Schuldsanering; vaak moet je stoppen met je bedrijf

Wanneer je gebruik maakt van schuldsanering, heeft dat gevolgen voor je bedrijf. De kans is groot dat je moet stoppen met een eenmanszaak of dat aandelen van je besloten vennootschap worden verkocht.

Als je rekeningen niet meer kan betalen en je schulden oplopen, kom je niet meteen in aanmerking voor de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Je moet eerst een minnelijk traject volgen. Daarbij helpt de gemeente bij het treffen van betalingsregelingen voor die problematische schulden.

Lukt dat niet, dan kan de rechter je toelaten tot de Wsnp. De rechter benoemt dan een bewindvoerder. Die beheert je inkomen, keert je leefgeld uit en maakt afspraken met schuldeisers over betalingsregelingen. Na 18 maanden Wsnp ben je schuldenvrij.

Dat laatste is een belangrijk verschil met een persoonlijk faillissement. Daarbij kunnen schuldeisers ook na afhandeling van het faillissement hun geld blijven eisen.

Wsnp en je bedrijf

Als je zelf problematische schulden hebt of je bedrijf, kom je in aanmerking voor de Wsnp. Je onderneming moet dan wel een rechtsvorm hebben waarbij je persoonlijk aansprakelijk bent. Dat geldt voor een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap (cv). Als je bent toegelaten tot de schuldsanering, moet je meestal stoppen met je bedrijf.

Ben je aandeelhouder van een besloten vennootschap (bv) of bestuurder van een vereniging, coöperatie of stichting, dan ben je meestal niet persoonlijk verantwoordelijk voor schulden van die organisaties. Je kan daarom voor die schulden geen gebruik maken van de schuldsanering.

Als je problematische privéschulden hebt, kom je wel in aanmerking voor de Wsnp. Door de schuldsanering kun je dan ook je bv kwijtraken. Ook kan de Wsnp invloed hebben op je positie als bestuurder.

Wsnp en eenmanszaak

Als je door privéschulden of schulden in je eenmanszaak in de Wsnp terechtkomt, besluit de rechter meestal dat je moet stoppen met je bedrijf. Als je wel door mag met je eenmanszaak, gebruik je inkomen uit het bedrijf om schulden af te lossen.

Besluit de rechter dat de eenmanszaak moet stoppen, dan moet je op een andere manier zoveel mogelijk schulden afbetalen. Dat kan bijvoorbeeld met het inkomen uit een baan.

Wsnp en maat of vennoot

Als je bent toegelaten tot de schuldsanering, moet je meestal stoppen als maat of vennoot. Dan eindigt automatisch ook de vof, cv of maatschap. Behalve als daarover bij de oprichting andere afspraken zijn gemaakt. Als er nog één maat of vennoot overblijft, eindigt het samenwerkingsverband altijd.

Soms staat de rechter toch toe dat je maat of vennoot blijft. Dan blijft ook het samenwerkingsverband bestaan. De bewindvoerder moet vervolgens toestemming geven voor elk besluit dat je als maat of vennoot neemt. Bijvoorbeeld als de maatschap, vof of cv een nieuwe opdracht aangaat.

Je kunt toelating tot de schuldsanering vragen vanwege problematische privéschulden. Maar voor schulden van de maatschap, vof of cv kun je ook een beroep doen op de Wsnp. Dat komt doordat je persoonlijk aansprakelijk bent voor die schulden. Elke maat of vennoot kan afzonderlijk Wsnp aanvragen.

Wsnp en bv

De bv heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, maar toch is het mogelijk dat je je bedrijf verliest als je in de Wsnp komt vanwege persoonlijke schulden. Dat komt doordat de bewindvoerder aandelen van je bv die in privébezit zijn, mag verkopen. Als je ook bestuurder bent van dat bedrijf, bepalen de nieuwe eigenaren of je mag aanblijven. De opbrengst van de verkoop gebruikt de bewindvoerder voor het aflossen van schulden.

Doordat een bv een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, ben je niet privé aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Dat geldt voor aandeelhouders en meestal ook voor bestuurders. Maar als bestuurders niet goed omgaan met hun verantwoordelijkheden, kunnen ze wel persoonlijk aansprakelijk zijn. De bv is niet verantwoordelijk voor privéschulden.

Wsnp en bestuurder

Als je in de Wsnp zit, mag je bestuurder blijven van een vereniging, coöperatie of stichting. Behalve als in de statuten staat, dat een bestuurder niet in de schuldsanering mag zitten. Statuten zijn de regels van een vereniging, coöperatie of stichting.

Die rechtsvormen zijn niet verantwoordelijk voor je privéschulden. Heeft de vereniging, coöperatie of stichting problematische schulden of gaat die failliet? Dan heeft dit persoonlijk geen gevolgen voor je. Je kunt wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, als je niet goed omgaat met je verantwoordelijkheden als bestuurder.

Meer informatie

Zoek je een oplossing voor je schulden? Gebruik het stappenplan schulden.