Mag mijn kind onbetaald klusjes doen voor mijn bedrijf?

Als iemand in je bedrijf werkt, moet je diegene daarvoor betalen. Ook als het gaat om je eigen kind en ook als het maar af en toe voorkomt. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete.

Met het blijvende personeelstekort is het begrijpelijk dat je soms wat extra handjes nodig hebt in je zaak. Maar je kind onbetaald inzetten mag niet. Als je besluit om je kind af en toe te laten meewerken in je bedrijf, moet je het dus een vergoeding geven. De Arbeidsinspectie kan hierop controleren.

Boete

Als een inspecteur tijdens controle ziet dat je kind onbetaald werk doet, kan die een boete opleggen. Ook kan je kind zelf een loonvorderingindienen bij de rechter. Mogelijk moet je dan met terugwerkende kracht loon betalen plus een extra geldbedrag als boete.

Salaris voor je kind

Er zijn drie manieren om salaris voor je eigen kind te regelen. Je kunt je kind in dienst nemen, je kind mede-eigenaar van je bedrijf maken of, als je kind vijftien jaar of ouder is, een fictieve dienstbetrekking aangaan. Ondernemende ouders kiezen vaak de laatste optie omdat deze fiscale voordelen heeft.

Fictieve dienstbetrekking

Een fictieve dienstbetrekking kun je aangaan als de arbeidsverhouding overheerst wordt door jullie familierelatie. Met andere woorden: je kind werkt alleen bij je bedrijf ómdat jij diens ouder bent. Een fictieve dienstbetrekking heeft fiscale voordelen, zoals een vereenvoudigde regeling voor loonheffingen.

Leeftijd

Is je kind jonger dan vijftien jaar? Dan mag het geen fictieve dienstbetrekking krijgen. Let ook goed op wát voor klusjes je kind doet. Er zijn namelijk regels voor welke werkzaamheden jongeren van 13 en 14 jaar mogen doen. Is je kind jonger dan 13 jaar, dan mag het helemaal geen klusjes doen in je bedrijf.