Belangrijke data voor ondernemers

Als je een bedrijft runt, is je agenda al snel vol. En dan moet je ook nog eens letten op 'verplichte' momenten. Bijvoorbeeld wanneer je de aangifte btw moet indienen, tot wanneer je een regeling kunt aanvragen. Deze ondernemerskalender met belangrijke data helpt je daarbij.

Praktijkadvies op maat

Spar met een ervaren ondernemer die je bedrijf verder helpt

Vind een match

Nu extra aandacht

Deze acties verdienen nu je aandacht:

  • 1 april: wetswijzigingen voor ondernemers
  • 30 april: uiterste aangifte- en betaaldatum btw eerste kwartaal
  • 30 april: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand maart
  • 1 mei: uiterste datum indienen aangifte inkomstenbelasting over 2023 

April 2024

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.

Belangrijke wetswijzigingen voor zzp'ers, voor mkb'ers en voor starters per 1 april 2025.

Eid-al-Fitr. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt over religieuze feestdagen. Bijvoorbeeld over het ruilen van een christelijke feestdag voor een andere feestdag.

Officiële feestdag.

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op Koningsdag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.

Scholen mogen de meivakantie uitbreiden. De vakantie begint dan al een week eerder. Bekijk de website van de school voor de juiste data.

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per kwartaal.

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per maand.

Mei 2024

 

Je kunt uitstel aanvragen. Verzorgt je boekhouder, accountant of belastingadviseur de aangifte? Zij vragen vaak voor al hun klanten tegelijk uitstel aan.

Ondernemers moeten de winkel om 19:00 uur sluiten. Je gemeente kan toestemming geven om open te blijven.

Officiële feestdag.

Veel cao's bepalen dat werknemers in lustrumjaren recht hebben op een betaalde vrije dag op 5 mei. Geen cao of afspraken in cao of arbeidsovereenkomst? Dan bepaalt de werkgever of werknemers vrij zijn.

Officiële feestdag.

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.

Officiële feestdagen.

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per maand.

Voor bedrijven waar het boekjaar gelijk is aan kalenderjaar; niet voor eenmanszaak, vof of maatschap. Tot deze datum kun je uitstel aanvragen. Voor bedrijven met een gebroken boekjaar ligt deze datum vijf maanden na einde boekjaar.

Juni 2024

In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt over religieuze feestdagen. Bijvoorbeeld over het ruilen van een christelijke feestdag voor een andere feestdag.

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per maand.

Juli 2024

Wetswijzigingen voor zzp'ers, starters en mkb'ers.

De in het vorige jaar opgebouwde en nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar.

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regioindeling voor schoolvakanties.

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regioindeling voor schoolvakanties.

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regioindeling voor schoolvakanties.

Voor ondernemers die per kwartaal aangifte doen.

Voor ondernemers die per maand aangifte doen.

Augustus 2024

Voor ondernemers die btw-aangifte doen per maand. 

Gaat om zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget over 2023. Controleer bij een gewijzigd inkomen over 2023 of je (nog) recht hebt op deze toeslagen.

September 2024

Lees wat de aangekondigde wijzigingen voor jou betekenen.

Voor ondernemers die per maand btw-aangifte doen.

Uiterste datum waarop je in andere landen betaalde btwop zakelijke uitgaven kunt terugvragen.

Met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. Vraag hulp van je adviseur.

Geldt voor bv's waarvoor voor 1 april van dit jaar de intentieverklaring is getekend. Vraag hulp van je adviseur.

Oktober 2024

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regioindeling voor schoolvakanties.

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regioindeling voor schoolvakanties.

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regioindeling voor schoolvakanties.

Voor ondernemers die btw-aangifte doen per kwartaal.

Voor ondernemers die btw-aangifte doen per maand.

November 2024

 Heb jij je bedrijfshulpverlening op orde?

De uiterste deponeringsdatum geldt voor bv's waarin alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn.

Geldt voor ondernemers die btw-aangifte doen per maand. 

December 2024

Wil je vanaf 2025 gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan moet je aanmelding rond 1 december bij de Belastingdienst binnen zijn, vier weken voor de ingangsdatum. Vanaf 2025 gelden andere voorwaarden. En kun je ook in andere EU-landen gebruikmaken van de daar geldende kleineondernemersregeling.

Geldt voor scholen in de regio's noord, midden en zuid.

Officiële feestdagen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer op deze dagen vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dagen. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.

Uiterste deponeringsdatum geldt voor bv's waarin de aandeelhouders maximaal uitstel voor deponering hebben verleend.

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per maand. 

Directeur grootaandeelhouders (dga's) van besloten vennootschappen die op deze datum meer dan 500.000 euro (was 700.000 in 2023) lenen van hun bv, betalen over het meerdere belasting in box 2 van de Inkomstenbelasting.

Januari 2025

Officiële feestdag. 

In de cao of arbeidsvoorwaarden staat of een werknemer op nieuwjaarsdag vrij is, wordt doorbetaald en of hij recht heeft op een toeslag bij werken op deze dag. Check hoe het zit met verlof en loon op feestdagen.

Nieuwe wetten en regels voor mkb'ers, zpp' ers en starters.

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per kwartaal.

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per maand.

Het gaat bij UBDom bedragen die je vorig jaar betaalde aan personen die niet bij je in dienst zijn en geen ondernemer zijn.

Februari 2025

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regio-indeling voor schoolvakanties.

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regio-indeling voor schoolvakanties.

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per maand.

De ramadan is een periode van bezinning, zelfreflectie, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Iedere moslim beleeft de ramadan anders.

Maart 2025

Let op een correcte verwerking van de eventuele ontvangen coronasteun.

Grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Eid-al-Fitr. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn gemaakt over religieuze feestdagen. Bijvoorbeeld over het ruilen van een christelijke feestdag voor een andere feestdag. 

Geldt voor bv met geruisloze inbreng waarvoor vorig jaar voor 1 oktober de intentieverklaring is getekend. Vraag hulp van je adviseur.

Met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. Vraag  hulp van je adviseur. 

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per maand.

Geldt voor ondernemers die aangifte doen per jaar.

Aanvullende momenten

  • Iedere laatste dag van de maand: uiterste aangifte- en betaaldatum loonheffingen vorige maand (bij maandaangifte en uitsluitend voor organisaties met personeel).
  • Uiterlijk 5 maanden na einde boekjaar: aangifte vennootschapsbelasting bij gebroken boekjaar (niet voor eenmanszaak, vof of maatschap).
  • Binnen 3 maanden nadat je er recht op krijgt: aanvragen kinderopvangtoeslag
  • Binnen 3 maanden na aankoop bedrijfsmiddel: aankoop melden voor toepassing Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
  • Einde jaar: Heb je met je partner huwelijkse- of partnervoorwaarden opgesteld met een verrekenbeding? Voer de verrekening na afloop van het kalenderjaar ook echt uit. Alleen dan behouden de voorwaarden bij een eventuele echtscheiding hun waarde.
  • Einde jaar: Kijk eens naar je (zakelijke) abonnementen. Wil je deze in het nieuwe jaar ook aanhouden? Na de overeengekomen contractperiode worden abonnementen vaak stilzwijgend verlengd. Je hebt dan een opzegtermijn van één maand. Er zijn uitzonderingen.

Aangegeven vakantieperioden van scholen zijn adviezen waar scholen van mogen afwijken. Bekijk de regioindeling voor schoolvakanties.