Uitschrijven kerkgenootschap

Om een kerkgenootschap op te heffen neemt het orgaan, meestal het bestuur dat tot een statutenwijziging bevoegd is, eerst een ontbindingsbesluit. Voor het doorgeven van de ontbinding aan KVK gebruik je formulier 18. Vul onderstaande stappen in om de kerkgemeenschap uit te schrijven.

1. Download het formulier 

Formulier 18: aanvulling op andere handelsformulieren.

2. Vul de volgende punten in

 • 1.1: naam van het kerkgenootschap en plaats van vestiging 
 • 1.2: KVK-nummer 
 • 2.1: 'anders'
 • 3.1: datum ontbinding van het kerkgenootschap (de ontbinding treedt in op het moment dat het besluit wordt genomen of op een toekomstig tijdstip. Een besluit mag niet met terugwerkende kracht genomen worden.) 
 • 3.2: vermeld hier de volgende tekst:
  - Zijn er geen baten, vul dan bij de omschrijving in:´het kerkgenootschap is opgehouden te bestaan wegens gebrek aan baten´.
  - Zijn er wel baten, vul dan bij de omschrijving in: 'het kerkgenootschap is ontbonden en uitgeschreven´.
 • 4.1: naam en handtekening van de bestuurder en datum ondertekening

3. Verstuur het formulier naar KVK

Stuur het formulier op naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 • Een door 2 bestuurders ondertekend exemplaar van het ontbindingsbesluit.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar.
 • Het benoemingsbesluit van de bestuurders.

Gevolgen (financiële) instellingen

Het opheffen van een kerkgenootschap kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld vergunningen van de gemeente, financiering, verzekeringen, pensioenfonds of bankrekening van het kerkgenootschap. Raadpleeg de website van de desbetreffende (financiële) instelling om te zien welke stappen je moet volgen als je je kerkgenootschap opheft.