Subsidie, accijns en meer plannen Prinsjesdag 2023

De regering heeft op Prinsjesdag plannen voor 2024 bekend gemaakt die invloed hebben op je bedrijf. Zo wordt het makkelijker om een ov-kaart aan je werknemer te geven en komt er weer subsidie op elektrische bedrijfswagens. Een overzicht van de belangrijkste subsidies, accijnzen en andere maatregelen.

Inzicht in verzekeringen

De KVK Verzekeringscheck helpt je je verzekeringen te kiezen

Doe de check

Reiskostenvergoeding omhoog

Vergoed je de reiskosten van je personeel, dan gelden in 2024 andere regels. De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt naar 0,23 euro per kilometer in 2024. Twee eurocent meer dan dit jaar.

In 2023 mag je 0,21 euro per kilometer belastingvrij vergoeden. Je houdt daarop geen loonheffing in. Je kunt ook een hoger bedrag per kilometer betalen. Maar alles boven de 0,21 euro ziet de Belastingdienst als loon en is niet belastingvrij.

Geen loonheffing betalen voor ov-kaart

De regering wil het in 2024 eenvoudiger maken om een ov-kaart aan je werknemer te verstrekken en vergoeden. Daar hoeft je werknemer dan geen loonheffing over te betalen. De enige voorwaarde is dat je medewerker de ov-kaart ook zakelijk gebruikt.

Op dit moment moet je daarvoor een administratie bijhouden. Daarmee moet je aannemelijk maken dat de waarde van de ov-kaart niet hoger is dan de echte zakelijke reiskosten. Over het verschil tussen de hogere waarde en de zakelijke reiskosten moet je werknemer loonheffing betalen.

Wil je je medewerkers financieel helpen? Gebruik daarvoor de Werkkostenregeling (WKR).

Subsidie elektrische bedrijfswagens

Als je een elektrische bedrijfsauto koopt of least, kun je vanaf 9 januari 2024 weer tot maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen. Dit jaar was de pot van 33 miljoen euro voor Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) in augustus al leeg. Voor 2024 is 21,3 miljoen euro beschikbaar voor SEBA.

Je kunt in 2024 ook Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) aanvragen als je een uitstootvrije vrachtwagen wil kopen of leasen. Het subsidiebedrag daarvoor was in 2023 al binnen één dag vergeven. Volgend jaar is 4 miljoen euro beschikbaar.

Voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s wil de regering in 2024 subsidie beschikbaar stellen. Je kunt je particuliere auto ook zakelijk gebruiken. Voor de aankoop van een elektrische auto kun je nu ook al privé subsidie aanvragen.

Video | Prinsjesdag 2023: plannen voor vervoer

Versobering Energie-investeringsaftrek

Als je investeert in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Daarmee mag je een percentage van de kosten van je investering aftrekken van de winst. Daardoor betaal je minder belasting.

De regering wil de EIA voor ondernemers met vijf jaar verlengen: tot 2028. Het percentage dat je mag aftrekken daalt in 2024 wel van 45,5 naar 40%. De investering bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 136 miljoen euro.

Heb je een grote investering in gedachten? Dan kan het verstandig zijn om dit nog in 2023 te doen, zodat je profiteert van de aftrek van 45,5% van de kosten van de investering.

Verduurzamen bedrijfspand of huurwoning

Wil je investeren in isolatiemaatregelen, dan kun je in 2024 voor het eerst gebruik maken van de zakelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De regering wil dat dan ook isolatie in aanmerking komt voor die regeling. Daar tegenover staat dat de subsidie niet meer is te gebruiken voor zonnepanelen en windmolens. In 2023 kan dat nog wel.

Je kunt ISDE gebruiken voor het verduurzamen van je bedrijfspand of woningen die je verhuurt. De zakelijke ISDE-subsidie geldt onder meer voor de aanschaf van (hybride) warmtepompen en zonneboilers. Als je zakelijk gebruik maakt van ISDE-subsidie, dan kun je deze investering niet aanmelden voor Energie-investeringsaftrek (EIA).

