Je bv en Prinsjesdag 2023: dit zijn de belastingplannen

Het kabinet presenteert op Prinsjesdag plannen die van belang zijn voor je besloten vennootschap. Lees hieronder welke wijzigingen de regering volgend jaar wil doorvoeren.

De regering wil in 2024 voor een besloten vennootschap (bv) onder meer de Energie-investeringsaftrek versoberen en de giftenaftrek afschaffen. De schijfgrens en het tarief voor de vennootschapsbelasting wijzigen niet. Deze plannen zijn nog niet definitief. De Eerste en Tweede Kamer moeten de plannen nog goedkeuren.

Schijfgrens en tarief 2024 vennootschapsbelasting

De schijfgrens en het tarief van de vennootschapsbelasting wijzigen niet in 2024. De winst van je bv blijft daardoor tot een bedrag van 200.000 euro in de eerste schijf vallen. Het tarief voor deze schijf is 19%. Dus als je 200.000 euro winst hebt, betaal je 38.000 euro belasting.

Is de winst van je bv meer dan 200.000 euro? Dan valt het bedrag daarboven in de tweede schijf. Voor deze tweede schijf geldt een tarief van 25,8%. Ook het tarief voor de innovatiebox blijft hetzelfde als in 2023: 9%.

Video | Dit zijn de belangrijkste belastingplannen van Prinsjesdag 2023

Verduurzamen bedrijfspand of huurwoning

Wil je investeren in isolatiemaatregelen, dan kun je in 2024 voor het eerst gebruik maken van de zakelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De regering wil dat dan ook isolatie in aanmerking komt voor die regeling. Daar tegenover staat dat de subsidie niet meer is te gebruiken voor zonnepanelen en windmolens. In 2023 kan dat nog wel.

Je kunt ISDE gebruiken voor het verduurzamen van je bedrijfspand of woningen die je verhuurt. De zakelijke ISDE-subsidie geldt onder meer voor de aanschaf van (hybride) warmtepompen en zonneboilers. Als je zakelijk gebruik maakt van ISDE-subsidie, dan kun je deze investering niet aanmelden voor Energie-investeringsaftrek (EIA).

Video | Prinsjesdag 2023: plannen voor vervoer

Versobering Energie-investeringsaftrek

Als je investeert in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Daarmee mag je een percentage van de kosten van je investering aftrekken van de winst. Daardoor betaal je minder belasting.

De regering wil de EIA voor ondernemers met vijf jaar verlengen: tot 2028. Het percentage dat je mag aftrekken daalt in 2024 wel van 45,5% naar 40%. De investering bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 136 miljoen euro.

Heb je een grote investering in gedachten? Dan kan het verstandig zijn om dit nog in 2023 te doen, zodat je profiteert van de aftrek van 45,5% van de kosten van de investering.

Bedrijfsopvolgingsregeling op de schop

Bij vererving of schenking van een bedrijf krijg je belastingvrijstellingen als je gebruik maakt van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De regering wil in 2024 de eerste stap zetten voor de vereenvoudiging en versobering van die regeling.

Dankzij de BOR krijg je belastingvrijstellingen op je ondernemingsvermogen bij de schenking of vererving van een bedrijf. Heb je onroerende zaken aan derden verhuurd, dan valt dat vanaf volgend jaar standaard onder het beleggingsvermogen. Daardoor valt dat niet meer onder de vrijstelling en moet je daarover belasting betalen bij een bedrijfsopvolging.

De BOR wordt in 2025 verder ingeperkt. Bedrijfsmiddelen van meer dan 100.000 euro die je deels privé gebruikt, mag je dan niet meer tot het ondernemingsvermogen rekenen. Ook vervalt dat jaar de vrijstelling om 5% van het beleggingsvermogen aan te merken als ondernemingsvermogen.

De 100% belastingvrijstelling via de BOR stijgt in 2025 van zo’n 1,2 naar 1,5 miljoen euro. De vrijstelling voor het bedrag boven deze 1,5 miljoen euro daalt van 83 naar 70%.

Naast de BOR kun je bij vererving of schenking ook de Doorschuifregeling (DSR) gebruiken. Dan betaalt de schenker of erflater geen inkomstenbelasting. De belastingclaim gaat over naar de verkrijger.

De regering wil ook de DSR aanpassen. Nu geldt die alleen als de verkrijger op het schenkingstijdstip al 36 maanden in dienst is bij de vennootschap. Met ingang van 2025 vervalt deze eis. Voor zowel de BOR als de DSR geldt dan dat de verkrijger minimaal 21 jaar moet zijn.

Rekentool inkomstenbelasting 2024

Op Prinsjesdag zijn de voorgestelde belastingtarieven voor 2024 gepresenteerd. Wat betekenen ze voor jou als DGA-ondernemer? Check of je er op voor- of achteruit gaat.

Let op: het staat nog niet vast wanneer de (wets)wijzigingen precies ingaan

Een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd.

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

NieuweWetten-app

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels? Blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Op Ondernemersplein vind je een overzicht van kabinetsplannen die van belang zijn voor je bedrijf. Ook bij KVK lees je meer over Prinsjesdag en wetten en regels.

Video | Tabak- en alcoholaccijns omhoog in 2024