Schuldsanering: vaak moet je stoppen met je bedrijf

Schuldsanering gebruiken heeft gevolgen voor je bedrijf. De kans is groot dat je moet stoppen met een eenmanszaak of dat aandelen van je besloten vennootschap worden verkocht.

Inzicht in verzekeringen

De KVK Verzekeringscheck helpt je je verzekeringen te kiezen

Doe de check

Als je 'problematische schulden' hebt, kun je gebruik maken van de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Schulden zijn problematisch als je je zakelijke én privérekeningen niet meer kunt betalen. Ook moeten schuldeisers dreigen met beslaglegging op je huis of goederen of met het aanvragen van je faillissement.

Voordat je bij een rechter toegang tot de Wsnp vraagt, moet je eerst een minnelijk traject volgen. In dat traject krijg je bijvoorbeeld hulp van je gemeente bij het maken van betalingsafspraken met schuldeisers. Lukt dat traject niet, dan kan de rechter je toegang geven tot de Wsnp. De rechter wijst dan een bewindvoerder aan. Die beheert je inkomen, betaalt je geld om van te leven en maakt afspraken over betalingen met schuldeisers.

Na 18 maanden Wsnp heb je geen schulden meer. Dat is een belangrijk verschil met een persoonlijk faillissement. Daarbij kunnen schuldeisers ook na het afsluiten van het faillissement hun geld eisen.

Wsnp en je bedrijf

Als je zelf problematische schulden hebt of je bedrijf, kun je toegang tot de Wsnp vragen. Je onderneming moet dan wel een rechtsvorm hebben waarbij je persoonlijk verantwoordelijk bent voor de schulden. Dat geldt voor een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap (cv). Als de rechter je toegang geeft tot de schuldsanering, moet je meestal stoppen met je bedrijf.

Ben je aandeelhouder van een besloten vennootschap (bv) of bestuurder van een vereniging, coöperatie of stichting, dan ben je meestal niet persoonlijk verantwoordelijk voor schulden van die organisaties. Je kan daarom voor die schulden niet de schuldsanering gebruiken.

Als je problematische privéschulden hebt, kun je wel toegang tot de Wsnp vragen. Door de schuldsanering kun je dan wel je bv kwijtraken. Ook kan de Wsnp invloed hebben op je rol als bestuurder.

Wsnp en eenmanszaak

Kom je door privéschulden of schulden in je eenmanszaak in de Wsnp, dan besluit de rechter meestal dat je moet stoppen met je bedrijf. Als je wel door mag met je eenmanszaak, gebruik je inkomen uit het bedrijf om schulden af te lossen.

Beslist de rechter dat de eenmanszaak moet stoppen, dan moet je op een andere manier zoveel mogelijk schulden afbetalen. Dat kan bijvoorbeeld met het inkomen uit een baan.

Wsnp en maat of vennoot

Zit je in de schuldsanering, dan moet je meestal stoppen als maat of vennoot. Op dat moment stopt automatisch ook de vof, cv of maatschap. Behalve als daarover bij de start van het bedrijf andere afspraken zijn gemaakt. Als er nog één maat of vennoot overblijft, stopt het samenwerkingsverband altijd.

Soms staat de rechter toch toe dat je maat of vennoot blijft. Dan blijft ook het samenwerkingsverband bestaan. De bewindvoerder moet vervolgens toestemming geven voor elk besluit dat je als maat of vennoot neemt. Bijvoorbeeld als de maatschap, vof of cv een nieuwe opdracht aangaat.

Je kunt schuldsanering aanvragen vanwege problematische privéschulden. Maar ook voor schulden van de maatschap, vof of cv. Dat komt doordat je persoonlijk aansprakelijk bent voor die schulden. Elke maat of vennoot kan zelf Wsnp aanvragen.

Wsnp en bv

Kom je in de schuldsanering door persoonlijke schulden, dan kun je je bv kwijtraken. Dat komt doordat aandelen van je bv privébezit zijn. De bewindvoerder mag die aandelen verkopen voor het terugbetalen van je schulden. Als je ook bestuurder bent van de bv, bepalen de nieuwe eigenaren of je mag aanblijven.

Doordat een bv een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, ben je niet privé aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Dat geldt voor aandeelhouders en meestal ook voor bestuurders. Maar als bestuurders niet goed omgaan met hun verantwoordelijkheden, kunnen ze wel persoonlijk aansprakelijk zijn. De bv is niet verantwoordelijk voor privéschulden.

Wsnp en bestuurder

Als je in de Wsnp zit, mag je bestuurder blijven van een vereniging, coöperatie of stichting. Behalve als in de statuten staat, dat een bestuurder niet in de schuldsanering mag zitten. Statuten zijn de regels van een vereniging, coöperatie of stichting.

Die rechtsvormen zijn niet verantwoordelijk voor je privéschulden. Heeft de vereniging, coöperatie of stichting problematische schulden of gaat die failliet? Dan heeft dit persoonlijk geen gevolgen voor je. Maar als bestuurders niet goed omgaan met hun verantwoordelijkheden, kunnen ze wel persoonlijk aansprakelijk zijn.

Meer informatie

Zoek je een oplossing voor je schulden? Gebruik het stappenplan schulden.