Stap 2 van 5 - Voorbereiding UBO-opgave

Wie zijn de UBO's van je organisatie?

In een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt - op basis van deze belangen - als organisatie zelf welke personen de UBO's zijn.

Wie hebben er een belang in je organisatie?

Het komt niet vaak voor dat er bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij mensen zijn die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen. Dit geldt bijvoorbeeld als je organisatie twee of drie leden heeft. Deze leden hebben het belang gerechtigde tot het vermogen en kun je aanmerken als UBO's. Kijk ook op hoeveel procent van het vermogen deze mensen recht hebben:

  • meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
  • meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
  • meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%

Het komt niet vaak voor dat er bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij mensen zijn die meer dan 25% van het stemrecht hebben. Dit geldt bijvoorbeeld als je organisatie twee of drie leden heeft. Deze leden hebben het belang stemrecht en kun je aanmerken als UBO's. Kijk ook hoeveel procent stemrecht deze mensen hebben:

  • meer dan 25% en minder dan of gelijk aan 50%
  • meer dan 50% en minder dan of gelijk aan 75%
  • meer dan 75% en minder dan of gelijk aan 100%

Deze mensen hebben het belang feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen en kun je aanmerken als UBO's.

Voorbeeld van feitelijke zeggenschap

Meneer Z financiert als enige belangenvereniging G. Z heeft geen formele rol als bestuurder, maar vervult als externe betrokkene een rol. Z is hiermee een voorbeeld van een UBO.

Deze mensen vallen in de categorie hoger leidinggevenden, en kun je op basis daarvan aanmerken als UBO's van de organisatie. Dit zijn dus alle mensen die als statutair bestuurder van je organisatie in het Handelsregister ingeschreven staan. Je schrijft ze dan niet in op basis van een belang, maar omdat ze de functie van bestuurder hebben. Dit komt vaak voor bij verenigingen met een ANBI-status.

Kies dan van bovenaf voor het eerste belang dat van toepassing is.

Wil je meer weten over waarom jouw vereniging UBO's moet inschrijven?

Verder met voorbereiden op de UBO-opgave?

Deze pagina maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de UBO-opgave. Ga terug naar de beginpagina van de UBO-opgave om de voorbereiding opnieuw te starten.