Accijns op tabak en alcohol omhoog

Om roken te ontmoedigen gelden vanaf 1 april 2024 nieuwe tabaksregels. De accijns op tabak gaat omhoog. Een pakje sigaretten van 20 stuks wordt 60 cent duurder. Na de verhoging kost een pakje sigaretten gemiddeld zo'n 10,70 euro.

De accijns op alcoholhoudende dranken gaat met 16,2% omhoog op 1 januari 2024. Daardoor betaal je 0,50 euro meer voor een krat bier. Een fles wijn wordt 0,13 euro duurder.

Verhoging accijnzen

De accijns op alcoholhoudende dranken gaat met 16,2% omhoog op 1 januari 2024. Daardoor betaal je 0,50 euro meer voor een krat bier. Een fles wijn wordt 0,13 euro duurder.

Om roken te ontmoedigen gelden vanaf 1 april 2024 nieuwe tabaksregels. De accijns op tabak gaat omhoog waardoor een pakje sigaretten gemiddeld 10,70 euro kost en een pakje shag 24,14 euro.

Aanpassing energiebelasting

Ben je een kleinverbruiker, dan ga je in 2024 meer belasting betalen voor gas en minder voor stroom. Ook wil de regering de mogelijkheid hebben om die belastingtarieven snel aan te passen voor kleingebruikers. Daarom stelt het kabinet voor de laagste schijven voor aardgas en elektriciteit in tweeën te delen.

De nieuwe eerste schijf sluit aan bij de verbruiksgrens van het eenmalige prijsplafond voor kleinverbruikers, zoals huishoudens, zzp’ers, bedrijven en verenigingen met een laag energieverbruik. De tarieven voor de nieuwe eerste en tweede schijf blijven voorlopig wel gelijk. Maar door de splitsing is het makkelijk daar onderscheid in te maken.

Voor aardgas loopt in 2024 de eerste schijf van 0 tot 1.000 kubieke meter. De nieuwe tweede schijf is van 1.000 tot 170.000 kubieke meter. De belasting voor de huidige eerste schrijf die loopt van 0 tot 170.000 kubieke meter aardgas is 49 eurocent per kubieke meter. Volgend jaar is die voor de nieuwe eerste en tweede schijf 53 cent.

Voor elektriciteit loopt in 2024 de eerste schijf van 0 tot 2.900 kilowattuur. De nieuwe tweede schijf gaat van 2.900 tot 10.000 kilowattuur. De belasting voor de huidige eerste schijf, die loopt van 0 tot 10.000 kilowattuur, is 13 cent per kilowattuur. Volgend jaar daalt dat voor de nieuwe eerste en tweede schijf naar 9,9 cent.

Geen celstraf bij onjuiste douaneaangifte

Het kabinet wil dat je niet meer strafrechtelijk wordt vervolgd als je per ongeluk een fout maakt bij de aangifte bij de douane. 

Doe je opzettelijk onjuiste douaneaangifte, dan riskeer je een gevangenisstraf van maximaal zes jaar en een geldboete. Maar ook als je per ongeluk een fout maakt, kun je een geldboete en maximaal zes maanden celstraf krijgen.

Het kabinet wil dat ondernemers in dat laatste geval niet langer strafrechtelijk worden vervolgd. Je ontvangt in plaats daarvan een bestuurlijke boete van de douane, ook wel een administratieve boete genoemd. Ook krijg je dan geen aantekening op je strafblad. De periode waarover wordt nagevorderd, wordt daarnaast verkort van 5 naar 3 jaar.

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 juli 2024.

Rekentool inkomstenbelasting 2024

Op Prinsjesdag zijn de voorgestelde belastingtarieven voor 2024 gepresenteerd. Wat betekenen ze voor jou als zzp'er, mkb'er of DGA-ondernemer? Check of je er op voor- of achteruit gaat.

