Stoppen met ondernemen is meer dan je bedrijf uitschrijven

Stoppen met ondernemen is meer dan je bedrijf uitschrijven bij KVK. Voordat het zover is, maak je al afwegingen en keuzes over het beëindigen van je bedrijf. Sommige dingen moet je al regelen voordat je gaat uitschrijven. Andere zaken kun je pas daarna regelen. Deze checklist maakt het stopproces overzichtelijker in de tijd.

Checklist bedrijf stoppen

Acties vóór uitschrijven bij KVK

 • Eenmanszaak: je besluit zelf tot stoppen.
 • Vof/maatschap/cv: bekijk de regels van de samenwerkingsovereenkomst en overleg met je mede-ondernemers over stoppen.
 • Bv: de aandeelhouder(s) nemen een besluit over het stoppen volgens de regels in de statuten. Afhankelijk van de wensen en situatie laat je de bv bestaan, verkoop je de bv of ga je over tot liquidatie van de bv.
 • Beëindig je het bedrijf omdat het niet levensvatbaar is? Tot het moment van stoppen kom je misschien in aanmerking voor een aanvulling op je inkomen vanuit het Besluit bijzondere bijstand (Bbz).
 • Controleer of je na bedrijfsbeëindiging voor een Bbz of IOAZ-uitkering in aanmerking komt en vraag een uitkering aan. Let op: de aanvraag voor een IOAZ-uitkering moet je vóór uitschrijving bij KVK doen.
 • Ben je minder dan 24 maanden geleden gestart vanuit de WW? Onder voorwaarden kunnen je WW-rechten herleven.
 • Zoek contact met je bank over opzeggen of omzetten van je zakelijke rekeningen.
 • Informeer bij de gemeente  wat je moet regelen voor je zakelijke vergunningen.
 • Ga stille reserves in je bedrijf na. Hierover moet je belasting betalen. Denk aan het verschil in waarde tussen pand-op-de-balans en de werkelijke waarde. Breng ook de fiscale oudedagsreserve die je hebt opgebouwd tot 1 januari 2023 in kaart. Overleg hierover met je boekhouder of accountant. De fiscale oudedagsreserve stopte per 1 januari 2023.
 • Bepaal wat je met de aanwezige voorraad en inventaris doet.
 • Draag bezittingen van het bedrijf vóór de uitschrijving bij KVK over aan een koper of aan jezelf. Bij een bv zijn dat bezittingen 'die op naam van de bv staan'. Bij andere rechtsvormen gaat het om bezittingen 'die zakelijk geëtiketteerd zijn'. Denk hierbij ook aan intellectuele eigendomsrechten, zoals model- of merkrechten en je domeinnaam. Deze bezittingen kun je alleen vóór het stoppen overdragen.
 • Bij de bv: denk aan deponering van de laatste jaarrekening.
 • Informeer bij je pensioenfonds wat je moet regelen nu je gaat stoppen met ondernemen. Ook voor je personeel.
 • Zoek contact met je bank over het afwikkelen van zakelijke financieringen, inclusief je zakelijke hypotheek.
 • Ga na of je lopende overeenkomsten vervroegd kunt stopzetten. Bijvoorbeeld huurovereenkomst, leasecontract, verzekeringen, internetabonnement, telefoonabonnement. Je gas-, water- en elektracontracten en je tankpas.
 • Stel je financiële positie na beëindiging vast. Heb je schulden? Los ze op met behulp van het Stappenplan schulden. Gebruik bijvoorbeeld een WHOA- of Wsnp-traject. Een WHOA-traject start je als ondernemer.
 • Heb je personeel? Vraag een ontslagvergunning aan en bereken de transitievergoeding. Informeer je personeel over het stoppen, ná het aanvragen van ontslagvergunning.
 • Ga de compensatiemogelijkheden voor de transitievergoeding voor het personeel na bij UWV.
 • Neem contact op met de gemeente over je mogelijkheden na het ondernemerschap. Zij helpen je met je heroriëntatie.
 • Informeer je klanten en leveranciers.

Uitschrijven bij KVK

Acties na uitschrijven bij KVK

 • Schrijf je (eventueel) in als werkzoekende bij UWV. Daar kun je ook een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Kom je in aanmerking voor bijstand en kun je de aanvraag niet via UWV indienen? Neem dan contact op met je woongemeente.
 • Ga na welke zakelijke verzekeringen je kunt beëindigen. Hiervoor heb je vaak een uittreksel van uitschrijving nodig.
 • Zeg je (zakelijke) abonnementen per eerstvolgende mogelijkheid op.
 • Doe de laatste aangifte voor de omzetbelasting (btw).
 • Zijn er problematische schulden na beëindiging? Ga de mogelijkheden van een minnelijk traject of de Wsnp na.
 • Heb je een eenmanszaak/vof/maatschap/cv en is er een stakingswinst? In het jaar van stoppen neem je die mee in je aangifte Inkomstenbelasting. Je kunt één keer de stakingsaftrek gebruiken.
 • Heb je een bv? Doe de laatste aangifte voor de vennootschapsbelasting.
 • Rond de administratie van de onderneming af.
 • Bewaar de zakelijke administratie minimaal zeven jaar.
 • Pas je social-mediaprofielen aan.

Stoppen per rechtsvorm

Op Ondernemersplein.nl vind je de Stappenplannen stoppen met je bedrijf per rechtsvorm.

Video Stoppen met je bedrijf

De video vat samen welke stappen nodig zijn als je wilt stoppen met je bedrijf. Bij verkoop, door schulden of als je zelf wilt stoppen.

Stoppen met je bedrijf | KVK