Hoe bepaal ik een goederencode?

Verzamelt u als im- of exporteur informatie over invoerrechten, btw of producteisen? Dan heeft u een goederencode nodig.

Een goederencode of HS-code (Harmonized System) is een meercijferige code om producten in te delen. Deze indeling wordt wereldwijd toegepast. De eerste 6 cijfers zijn internationaal gelijk. De onderverdeling daarna kan nationaal anders zijn. Houd daar rekening mee, wanneer u een goederencode van uw buitenlandse leverancier ontvangt. Zelf een goederencode opzoeken? Ga naar het gebruikstarief op de website van de douane (tabblad ‘nomenclatuur').

Zelf de goederencode vaststellen?

Ja, dat mag! Maar realiseert u zich wel dat dat niet in alle gevallen eenvoudig is. Slechts een klein percentage van de goederen staat letterlijk beschreven in de goederennomenclatuur. Natuurlijk zijn er allerlei hulpmiddelen voor het indelen beschikbaar:

Wanneer schakel je een specialist in?

Helaas is daar geen eenduidig antwoord op. Wanneer u eenvoudig op basis van de goederennaamlijst , de indelingsregels en de toelichting een goederencode kunt vaststellen, dan moet u dat zeker doen. Ook is het mogelijk om –na controle- de door uw leverancier opgegeven goederencode te gebruiken. U kunt het beste specialisten inschakelen, wanneer:

  • U zelf weinig kennis of ervaring heeft met het vaststellen van goederencode;
  • U er met de indelingsregels en de toelichting niet uitkomt;
  • Het gaat om de indeling van risicovolle producten (chemicaliën, producten met een hoog percentage invoerrechten, landbouw- of antidumpingheffingen, dual-use-goederen, strategische goederen).

Vragen over de indeling van uw product?

Hulp bij indeling vraagt u aan de Douanetelefoon (0800-0143) of een douanedeclarant. Uiteraard gaan zij af op de (mondelinge) omschrijving van uw product en kunt u daar geen rechten aan ontlenen. U vraagt een Bindende Tariefinlichting (BTI) aan, wanneer u een schriftelijke uitspraak wenst. Een BTI is 3 jaar geldig in de hele Europese Unie vanaf de datum van afgifte van de BTI. Het kan zinvol zijn, om te kijken of een andere goederencode beter bij uw producten past. Een juiste goederencode bepaalt niet alleen welke producteisen gelden, maar ook hoeveel invoerrechten en belastingen moeten worden betaald. Minder of geen invoerrechten betalen? Bekijk ook eens of u zakendoet met een land waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten.

Let op! De Nederlandse douane kan een onderzoek instellen naar de juistheid van een goederencode. Bij een onjuiste toepassing van een goederencode kan dit leiden tot een naheffing van invoerrechten (tot 3 jaar!).

Heeft deze informatie je geholpen?