Beperking 30%-regeling

Wil je buitenlandse werknemers met bijzondere kennis of talent in dienst nemen, dan krijg je in 2024 te maken met een beperking op de 30%-regeling. Het kabinet wil dat je vanaf 1 januari 2024 de regeling alleen mag toepassen op een maximumbedrag. Dat bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Ook mag je de extra kosten die je werknemer door de verhuizing naar Nederland maakt, niet meer onbeperkt belastingvrij vergoeden. Je moet de Belastingdienst melden hoe je deze kosten vergoedt.
 

Bedrijfsopvolgingsregeling op de schop

Bij vererving of schenking van een bedrijf krijg je belastingvrijstellingen als je gebruik maakt van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De regering wil in 2024 de eerste stap zetten voor de vereenvoudiging en versobering van die regeling.

Dankzij de BOR krijg je belastingvrijstellingen op je ondernemingsvermogen bij de schenking of vererving van een bedrijf. Heb je onroerende zaken aan derden verhuurd, dan valt dat vanaf volgend jaar standaard onder het beleggingsvermogen. Daardoor valt dat niet meer onder de vrijstelling en moet je daarover belasting betalen bij een bedrijfsopvolging.

De BOR wordt in 2025 verder ingeperkt. Bedrijfsmiddelen van meer dan 100.000 euro die je deels privé gebruikt, mag je dan niet meer tot het ondernemingsvermogen rekenen. Ook vervalt dat jaar de vrijstelling om 5% van het beleggingsvermogen aan te merken als ondernemingsvermogen.

De 100% belastingvrijstelling via de BOR stijgt in 2025 van zo’n 1,2 naar 1,5 miljoen euro. De vrijstelling voor het bedrag boven deze 1,5 miljoen euro daalt van 83 naar 70%.

Naast de BOR kun je bij vererving of schenking ook de Doorschuifregeling (DSR) gebruiken. Dan betaalt de schenker of erflater geen inkomstenbelasting. De belastingclaim gaat over naar de verkrijger.

De regering wil ook de DSR aanpassen. Nu geldt die alleen als de verkrijger op het schenkingstijdstip al 36 maanden in dienst is bij de vennootschap. Met ingang van 2025 vervalt deze eis. Voor zowel de BOR als de DSR geldt dan dat de verkrijger minimaal 21 jaar moet zijn.

Video | Dit zijn de belangrijkste belastingplannen van Prinsjesdag 2023

Minimummaandloon wordt minimumuurloon

Heb je werknemers in dienst die het minimumloon verdienen? Vanaf 1 januari 2024 komt er een wettelijk minimumuurloon. Die wijziging zorgt ervoor dat het minimum loon per uur voor iedereen gelijk wordt. 

Nu wordt het minimumloon per maand vastgesteld. Daardoor verdienen medewerkers die 40 uur per week werken, een lager uurloon dan werknemers die minder dan 40 uur werken.

Verhoging bpm

Wil je privé een nieuwe auto kopen of importeren die je zakelijk rijdt, dan wordt dat duurder in 2025. De Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen (bpm) gaat dan omhoog.

Bpm heeft twee delen: een vast deel en een variabel deel. Dat laatste deel is gekoppeld aan de uitstoot van het voertuig. Hoe minder uitstoot van CO2, hoe minder je betaalt. Het vaste deel van de bpm is in 2023 400 euro. Het kabinet wil deze verhogen naar ongeveer 600 euro in 2025. Het variabele deel van de bpm verandert niet.

Overweeg je een bestelauto aan te schaffen, dan kan je tot en met 31 december 2024 gebruik maken van de bpm-vrijstelling. Wat is slimmer, een auto van de zaak of privé? Hier moet je op letten.

Let op: het staat nog niet vast wanneer de (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd.

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

NieuweWetten-app

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels? Blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Op Ondernemersplein vind je een overzicht van kabinetsplannen die van belang zijn voor je bedrijf. Ook bij KVK lees je meer over Prinsjesdag en wetten en regels.

Video | Tabak- en alcoholaccijns omhoog in 2024