezaakbelasting (ozb), reclamebelasting en de vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond (precariobelasting). Naast de hoogte van de belasting kun je namens de ondernemersvereniging ook de besteding ervan bespreken. Komt de toeristenbelasting bijvoorbeeld ook ten goede aan de toeristische sector?

Werk in uitvoering

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de lokale wegen en de riolering. Ga vooraf met de gemeente in gesprek over de uitvoering van dit onderhoud. Probeer de overlast voor de ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Bespreek ook direct het onderwerp nadeelcompensatie als de verminderde bereikbaarheid tot substantieel minder klanten en minder winst leidt. Je hebt recht op compensatie wanneer je aantoont dat er een oorzakelijk verband is tussen de overlast en de schade.

Huisvesting voor bedrijven

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit plan geldt zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. De gemeente geeft in het bestemmingsplan per gebied aan welke activiteiten waar mogen plaatsvinden. Voor ondernemers is dat belangrijke informatie. Bijvoorbeeld bij het werken vanuit huis of bij een verhuizing naar een bedrijfsverzamelgebouw of bedrijventerrein. Ga na of de veranderende omstandigheden in het bestemmingsplan passen. Denk hierbij aan het ontstaan van afhaalpunten en het groeiend aantal zzp’ers dat vanuit huis werkt. Bespreek tijdens het overleg ook regelmatig de toekomstige ruimtebehoefte. Is er nog voldoende ruimte voor ondernemers en sluit de kwaliteit aan bij de vraag van de ondernemers?

Bereikbaarheid

Capaciteit

Bespreek de algemene bereikbaarheid van de gemeente. Hoe zit het met de capaciteit van de hoofdwegen? Zijn de openbaar vervoerverbindingen op orde? Onderbouw je wensen met ervaringen van leden van je vereniging.

Ontsluiting bedrijventerreinen

Een bedrijventerrein moet met verschillende transportmiddelen en voor verschillende doelgroepen goed te bereiken zijn. Leveranciers moeten het terrein makkelijk op en af kunnen. Voor werknemers moet het terrein goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Parkeerruimte vrachtwagens

Idealiter heeft een bedrijventerrein voldoende parkeerruimte voor vrachtwagens. In de praktijk is dit meestal niet zo en parkeren ze langs de openbare wegen. Kijk samen met de gemeente welke oplossingen mogelijk zijn. Inventariseer vooraf de wensen en ervaringen van je leden.

Winkelgebieden

Citymarketing

Steeds meer gemeenten doen aan citymarketing om de economie te versterken. Met evenementen en reclamecampagnes proberen gemeenten in beeld te komen bij bewoners, bedrijven en bezoekers. Maak met de gemeente afspraken over de marketingstrategie en de bijbehorende boodschap. Hoe kunnen ondernemers hierop aansluiten? Met gezamenlijke inspanningen behaal je meer resultaat.

Koopzondagen

In veel steden en gemeenten is de koopzondag niet meer weg te denken. Overleg met elkaar hoeveel koopzondagen passend zijn voor jullie winkelgebied.

Parkeren

Het gemeentelijk parkeerbeleid kan direct invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het centrum. De beste oplossing verschilt per gemeente. Dat kan betaald parkeren zijn. Of het instellen van een blauwe zone, waar je alleen met een parkeerschijf mag parkeren. Bespreek de knelpunten die ondernemers ervaren. Probeer samen met de gemeente op loopafstand van het winkelgebied of in combinatie met openbaar vervoer voldoende parkeerplaatsen te realiseren.

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Op dit moment is de arbeidsmarkt zeer krap. Bedrijven ‘schreeuwen’ om technisch personeel. Via stageplaatsen, gastlessen en open dagen bij bedrijven kunnen leerlingen tijdig kennismaken met het lokale bedrijfsleven en de banen die daarbij horen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gaat niet altijd vanzelf. Vraag de gemeente om als regiepartner op te treden. Zij kan partijen bij elkaar brengen en acties (helpen) plannen.