Stap 2 van 5

Wie zijn de UBO's van je organisatie?

Wie zijn de UBO's van je organisatie?

In een bv, nv, Europese nv of Europese cv kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt - op basis van deze belangen - als organisatie zelf welke personen de UBO's zijn.

Wie hebben er een belang in je organisatie?

Deze mensen hebben het belang aandeelhouderschap en kun je aanmerken als UBO's. Kijk ook welk percentage van de aandelen in bezit is van de UBO's: 

  • meer dan 25%, tot en met 50%
  • meer dan 50%, tot en met 75%
  • meer dan 75%, tot en met 100%

Deze mensen hebben het belang stemrecht en kun je aanmerken als UBO's. Stemrechten zijn vaak gebonden aan aandelen, maar dat is niet altijd het geval. In de statuten kunnen bepalingen staan over stemrecht, bijvoorbeeld dat aan een aandeel meer dan 1 stem wordt toegekend. Kijk ook welk percentage van het stemrecht in bezit is van de UBO's: 

  • meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
  • meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
  • meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%

Deze mensen kun je aanmerken als UBO's. Kijk ook welk percentage van het economisch belang in bezit is van de UBO's:

  • meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
  • meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
  • meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%

Voorbeeld van economisch belang

Een bedrijf heeft 1 aandeelhouder. De aandelen zijn gecertificeerd. Er zijn 2 certificaathouders die allebei 50% van de aandelen in handen hebben. Beide certificaathouders (middellijke aandeelhouders) zijn in dit voorbeeld UBO's, omdat ze met de certificaten het economisch eigendom in handen hebben.

Zijn er houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen dan stemrecht? Dan kun je deze mensen aanmerken als UBO's.

Als een persoon bestuurder is, en daarnaast geen ander (direct of indirect) belang heeft in de organisatie, is deze persoon geen UBO op basis van feitelijke zeggenschap.

Voorbeeld van feitelijke zeggenschap

Een bedrijf heeft 10 aandeelhouders. Geen van deze aandeelhouders heeft meer dan 25% van de aandelen, en geen van hen heeft een ander belang in de organisatie. Er is maar 1 aandeelhouder (R) die de vergaderingen bezoekt en de dienst uitmaakt, en dus feitelijke zeggenschap heeft. Aandeelhouder R is in dit voorbeeld een UBO.

Deze mensen vallen in de categorie hoger leidinggevenden, en kun je op basis daarvan aanmerken als UBO's van de bv, nv, Europese nv of Europese cv. Dit zijn dus alle mensen die als statutair bestuurder van je organisatie in het Handelsregister ingeschreven staan. Je schrijft ze dan niet in op basis van een belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. 

Kies dan van bovenaf voor het eerste belang dat van toepassing is.

Deze voorbeelden kunnen je helpen om te bepalen wie de UBO’s zijn als de aandelen van je bv in beheer zijn bij een STAK.

Voorbeeld 1

Bv A heeft 1 bestuurder, Meneer X. Alle aandelen van bv A zijn gecertificeerd en in beheer van STAK B. Een STAK kan geen UBO zijn, omdat UBO’s altijd mensen zijn. Bv A heeft dus geen UBO’s op basis van aandeelhouderschap.

Het stemrecht en het beheer van de aandelen/certificaten liggen bij STAK B. Volgens de statuten van STAK B zijn er 3 stemrechthouders die voor meer dan 25% stemgerechtigd zijn: meneer X (33%), mevrouw Y (33%) en mevrouw Z (33%).

De stemrechthouders van STAK B zijn in dit voorbeeld de UBO’s van bv A en STAK B, op basis van stemrecht.

Zijn er daarnaast mensen die (direct of indirect) meer dan 25% van de certificaten van de aandelen van BV A bezitten? Dan zijn deze mensen ook UBO van BV A op basis van economisch belang.

Voorbeeld 2

Alle aandelen van bv X zijn gecertificeerd en in beheer van STAK Y. Een STAK kan geen UBO zijn, omdat UBO’s altijd mensen zijn. Bv X heeft dus geen UBO’s op basis van aandeelhouderschap.

Het stemrecht en het beheer van de aandelen/certificaten liggen bij STAK Y. In de statuten van STAK Y is vastgelegd dat het stemrecht is verdeeld over 5 personen, die allemaal 20% stemrecht hebben. Ze zijn geen UBO op basis van stemrecht, omdat ze niet voor meer dan 25% stemgerechtigd zijn. In de statuten van de STAK is opgenomen dat de winst over 3 certificaathouders wordt verdeeld. Ze krijgen alle drie dus meer dan 25% van de winstdeling van de bv.

Alle drie de certificaathouders zijn in dit voorbeeld de UBO’s van bv X en STAK Y, op basis van economisch belang.

Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave. Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.