Dit betekent Prinsjesdag 2021 voor zzp’ers

  • Nieuws
  • Redactie KVK
  • 21 sep 2021
  • 7 min lezen
  • 2.8K
Welke invloed hebben de kabinetsplannen op jou? Positief voor zzp’ers is dat je komend jaar minder inkomstenbelasting betaalt in de eerste schijf. Minder gunstig is de daling van de zelfstandigenaftrek. Dit zijn de belangrijkste plannen voor zzp’ers.

Update: 22-9-2021 13.45 uur

Zodra er meer bekend is over de plannen voor zzp'ers, vullen wij deze pagina aan.

Terugblik KVK Prinsjesdag Nabeschouwing

Kijk mee hoe Janneke Willemse samen met econoom Mathijs Bouman, KVK Adviseur Hans klein Swormink, Maria van der Heijden van MVO Nederland, Margreet Drijvers van PZO en Anne Megens van AWVN de plannen van het kabinet doornam. Zij legden uit welke belastingen, wetten en regelingen volgend jaar en in de toekomst veranderen voor ondernemers.

Deze video kun je alleen afspelen als je cookies hebt geaccepteerd. Wijzig je cookieinstellingen en ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.


1. Kleine daling inkomstenbelasting gunstig voor zzp'ers

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot 69.398 euro) daalt van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor ondernemers jonger dan de AOW-leeftijd. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022 en geldt voor de ruim 1,6 miljoen ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen. Heb je een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heeft de daling invloed op je inkomstenbelasting.

Minder belasting betalen? Gebruik fiscale regelingen en aftrekposten.

2. Bijtelling elektrische auto gaat omhoog en eerder BPM betalen

De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%.
Kies je ervoor een elektrische personenauto privé te rijden? De SEPP-subsidie daarop daalt van 4.000 naar 3.700 euro in 2022.

Ben je handelaar of importeur en heb je auto’s in voorraad? Dan betaal je vanaf 2022 de BPM op personenauto’s al bij de inschrijving in het kentekenregister en niet meer bij de tenaamstelling. Voor auto’s die je op dat moment al in voorraad hebt geldt een overgangsregeling.

3. Daling zelfstandigenaftrek zorgt voor minder belastingvoordeel

De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.
Over je inkomen vanaf 69.398 euro, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaal je 49,5% belasting. Van je zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijg je in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%.

Heb jij een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kun je als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je eigen zaak en je inkomsten vallen onder winst uit onderneming gebruikmaken van deze aftrek.

Check deze 5 belastingtips om meer voordeel uit je aangifte te halen.

4. 524 miljoen extra voor bestrijden ondermijning

Het kabinet geeft komend jaar 524 miljoen euro extra uit aan de bestrijding van toenemende ondermijnende criminaliteit. Daarvan gaat 154 miljoen euro naar bescherming en veiligheid. Ondermijning is de vermenging van de onder- en bovenwereld, bijvoorbeeld door infiltratie of omkoping van het bedrijfsleven. Denk aan banken, verzekeraars en financieel adviseurs die crimineel geld witwassen of een elektricien die een hennepkwekerij helpt aanleggen. Als zzp’er loop je als gevolg van ondermijning risico op bijvoorbeeld afpersing door criminelen.

5. STAP-subsidie vervangt scholingsaftrek

Volg je een cursus, training of opleiding om je loopbaan te versterken? De Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en is per persoon maximaal 1.000 euro per jaar. Naar verwachting stopt de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 en geldt de STAP per 1 maart 2022. Subsidie voor scholing in januari en februari 2022 verleent de overheid waarschijnlijk met terugwerkende kracht.

In 2021 zijn de scholingsuitgaven nog aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van 250 euro en een maximumaftrek van 15.000 euro. Ontdek meer subsidies voor scholing.

