Uitschrijven kerkgenootschap

Om een kerkgenootschap op te heffen neemt het orgaan, meestal het bestuur dat tot een statutenwijziging bevoegd is, eerst een ontbindingsbesluit. Voor het doorgeven van de ontbinding aan KVK gebruik je formulier 18. Vul onderstaande stappen in om de kerkgemeenschap uit te schrijven.

Wil je een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap dat lid is van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) uitschrijven uit het Handelsregister? Neem dan contact op met het betreffende kerkgenootschap om dit te regelen.

1. Download het formulier 

Formulier 18: aanvulling op andere handelsformulieren.

2. Vul de volgende punten in

 • 1.1: naam van het kerkgenootschap en plaats van vestiging 
 • 1.2: KVK-nummer 
 • 2.1: 'anders'
 • 3.1: datum ontbinding van het kerkgenootschap (de ontbinding treedt in op het moment dat het besluit wordt genomen of op een toekomstig tijdstip. Een besluit mag niet met terugwerkende kracht genomen worden.) 
 • 3.2: vermeld hier de volgende tekst:
  - Zijn er geen baten, vul dan bij de omschrijving in:´het kerkgenootschap is opgehouden te bestaan wegens gebrek aan baten´.
  - Zijn er wel baten, vul dan bij de omschrijving in: 'het kerkgenootschap is ontbonden en uitgeschreven´.
 • 4.1: naam en handtekening van de bestuurder en datum ondertekening

3. Verstuur het formulier naar KVK

Stuur het formulier op naar het KVK-postadres met de volgende bijlagen:

 • Een door 2 bestuurders ondertekend exemplaar van het ontbindingsbesluit.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar.
 • Het benoemingsbesluit van de bestuurders.

Gevolgen (financiële) instellingen

Let op: het opheffen en uitschrijven van het kerkgenootschap kan gevolgen hebben voor onder andere je bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen.
Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer bij je zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van deze instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die je neemt, voordat je het kerkgenootschap bij ons uitschrijft.