Vaktermen uit de internationale handel eenvoudig uitgelegd

In de internationale handel worden veel lastige vaktermen gebruikt. Denk aan HS-code, vergunning artikel 23, contingent en crossborder e-commerce. Logisch dus als je het soms niet begrijpt. Hieronder leggen we 21 begrippen eenvoudig uit.

Begrippenlijst

AccijnsDe belasting op alcohol, tabak en brandstof heet accijns. Accijns is een nationale belasting. Ieder land heeft eigen accijnsgoederen en accijnstarieven. In Duitsland betaal je bijvoorbeeld accijns over koffie. En Spanje en Italië heffen geen accijns op wijn.
AntidumpingheffingEen antidumpingheffing of antidumpingrecht is een extra belasting die je betaalt bovenop het invoerrecht. Een antidumpingheffing betaal je voor goederen die een leverancier van buiten de EU tegen een fors lagere prijs dan gebruikelijk 'dumpt' op de EU-markt.
ContingentMet een contingent geeft een land een grens aan. Bijvoorbeeld aan de maximale hoeveelheid die je van een bepaald product mag invoeren. De grens kan ook aangeven tot welk maximum van het ingevoerde product een verlaging van invoerrechten geldt. Dit heet een tarief-contingent.
Crossborder e-commerceBij crossborder e-commerce verkoop je met je webshop in meerdere landen. Je verkoopt dus niet alleen aan klanten in het land waar je met je webshop gevestigd bent.
Documentair IncassoBij deze betalingsvorm spreek je met je klant af welke documenten hij ontvangt. Bijvoorbeeld de factuur en transportdocumenten. Je klant betaalt voor de goederen als hij de afgesproken documenten ontvangt.
Douane-entrepotJe voert goederen niet in van buiten de EU, maar slaat ze op in een douane-entrepot. Dit betekent dat de goederen onder toezicht staan van de douane. Bij verkoop aan een klant buiten de EU betaal je zo geen invoerrechten en invoer-btw. Je buitenlandse klant betaalt alleen de invoerheffingen in zijn land.
DouanerechtenDouanerechten zijn belastingen op goederen die je invoert uit landen buiten de EU. Je betaalt de belasting aan de douane van de lidstaat van invoer. Een ander woord voor douanerecht is invoerrecht.
Douanevervoer (T1/T2)Dit is een douaneregeling waarmee je goederen vervoert zonder dat je invoerrechten en btw betaalt. Er is intern en extern douanevervoer. Bij intern douanevervoer (T2), vervoer je uniegoederen door landen buiten de EU. Met extern douanevervoer (T1), vervoer je niet-uniegoederen binnen EU-lidstaten.
Europese Economische Ruimte (EER)De EER is een overeenkomst tussen de 27 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Hiermee bieden bedrijven uit IJsland, Noorwegen en Liechtenstein makkelijker hun producten of diensten aan in de EU. Hun producten en diensten moeten wel voldoen aan alle EU-regels.
HS-codeEen HS-code (Harmonized System-code) is een 6-cijferige goederencode die de douane wereldwijd gebruikt voor het indelen van import- en exportproducten. Ieder product heeft een andere HS-code. Landen kunnen de HS-code van een product uitbreiden met verschillende cijfers.
Incoterms®Incoterms® zijn vastgelegde internationale leveringsvoorwaarden voor het vervoeren van goederen. Met Incoterms® spreek je af wie verantwoordelijk is voor het regelen en het betalen van het vervoer. Ook spreek je af wie het risico draagt van schade aan goederen of verlies van de goederen tijdens dit vervoer.
Intracommunautaire leveringEen productlevering aan een afnemer in een andere EU-lidstaat. De producten worden vanuit Nederland naar de andere EU-lidstaat vervoerd. Zowel de leverancier als de afnemer van de producten is ondernemer en heeft een btw-nummer.
Intracommunautaire verwervingEen productaankoop bij een leverancier in een andere EU-lidstaat. De producten worden vanuit de andere EU-lidstaat naar Nederland vervoerd. Zowel de leverancier als de afnemer van de producten is ondernemer en heeft een btw-nummer.
Internationale sanctieMet internationale maatregelen dwing je landen, organisaties of personen tot aanpassen van hun ongewenst gedrag. Meestal worden sancties door de Verenigde Naties of de Europese Unie opgelegd.
Letter of Credit (L/C)De Letter of Credit (L/C) is een internationaal betaalinstrument dat zekerheid biedt. Bij de betaling zijn naast importeur en exporteur ook 2 banken betrokken. De exporteur krijgt betaald zodra hij voldoet aan de voorwaarden in de L/C. Je gebruikt deze betalingsvorm meestal bij grotere transacties.
OSS-regelingDe One-Stop-Shop-regeling (OSS) van de Belastingdienst is er voor bedrijven met afstandsverkopen. Hierbij verkoop je goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen. Via de OSS regel je in 1 keer je btw-aangifte. Je doet in je eigen land aangifte en betaalt daarbij ook de btw die je in andere EU-lidstaten verschuldigd bent.
ParallelimportBij parallelimport importeer je merkproducten buiten de officiële distributiekanalen om. Parallelimport van merkproducten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) mag alleen met toestemming van de merkhouder. Parallelimport uit een EER-land is toegestaan.
Pre-shipment controleWil je meer zekerheid over de goederen die je importeert? Dan kun je een inspecteur inschakelen voor een pre-shipment controle. Zodra je bestelling bijna klaar is, controleert diegene of je producten en de verpakking volgens afspraak zijn.
TenderBij een tender schrijf je in op een openbare aanbesteding van een overheid. Bedrijven uit de EU kunnen zich aanbieden voor het leveren van een product of dienst. De opdrachtgever bepaalt op basis van prijs en kwaliteit op welke offerte een akkoord krijgt.
UniegoederenUniegoederen zijn goederen die geproduceerd zijn in de EU of eerder vanuit een niet-EU land zijn ingevoerd. Hiervoor zijn invoerrechten en nationale belastingen betaald. Goederen onder douanetoezicht in een douane-entrepot noem je niet-uniegoederen. Ze zijn niet in het vrije verkeer van de EU.
Vergunning artikel 23Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je op het moment van invoer van producten van buiten de EU geen invoer-btw. De btw betaal je pas bij je btw-aangifte. Het voordeel van de vergunning is dat je de btw niet hoeft voor te schieten.