Financieel plan

Het financieel plan is een vertaling van je ondernemingsplan in cijfers. Het financieel plan helpt je te bepalen of je ondernemingsplan financieel haalbaar is. Je gebruikt het onder andere om je financieringsaanvraag te presenteren aan geïnteresseerde financiers. Een goed financieel plan helpt financiers te overtuigen om geld in je bedrijf te investeren.

Dit staat in een financieel plan

Dit moet in ieder geval in het financiële plan komen:

 • wat je nodig hebt om een goede start te maken met je bedrijf
 • de verwachte omzet, kosten voor inkopen en andere kosten
 • de winstverwachting voor de komende jaren
 • hoe je je bedrijf gaat financieren en tegen welke voorwaarden
 • vier deelbegrotingen

Verder bekijk je:

 • of het financieel plan en je ondernemingsplan financieel haalbaar zijn. Zorg daarom dat je berekeningen duidelijk zijn.
 • wat er per maand gebeurt op je zakelijke bankrekening. Kom je niet in de knoop met de inkomsten en uitgaven?

Het belang van een financieel plan

Met een financieel plan bereid je je voor op financiering van je ondernemersplan. Een goed financieel plan vergroot je kans om een zakelijke lening te krijgen. Bekijk deze korte video voor meer uitleg.

Het belang van een financieel plan

Zakelijke begrotingen in het financiële plan

Het financieel plan bestaat standaard uit vier deelbegrotingen. De investeringsbegroting en de financieringsbegroting vormen samen de beginbalans van je bedrijf. In deze twee begrotingen geef je aan welke investeringen nodig zijn voor de start van je bedrijf en hoe je de financiering wilt regelen. In de exploitatiebegroting staan de verwachte opbrengsten en kosten over een bepaalde periode (meestal drie jaar). Met de liquiditeitsbegroting zie je op elk tijdstip of je voldoende geld hebt om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Afhankelijk van je bedrijfsvorm en je situatie maak je ook een privé-begroting.

Hier let een financier op

Financiers kijken bij een aanvraag voor een zakelijke lening naar wie jij bent als ondernemer, naar je bedrijf en naar de onderbouwing van je plannen. Zo ziet een financier meteen wat je te bieden hebt. Laat ook zien dat je de taal van de financier spreekt door een heldere presentatie en een duidelijke pitch.

Aan de financier laat je zien:

 • wie jij als ondernemer bent
 • dat je vertrouwen in je bedrijf hebt
 • dat je goed voorbereid bent
 • wat jouw kwaliteiten en ervaring als ondernemer zijn
 • dat je relevante contacten en een goed netwerk hebt

Maak je ondernemingsplan

Aan het ondernemingsplan kan een financier zien of investeren in je bedrijf de moeite waard is. Dit moet je er in ieder geval in zetten:

 • duidelijke uitleg over de cijfers
 • welke trends, ontwikkelingen en risico's er in je branche zijn
 • waar je je geld precies aan gaat uitgeven
 • wat de kosten van je bedrijf worden (bijvoorbeeld huur van een pand of personeelskosten)
 • wat je moet verdienen om aan alle financiële regels en voorwaarden te voldoen
 • wat je van je doelgroep en markt weet

Gebruik tools voor jouw situatie

Met de KVK Locatiescan krijg je informatie over de ontwikkelingen van bedrijven en bewoners in jouw regio. Met deze gegevens onderbouw je het financiële plan, de locatiekeuze en het ondernemingsplan. Je krijgt na het doorlopen van een paar stappen een e-mail met je eigen informatieblad en Excelbestand. KVK ontwikkelde de locatiescan samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Maak je locatiescan

Gebruik de KVK Bedrijventeller als je wilt weten wie je concurrenten zijn in de regio. Hiermee check je snel een eenvoudig hoeveel bedrijven er in jouw branche binnen een bepaald gebied zijn.

Tel je concurrenten in de regio

Voorbeeld van een financieel plan

Op de website van Qredits vind je een voorbeeld van een financieel plan.