Checklist bedrijf stoppen

Je bedrijf stoppen en wat je daarvoor allemaal moet regelen, doe je grofweg in drie fases. Stoppen met ondernemen is namelijk meer dan je bedrijf uitschrijven bij KVK. Je moet vooral de nodige dingen voorbereiden. Check wat je in elke fase moet doen.

Gecontroleerd stoppen

Doorloop deze stappen en stop gecontroleerd met je bedrijf

Volg het stappenplan

Checklist bedrijf stoppen

Fase 1: bedrijf stoppen voorbereiden

De volgende acties voer je uit vóórdat je gaat stoppen met je bedrijf en uitschrijven bij KVK

1. Geldzaken regelen

 • Boekhouding

  Stel je financiële positie vast. Doe dit samen met je boekhouder of accountant. Heb je schulden? Ga dan naar stap 2.
 • Stille reserves controleren

  Controleer of er stille reserves zijn. Een stille reserve is het verschil tussen de waarde van bijvoorbeeld je pand-op-de-balans en de werkelijke waarde. Hierover moet je belasting betalen als de onderneming stopt. Breng ook de fiscale oudedagsreserve (FOR) die je hebt opgebouwd tot 1 januari 2023 in kaart. Overleg hierover met je boekhouder of accountant.
 • Bezittingen controleren

  Draag bezittingen van het bedrijf vóór de uitschrijving bij KVK over aan een koper of aan jezelf. Bij een bv zijn dat bezittingen 'die op naam van de bv staan'. Bij andere rechtsvormen gaat het om bezittingen 'die zakelijk geëtiketteerd zijn'. Denk hierbij ook aan intellectuele eigendomsrechten, zoals model- of merkrechten en je domeinnaam. Deze bezittingen kun je alleen vóór het stoppen overdragen.
 • Voorraad

  Bepaal wat je met de voorraad en inventaris van je bedrijf doet.
 • Pensioen

  Informeer bij je pensioenfonds wat je moet regelen nu je gaat stoppen met ondernemen.
 • Bank

  Zoek contact met je bank over het opzeggen of omzetten van je zakelijke rekeningen en het afwikkelen van zakelijke financieringen. Inclusief je zakelijke hypotheek.
 • Aansprakelijkheid

  Na het stoppen met je bedrijf blijf je aansprakelijk voor wat je deed in je bedrijf. Ga na of er nog aanspraken zijn en handel deze af. Bij sommige verzekeraars is aansprakelijkheid na het stoppen meeverzekerd in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit heet uitlooprisico. Dat is het risico op claims nadat je bent gestopt.
 • Contracten, abonnementen en vergunningen

  Ga na of je lopende overeenkomsten al eerder dan de overeengekomen datum kunt stopzetten. Bijvoorbeeld je huurovereenkomst, leasecontract, verzekeringen, internetabonnement, telefoonabonnement, je gas-, water- en elektracontracten en je tankpas. Zeg je (zakelijke) abonnementen per eerstvolgende mogelijkheid op.

2. Schulden

 • Schulden oplossen

  Heb je schulden? Los ze op met behulp van het Stappenplan schulden. Gebruik bijvoorbeeld een WHOA- of Wsnp-traject. Een WHOA-traject start je als ondernemer. Je kunt eerst nog uitstel van betaling aanvragen (surseance van betaling). Blijven er toch schulden over? Dan moet je verplicht faillissement aanvragen.

3. Uitkering aanvragen

 • Financiële bijstand

  Beëindig je het bedrijf omdat het niet levensvatbaar is? Tot het moment van stoppen kom je misschien in aanmerking voor een aanvulling op je inkomen vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
 • Bbz

  Controleer of je na bedrijfsbeëindiging voor een Bbz of IOAZ-uitkering in aanmerking komt en vraag een uitkering aan bij je woongemeente. Let op: de aanvraag voor een IOAZ-uitkering moet je vóór uitschrijving bij KVK doen.
 • WW

  Ben je minder dan 24 maanden geleden gestart vanuit de WW? Onder voorwaarden kunnen je WW-rechten herleven.

