Belangrijke data voor ondernemers

Klanten zoeken en bedienen, offertes maken en plannen. Je hebt al snel een volle agenda. En dan moet je ook nog eens letten op 'verplichte' momenten. Bijvoorbeeld wanneer moet je de aangifte btw indienen of op tijd een aanvraag doen voor een regeling. Deze ondernemerskalender met belangrijke data helpt je daarbij.

Je ziet per maand welke actie je moet ondernemen. Ook vind je feestdagen en vakantieperiodes in het overzicht. *

Nu extra aandacht

Deze acties verdienen nu je aandacht:

September 2023

 • 18 september: openstelling aanvraag STAP-budget voor scholing en ontwikkeling
 • 19 september: Prinsjesdag. Lees wat de aangekondigde wijzigingen voor jou betekenen
 • 30 september: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand augustus 2023 (bij maandaangifte)
 • 30 september: uiterste datum terugvragen in andere EU-landen betaalde btw op zakelijke uitgaven
 • 30 september: uiterste datum tekenen en registreren intentieverklaring voor geruisloze inbreng onderneming in bv met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar (vraag hulp van je adviseur)
 • 30 september: uiterste datum oprichten bv met ruisende inbreng waarvoor voor 1 april van dit jaar de intentieverklaring is getekend (vraag hulp van je adviseur) 

Oktober 2023

 • 2 oktober: uiterste aanvraagdatum Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)
 • 4 oktober: dierendag
 • 14 t/m 22 oktober: herfstvakantie scholen regio midden en zuid
 • 21 t/m 29 oktober: herfstvakantie scholen regio noord
 • 29 oktober: wintertijd gaat in
 • 31 oktober: Halloween
 • 31 oktober: uiterste aangifte- en betaaldatum btw derde kwartaal 2023 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 oktober: uiterste aangifte- en betaaldatum maand september 2023 (bij maandaangifte)
 • 31 oktober: maak je gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij jouw (inkomens)situatie.

November 2023

Kijk eens naar je (zakelijke) abonnementen. Wil je deze in het nieuwe jaar ook aanhouden? Na de overeengekomen contractperiode worden abonnementen vaak stilzwijgend verlengd. Je hebt dan een opzegtermijn van één maand. Er zijn uitzonderingen. 

December 2023

 • 1 december: wil je vanaf 2024 gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan moet je aanmelding rond 1 december, (4 weken voor de ingangsdatum) bij de Belastingdienst binnen zijn.
 • 5 december: Sinterklaas
 • 23 december t/m 7 januari 2024: kerstvakantie scholen regio noord, midden en zuid
 • 25 en 26 december: eerste en tweede kerstdag. Officiële feestdagen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dagen vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dagen. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 31 december: uiterste deponeringsdatum jaarrekening 2022 bv met maximaal uitstel door aandeelhouders
 • 31 december: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand november 2023 (bij maandaangifte)
 • 31 december: peildatum rekening-courant maatregel. Directeur grootaandeelhouders (dga's) van besloten vennootschappen die op deze datum meer dan 700.000 euro lenen van hun bv, betalen over het meerdere 26,9% belasting in box 2 van de Inkomstenbelasting.

Januari 2024

 • 1 januari: Nieuwjaarsdag. Officiële feestdag. In de cao of arbeidsvoorwaarden staat of een werknemer op nieuwjaarsdag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 1 januari: belangrijke wetswijzigingen voor zzp'ers, voor mkb'ers en voor starters per 1 januari 2023
 • 15 januari: Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar
 • 31 januari: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 4e kwartaal 2023 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 januari: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand december 2023 (maandaangifte)
 • 31 januari: maak je gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij jouw (inkomens)situatie.
 • 31 januari: uiterste datum aanleveren Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) bij de Belastingdienst. Het gaat hier om bedragen die je vorig jaar betaalde aan personen die niet bij je in dienst zijn en geen ondernemer zijn.

Februari 2024

 • 10 t/m 13 februari: Carnaval
 • 10 t/m 18 februari: voorjaarsvakantie scholen regio zuid
 • 14 februari: Valentijnsdag
 • 17 februari t/m 25 februari: voorjaarsvakantie scholen regio noord en midden
 • 28 februari: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand januari 2024 (bij maandafgifte)
 • 29 februari: het jaar 2024 is een schrikkeljaar. Februari is hierdoor een dag langer.

Maart 2024

 • 1 maart: start aangifteperiode inkomstenbelasting 2023. Let op een correcte verwerking van de ontvangen coronasteun.
 • 8 maart: internationale vrouwendag
 • 11 maart: start Ramadan
 • 15 en 16 maart: NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland
 • 29 maart: Goede vrijdag. Officiële feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op goede vrijdag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 31 maart: zomertijd gaat in
 • 31 maart: uiterste datum oprichten bv met geruisloze inbreng waarvoor vorig jaar voor 1 oktober de intentieverklaring is getekend (vraag hulp van je adviseur)
 • 31 maart: uiterste datum tekenen en registreren intentieverklaring voor ruisende inbreng onderneming in bv met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar (vraag hulp van je adviseur)
 • 31 maart: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand februari 2024 (bij maandaangifte)
 • 31 maart: uiterste aangifte- en betaaldatum btw jaar 2023 (bij jaaraangifte)

April 2024

 • 1 april: wetswijzigingen voor ondernemers per 1 april 2024
 • 9 april: Suikerfeest, Eid-al-Fitr. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt over religieuze feestdagen. Bijvoorbeeld over het ruilen van een christelijke feestdag voor een andere feestdag.
 • 18 april: secretaressedag
 • 27 april: Koningsdag. Officiële feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op Koningsdag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 27 april t/m 5 mei: meivakantie scholen regio's noord, midden en zuid; scholen mogen verlengen t/m 12 mei
 • 30 april: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 1e kwartaal 2024 (bij kwartaalaangifte)
 • 30 april: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand maart 2024 (bij maandaangifte)
 • 30 april: uiterste datum waarop je uitstel kunt aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting 2023. Verzorgt een belastingconsulent de aangifte? Die kan namens jou gebruikmaken van de uitstelregeling belastingconsulenten.
 • 30 april: maak je gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij jouw (inkomens)situatie.