6. Goed nieuws in de bouwsector: 1 miljard voor extra woningen

Werk je als zelfstandige in de bouw? Dan krijg je het misschien drukker. De komende 10 jaar stelt de regering elk jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van extra woningen. Dat is goed nieuws voor jou en de ruim 240.000 andere ondernemingen in de bouwsector. Tot 2030 zijn er ruim 900.000 woningen nodig. Gemeenten kunnen aanspraak maken op het geld om de bouwsector meer en sneller woningen te laten bouwen.

Tot 30 juni 2022 mogen woningcorporaties geen huurverhoging doorvoeren voor sociale huurwoningen. Ze krijgen hiervoor een structurele tegemoetkoming van jaarlijks 180 miljoen euro doormiddel van een verlaging van het tarief van de verhuurdersheffing, zodat zij extra kunnen investeren in nieuwbouw.

7. Financieel voordeel door verruimd begintarief vennootschapsbelasting

In 2022 betaal je 15% vennootschapsbelasting over de eerste 395.000 euro winst. Dat is een verlenging van de eerste schijf met 150.000 ten opzichte van 2021. Over de winst boven 395.000 euro blijft het tarief 25%.

Bereikt je bv in 2022 dit verruimde winstbedrag, dan levert dat je bv een voordeel op van 10% over 150.000 euro. Keer je dit bedrag van 15.000 euro uit aan jezelf, dan blijft daar na aftrek inkomstenbelasting (box 2) nog bijna 11.000 euro van over.

8. Haal voordeel uit klimaatsubsidies en -regelingen

Het kabinet verhoogt belastingvoordelen en subsidies voor burgers en ondernemers, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van gebouwen. Deze plannen zijn onderdeel van de 6,8 miljard euro voor maatregelen die de CO2-uitstoot moeten verminderen. Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Zij betalen dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting.

De MIA kent nu 3 percentages: 13,5, 27 en 36. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet deze naar 27, 36 en 45. Op die manier krijgen bedrijven een hogere korting en worden milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker.

In combinatie met de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kan het netto belastingvoordeel voor bedrijven oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Investeringen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur, productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2 en volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen.

9. Verliezen verrekenen VPB wordt verruimd en beperkt

Ben jij zzp'er met een bv? Verliezen binnen je bv mag je vanaf 2022 in tijd onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren (carry forward). De maximumtermijn is nu nog 6 jaar. In een volgend boekjaar mag je 1 miljoen euro verrekenbaar verlies met de winst verrekenen. Daarna mag je een eventueel resterend verrekenbaar verlies tot een hoogte van 50% met de resterende winst verrekenen. Het restant mag dan naar een volgend boekjaar.
De termijn van 1 jaar terug (carry back) blijft ongewijzigd.

10. Kabinet stelt handhaving op schijnzelfstandigheid uit

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is er om jou en je opdrachtgever duidelijkheid te geven over jullie arbeidsrelatie.
Sinds 11 januari 2021 loopt er een pilot met een online vragenlijst (webmodule) die opdrachtgevers vooraf zekerheid geeft over de arbeidsrelatie met een in te huren zzp’er. De pilot is geëvalueerd, maar een besluit over de module is nog niet genomen. Het kabinet stelt daarmee handhaving op schijnzelfstandigheid uit totdat er een nieuw kabinet is.

11. Minder betalen voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor ondernemers daalt van 5,75% in 2021 naar 5,45% in 2022. Je betaalt het tarief over een maximum jaarinkomen van 59.267 euro via je inkomstenbelasting. Dit tarief geldt ook als je directeur-grootaandeelhouder van een bv bent en als zodanig niet verzekerd bent voor werknemersverzekeringen.

Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage zvw via je inkomstenbelasting. Deze verplichte premie staat los van de premie die je betaalt aan je zorgverzekeraar.


Let op: het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.


NieuweWetten-app

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels? Blijf altijd op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Op ondernemersplein.kvk.nl/prinsjesdag vind je een overzicht van alle kabinetsplannen voor 2022.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage
Financiering