4. Personeel ontslaan

 • Ontslagvergunning

  Moet je personeel ontslaan? Vraag dan een ontslagvergunning aan en bereken de transitievergoeding.
 • Transitievergoeding

  Ga de compenstatiemogelijkheden voor de transitievergoeding voor je personeel na bij UWV.
 • Pensioenfonds

  Informeer bij je pensioenfonds wat je moet regelen voor je personeel nu het bedrijf stopt.

5. Personeel en klanten informeren

 • Personeel

  Vertel je personeel dat je gaat stoppen met je bedrijf. Dan kan je personeel op tijd ander werk zoeken.
 • Klanten en leveranciers

  Informeer je klanten en leveranciers dat je bedrijf stopt.

Stappenplannen stoppen per rechtsvorm

Stoppen van een besloten vennootschap (bv) verloopt net even anders dan stoppen van een eenmanszaak of vof. Kies daarom het stappenplan dat bij jouw rechtsvorm hoort. Je stapt over naar Ondernemersplein.nl.

Fase 2: uitschrijven bij KVK

Schrijf je bedrijf uit bij KVK. Hoe je dat doet verschilt per rechtsvorm:

 • Eenmanszaak

  Schrijf je onderneming uit bij KVK. KVK geeft de uitschrijving door aan de Belastingdienst.
 • Vof, maatschap, cv, rederij

  Uitschrijven van een vof, maatschap, cv of rederij doe je met formulier 17a. Bekijk welke stappen je moet zetten.
 • Bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij

  Je moet de organisatie eerst ontbinden. De ontbinding geef je door aan KVK met formulier 17a. Betaal eventuele schulden en verdeel het vermogen. Schrijf daarna de rechtspersoon uit bij KVK. 

Uittreksel KVK

Vraag na het uitschrijven bij KVK een uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel aan waarop staat dat je bedrijf beëindigd is.

Fase 3: bedrijf stoppen nazorg

Je bent uitgeschreven bij KVK. Er zijn nog een paar laatste acties waarmee je het stoppen met je bedrijf helemaal afrondt.

1. Administratie

 • Afronden

  Rond de administratie van je bedrijf af. Eventueel met hulp van je boekhouden of accountant.
 • Bewaren

  Bewaar de zakelijke administratie minimaal zeven jaar.

2. Belasting

 • Btw-aangifte

  Doe de laatste aangifte voor de omzetbelasting (btw). Na uitschrijving krijg je hiervoor een brief van de Belastingdienst.
 • Inkomstenbelasting

  Je dient zoals altijd je aangifte inkomstenbelasting in.
 • Stakingswinst

  Heb je een eenmanszaak, vof, maatschap of cv en is er een stakingswinst? In het jaar van stoppen neem je die mee in je aangifte inkomstenbelasting. Je kunt één keer de stakingsaftrek gebruiken.
 • Vennootschapsbelasting

  Heb je een bv? Doe de laatste aangifte voor de vennootschapsbelasting en deponeer de laatste jaarrekening.

3. UWV

 • Inschrijven

  Schrijf je (eventueel) in als werkzoekende bij UWV.
 • Bijstand

  Vraag eventueel bij UWV een bijstandsuitkering aan. Kom je in aanmerking voor bijstand en kun je de aanvraag niet via UWV indienen? Neem dan contact op met je woongemeente.

4. Verzekeringen

 • Opzeggen

  Ga na welke zakelijke verzekeringen je kunt beëindigen. Hiervoor heb je een uittreksel van uitschrijving nodig.

5. Website en sociale media

 • Website

  Geef op je website aan dat je bent gestopt en haal na een tijdje je website offline.
 • Profiel bijwerken

  Pas je profielen op sociale media aan.