Financier de start van je bedrijf

Financieringsbegroting

  • Achtergrond
  • Marty Zanen
  • Bijgewerkt 30 aug 2018
  • 2 min lezen
In de financieringsbegroting staat hoe je de benodigde bedrijfsmiddelen en andere investeringen, gaat financieren. Dit kan met eigen of vreemd vermogen of een combinatie van beide.

Wat heb je aan een financieringsbegroting?

Een financieringsbegroting maken helpt je om de optimale financiering van je bedrijf voor te bereiden. De financieringsbegroting is een onderdeel van het financieel plan.

Eigen vermogen

Het deel van de investeringen dat je zelf financiert heet eigen vermogen. Dat is bijvoorbeeld geld dat je zelf inbrengt in je bedrijf, zoals spaargeld. Of bedrijfsmiddelen die je al hebt aangeschaft, zoals een bedrijfsauto of een computer. Als je met meer ondernemers het bedrijf opricht, bijvoorbeeld in een vof, wordt de inbreng van elke vennoot bij elkaar opgeteld. Bij een besloten vennootschap geldt de inleg van alle aandeelhouders als het eigen vermogen. Bij een financieringsaanvraag tellen ook de achtergestelde leningen van derden, bijvoorbeeld familie, mee als eigen vermogen. Daar lees je meer over bij solvabiliteit.

Vreemd vermogen of schulden

Vreemd vermogen is geld dat je van zakelijke partijen leent, bijvoorbeeld leveranciers of banken. Er is onderscheid tussen schulden op de korte termijn (zoals leverancierskrediet, rekening-courantkrediet, te betalen belastingen) en schulden op de lange termijn (zoals een langlopende lening voor de inventaris of een hypotheek). Bij schulden ligt de grens tussen lang en kort bij 1 jaar.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totaal benodigde vermogen. Dit geeft aan in hoeverre je onderneming de schulden op lange termijn kan voldoen. Een financier eist dat een startende ondernemer ook eigen vermogen inbrengt, meestal minimaal 30%. In bepaalde branches zoals de horeca kan dat oplopen tot 50%. Bij uitzondering wordt van deze eis afgeweken.

Webinar

Bekijk het KVK Webinar Sturen op cijfers, grip op je financiën en leer van een ondernemer hoe prestatie-indicatoren helpen om in je onderneming te sturen op resultaten.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken? Neem gratis contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14
Marty Zanen
Marty Zanen

Als KVK-adviseur geeft zij via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Zij deelt informatie over financiering en crowdfunding. Speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.