Stap 3 van 5 - Voorbereiding UBO-opgave

Welke gegevens en documenten van de UBO's heb je nodig?

Heb je bepaald wie de UBO's van je bv, nv, Europese nv of Europese cv zijn? Lees hier welke gegevens en documenten je nodig hebt in de opgave.

Maak van alle documenten die je in de opgave moet toevoegen een kopie of print

 • Wil je je UBO-opgave online versturen? Dan moeten alle documenten bestandstype pdf, jpg/jpeg, png, gif of bmp zijn (max. 9 MB per document).
 • Wil je je UBO-opgave per post versturen? Print de documenten dan in A4-formaat.

Documenten waaruit het belang van de UBO's in de organisatie blijkt

Bijvoorbeeld een uittreksel aandeelhoudersregister, akte van oprichting of een deel van een andere notariële akte dat op de UBO betrekking heeft.

Voeg daarnaast - als je opgave doet voor een werkmaatschappij - een organogram toe om duidelijk te maken welke relatie de UBO heeft tot de organisatie waarvoor je opgave doet.

Is er een UBO die enig aandeelhouder van je bv is? Dan hoef je geen documenten toe te voegen waaruit het belang van de UBO blijkt

Je kunt de enig aandeelhouder in de UBO-opgave als UBO inschrijven als deze persoon:

 • zelf - direct - 100% van de aandelen heeft van de organisatie waarvoor je opgave gaat doen
 • een mens van vlees en bloed is (een rechtspersoon kan nooit een UBO zijn) en
 • als enig aandeelhouder  van deze organisatie ingeschreven staat in het Handelsregister. Anders mag KVK de UBO-inschrijving niet goedkeuren en moet je opnieuw opgave doen.

Een uittreksel aandeelhoudersregister, akte van oprichting (met daarin het artikel over statutenwijziging), statuten (met daarin het artikel over statutenwijziging) of een deel van een andere notariële akte dat op de UBO betrekking heeft.

Een aandeelhoudersregister is een niet-openbaar register dat ter inzage bij een bv of nv ligt. Het bestuur moet hierin de aandelen die op naam zijn uitgegeven bijhouden. Het bestuur kan een kopie van dit uittreksel uit het aandeelhoudersregister verstrekken.

Een uittreksel aandeelhoudersregister, akte van oprichting (met daarin het artikel over statutenwijziging), statuten (met daarin het artikel over statutenwijziging) of een deel van een andere notariële akte dat op de UBO betrekking heeft.

Een aandeelhoudersregister is een niet-openbaar register dat ter inzage bij een bv of nv ligt. Het bestuur moet hierin de aandelen die op naam zijn uitgegeven bijhouden. Het bestuur kan een kopie van dit uittreksel uit het aandeelhoudersregister verstrekken.

Bestuursverslag, deel van de statuten of deel van een andere notariële akte dat op de UBO betrekking heeft.

Dan hoef je geen documenten waaruit het belang blijkt toe te voegen aan de opgave.

Je hebt ook een geldig identiteitsbewijs van de UBO's nodig

Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument. Maak een kopie van dit identiteitsbewijs. Heeft één van de UBO's de Nederlandse én een andere nationaliteit? Gebruik dan een Nederlands identiteitsbewijs.

Het gekopieerde identiteitsbewijs moet aan deze voorwaarden voldoen

 • het BSN moet duidelijk te zien zijn
 • kopieer voor- en achterkant
 • kopieer in kleur
 • kopieer op ware grootte
 • de foto mag onherkenbaar gemaakt zijn

Als je UBO-gegevens wilt wijzigen of UBO's wilt uitschrijven hoef je geen kopie identiteitsbewijs toe te voegen.

Deze gegevens heb je nodig van de UBO's

 • voornamen en achternaam
 • daarnaast, bij UBO's die in Nederland wonen:
  • BSN
 • daarnaast, bij UBO's die in het buitenland wonen:
  • geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats
  • TIN (Tax Identification Number) en land van uitgifte, als de UBO een TIN heeft
  • nationaliteit
  • woonadres

Bovenstaande gegevens heb je nodig bij het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van UBO's.

Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave. Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.