Mei 2024

 • 1 mei: Dag van de arbeid
 • 1 mei: uiterste datum indienen aangifte Inkomstenbelasting over 2023. Je kunt uitstel aanvragen. Verzorgt je boekhouder, accountant of belastingadviseur de aangifte? Zij vragen vaak voor al hun klanten tegelijk uitstel aan.
 • 4 mei: Dodenherdenking. Ondernemers moeten de winkel om 19:00 uur sluiten. Gemeente kan toestemming geven om open te blijven.
 • 5 mei: Bevrijdingsdag. Officiële feestdag. Veel cao's bepalen dat werknemers in lustrumjaren recht hebben op een betaalde vrije dag op 5 mei. Geen cao of afspraken in cao of arbeidsovereenkomst? Dan bepaalt de werkgever of werknemers vrij zijn.
 • 9 mei: Hemelvaartsdag. Officiële feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 12 mei: moederdag
 • 19 en 20 mei: Eerste en tweede Pinksterdag. Officiële feestdagen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dagen vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dagen. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.
 • 31 mei: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand april 2024 (bij maandaangifte)
 • 31 mei: uiterste datum aangifte vennootschapsbelasting 2023 (boekjaar gelijk aan kalenderjaar; niet voor eenmanszaak, vof of maatschap). Tot deze datum kun je uitstel aanvragen. Voor bedrijven met een gebroken boekjaar liggen deze data vijf maanden na einde boekjaar.

Juni 2024

 • 6 juni: verkiezingen Europees Parlement
 • 14 juni t/m 14 juli: EK Voetbal 2024
 • 16 juni: vaderdag
 • 16 juni: offerfeest. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt over religieuze feestdagen. Bijvoorbeeld over het ruilen van een christelijke feestdag voor een andere feestdag.
 • 30 juni: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand mei 2024 (bij maandaangifte)

Juli 2024

 • 1 juli: wetswijizingen voor zzp'ers, voor starters en voor mkb'ers 
 • 1 juli: vervaldatum van de in het vorige jaar opgebouwde en nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen. Deze dagen vervallen een half jaar na opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar.
 • 6 juli t/m 18 augustus: zomervakantie scholen regio zuid
 • 13 juli t/m 25 augustus: zomervakantie scholen regio midden
 • 14 juli: finale EK voetbal 2024
 • 20 juli t/m 1 september: zomervakantie scholen regio noord
 • 29 juli t/m 16 augustus: terugvaladvies collectieve bedrijfssluiting bouw ('bouwvak') regio midden
 • 22 juli t/m 9 augustus: terugvaladvies collectieve bedrijfssluiting bouw ('bouwvak') regio zuid
 • 31 juli: uiterste deponeringsdatum jaarrekening bv over vorig kalenderjaar
 • 31 juli: uiterste aangifte- en betaaldatum btw tweede kwartaal 2024 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 juli: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand juni 2024 (bij maandaangifte)
 • 31 juli: maak je gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij jouw (inkomens)situatie.

Augustus 2024

 • 5 t/m 23 augustus: terugvaladvies collectieve bedrijfssluiting bouw ('bouwvak') regio noord
 • 31 augustus: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand juli 2024 (bij maandaangifte)
 • 31 augustus: uiterste datum aanvragen zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget over 2023. Controleer bij een gewijzigd inkomen over 2023 of je (nog) recht hebt op deze toeslagen.

Aanvullende momenten

 • Iedere laatste dag van de maand: uiterste aangifte- en betaaldatum loonheffingen vorige maand (bij maandaangifte en uitsluitend voor organisaties met personeel).
 • Uiterlijk 5 maanden na einde boekjaar: aangifte vennootschapsbelasting bij gebroken boekjaar (niet voor eenmanszaak, vof of maatschap).
 • Binnen 3 maanden nadat je er recht op krijgt: aanvragen kinderopvangtoeslag
 • Binnen 3 maanden na aankoop bedrijfsmiddel: aankoop melden voor toepassing Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
 • Wil je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan moet je aanmelding uiterlijk vier weken voor de gewenste ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn.
 • Einde jaar: Heb je met je partner huwelijkse- of partnervoorwaarden opgesteld met een verrekenbeding? Voer de verrekening na afloop van het kalenderjaar ook echt uit. Alleen dan behouden de voorwaarden bij een eventuele echtscheiding hun waarde.
 • Einde jaar: Kijk eens naar je (zakelijke) abonnementen. Wil je deze in het nieuwe jaar ook aanhouden? Na de overeengekomen contractperiode worden abonnementen vaak stilzwijgend verlengd. Je hebt dan een opzegtermijn van één maand. Er zijn uitzonderingen.

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regioindeling voor schoolvakanties.

* Hoewel dit overzicht met zorg is samengesteld, kan KVK niet garanderen dat het volledig is.