Stap 2 van 5 - Voorbereiding UBO-opgave

Wie zijn de UBO's van je organisatie?

Wie zijn de UBO's van je organisatie?

In een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt - op basis van deze belangen - als organisatie zelf welke personen de UBO's zijn.

Wie hebben er een belang in je organisatie?

Deze mensen zijn gerechtigden tot het vermogen en kun je aanmerken als UBO's. Kijk ook voor welk percentage de UBO's gerechtigde tot het vermogen zijn:

  • meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
  • meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
  • meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%

Voorbeelden van gerechtigden tot het vermogen

Een muziekvereniging heeft in de statuten opgenomen dat mevrouw A recht heeft op de winst. Door het recht op winst is ze gerechtigde tot het vermogen voor meer dan 25%. Mevrouw A is in dit voorbeeld een UBO.

Een biljartvereniging heeft in de statuten opgenomen dat 5 mensen recht hebben op de winst. De 5 personen zijn allemaal maar voor 20% gerechtigde tot het vermogen, en daarom in dit voorbeeld géén UBO.

Een coöperatie/owm heeft in de statuten opgenomen dat bij ontbinding het liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan meneer B. Hierdoor is hij gerechtigde tot het vermogen voor meer dan 25%. Meneer B is in dit voorbeeld een UBO.

Deze mensen zijn stemgerechtigden en kun je aanmerken als UBO's. Kijk ook welk percentage van het stemrecht in bezit is van de UBO's:

  • meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
  • meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
  • meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%.

Voorbeeld van stemrecht

Voetbalvereniging F heeft 100 leden. De voorzitter van de vereniging heeft meervoudig stemrecht en hiermee 30% van de stemrechten in handen. De voorzitter is in dit voorbeeld een UBO.

Deze mensen zijn houders van feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen en kun je aanmerken als UBO's.

Voorbeeld van feitelijke zeggenschap

Aanhanger Z van politieke partij G financiert de partij. Aanhanger Z heeft geen formele rol in de partij, maar vervult als externe betrokkene een rol. Aanhanger Z is hiermee een voorbeeld van een UBO.

Deze mensen vallen in de categorie hoger leidinggevenden, en kun je op basis daarvan aanmerken als UBO's van de organisatie. Dit zijn dus alle mensen die als statutair bestuurder van je organisatie in het Handelsregister ingeschreven staan. Je schrijft ze dan niet in op basis van een belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. Dit komt vaak voor bij verenigingen met een ANBI-status.

Kies dan van bovenaf voor het eerste belang dat van toepassing is.

Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave. Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.