Stap 3 van 5 - Voorbereiding UBO-opgave

Welke gegevens en documenten van de UBO's heb je nodig?

Heb je bepaald wie de UBO's van je coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging zijn? Lees hier welke gegevens en documenten je nodig hebt in de opgave.

Maak van alle documenten die je in de opgave moet toevoegen een kopie of print

 • Wil je je UBO-opgave online versturen? Dan moeten alle documenten bestandstype pdf, jpg/jpeg, png, gif of bmp zijn (max. 9 MB per document).
 • Wil je je UBO-opgave per post versturen? Print de documenten dan in A4-formaat.

Documenten waaruit het belang van de UBO's in de organisatie blijkt

Deel van de akte van oprichting of statuten dat op de UBO betrekking heeft.

Akte van statutenwijziging of deel van de akte van oprichting dat op de UBO betrekking heeft.

Bestuursverslag, deel van de statuten of deel van een andere notariële akte dat op de UBO betrekking heeft.

Dan hoef je geen documenten waaruit het belang blijkt toe te voegen aan de opgave.

Je hebt ook een geldig identiteitsbewijs van de UBO's nodig

Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument. Maak een kopie van dit identiteitsbewijs. Heeft één van de UBO's de Nederlandse én een andere nationaliteit? Gebruik dan een Nederlands identiteitsbewijs.

Het gekopieerde identiteitsbewijs moet aan deze voorwaarden voldoen

 • het BSN moet duidelijk te zien zijn
 • kopieer voor- en achterkant
 • kopieer in kleur
 • kopieer op ware grootte
 • de foto mag onherkenbaar gemaakt zijn

Als je UBO-gegevens wilt wijzigen of UBO's wilt uitschrijven hoef je geen kopie identiteitsbewijs toe te voegen.

Deze gegevens heb je nodig van de UBO's

 • voornamen en achternaam
 • daarnaast, bij UBO's die in Nederland wonen:
  • BSN
 • daarnaast, bij UBO's die in het buitenland wonen:
  • geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats
  • TIN (Tax Identification Number) en land van uitgifte, als de UBO een TIN heeft
  • nationaliteit
  • woonadres

Bovenstaande gegevens heb je nodig bij het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van UBO's.

Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave. Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.