Vaktermen uit de internationale handel eenvoudig uitgelegd

In de internationale handel worden vaak moeilijke woorden gebruikt. Om je te helpen leggen we hieronder 21 veelgebruikte begrippen eenvoudig uit.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

Zonder ervaring met import of export ben je meestal niet bekend met een HS-code, vergunning artikel 23, contingent en crossborder e-commerce. Logisch dus als je het soms even niet meer volgt. 

Kom je in je werk zaken tegen die vragen om meer uitleg? Bel dan met het KVK-adviesteam. Je bereikt onze ondernemersadviseurs op 088 585 22 22.

Begrippenlijst

AccijnsAccijns is een nationale belasting. Ieder land heeft eigen
accijnsgoederen en accijnstarieven. In Duitsland betaal je
bijvoorbeeld accijns over koffie. En Spanje en Italië heffen
geen accijns op wijn.
AntidumpingheffingEen antidumpingheffing of antidumpingrecht is een extra
belasting die je betaalt bovenop het invoerrecht. Een
antidumpingheffing betaal je wanneer een leverancier
producten van buiten de EU 'dumpt' op de EU-markt:
tegen een flink lagere prijs dan normaal.
ContingentMet een contingent geeft een land een grens aan. Bijvoorbeeld
aan de maximale hoeveelheid die je van een bepaald product
mag invoeren. De grens kan ook aangeven tot welk maximum
van het ingevoerde product een verlaging van invoerrechten
geldt. Dit heet een tarief-contingent.
Crossborder e-commerceBij crossborder e-commerce verkoop je met je webshop
in meerdere landen. Je verkoopt dus niet alleen aan klanten
in het land waar je met je webshop zit.
Documentair IncassoBij deze betalingsvorm spreek je met je klant af welke
documenten die ontvangt. Bijvoorbeeld de factuur en
transportdocumenten. Je klant betaalt voor de producten
bij ontvangst van de afgesproken documenten.
Douane-entrepotEr komen producten aan van buiten de EU. Je voert ze niet in,
maar slaat ze op in een douane-entrepot. De producten staan
nu onder toezicht van de douane. Bij verkoop aan een klant
buiten de EU betaal je zo geen invoerrechten en invoer-btw. Je
buitenlandse klant betaalt alleen invoerheffingen in diens land.
DouanerechtenDouanerechten zijn belastingen op producten die je invoert uit
landen buiten de EU. Je betaalt de belasting aan de douane van
de lidstaat van invoer. Een ander woord voor douanerecht is
invoerrecht.
Douanevervoer (T1/T2)Dit is een douaneregeling waarmee je goederen vervoert
zonder dat je invoerrechten en btw betaalt. Er is intern en
extern douanevervoer. Bij intern douanevervoer (T2), vervoer
je uniegoederen door landen buiten de EU. Met extern
douanevervoer (T1), vervoer je niet-uniegoederen binnen
EU-lidstaten.
Europese Economische Ruimte (EER)De EER is een overeenkomst tussen de
27 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Hiermee
bieden bedrijven uit IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
makkelijker hun producten of diensten aan in de EU. Deze
producten en diensten moeten wel voldoen aan alle EU-regels.
HS-codeEen HS-code (Harmonized System-code) is een zescijferige
goederencode die de douane wereldwijd gebruikt voor het
indelen van import- en exportproducten. Ieder product heeft
een andere HS-code. Landen kunnen de HS-code van een
product uitbreiden met verschillende cijfers.
Incoterms®Incoterms® zijn vastgelegde internationale
leveringsvoorwaarden voor het vervoeren van goederen.
Met Incoterms® spreek je af wie verantwoordelijk is voor
het regelen en betalen van het vervoer. Ook spreek je af
wie het risico draagt van schade aan goederen of verlies van
de goederen tijdens dit vervoer.
Intracommunautaire leveringEen productlevering aan een afnemer in een andere
EU-lidstaat. De producten worden vanuit Nederland naar de
andere EU-lidstaat vervoerd. De leverancier en afnemer van
de producten zijn ondernemers en hebben een btw-nummer.
Intracommunautaire verwervingEen productaankoop bij een leverancier in een andere EU-lidstaat.
De producten worden vanuit de andere EU-lidstaat naar
Nederland vervoerd. De leverancier en afnemer van de producten
zijn ondernemer en hebben een btw-nummer.
Internationale sanctieMet internationale maatregelen dwing je landen, organisaties
of personen tot aanpassen van hun ongewenst gedrag. Meestal
leggen de Verenigde Naties of de EU sancties op.
Letter of Credit (L/C)De Letter of Credit (L/C) is een internationaal betaalinstrument
dat zekerheid biedt. Bij de betaling zijn behalve importeur en
exporteur ook twee banken betrokken. De exporteur krijgt
betaald zodra die voldoet aan de voorwaarden in de L/C. Je
gebruikt deze betalingsvorm meestal bij grotere verkopen.
OSS-regelingDe One-Stop-Shop-regeling (OSS) van de Belastingdienst is er
voor bedrijven met afstandsverkopen. Hierbij verkoop je
goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen.
Via de OSS regel je in één keer je btw-aangifte. Je doet in je
eigen land aangifte en betaalt meteen de btw die je in andere
EU-lidstaten moet betalen.
ParallelimportBij parallelimport importeer je merkproducten buiten de officiële
distributiekanalen om. Parallelimport van merkproducten van
buiten de EER mag alleen met toestemming van de merkhouder.
Parallelimport uit een EER-land is toegestaan.
Pre-shipment controleWil je meer zekerheid over de goederen die je importeert?
Dan kun je een inspecteur inschakelen voor een
pre-shipment controle. Als je bestelling bijna klaar is, controleert
diegene of je producten en de verpakking volgens afspraak zijn.
TenderBij een tender schrijf je in op een openbare
aanbesteding van een overheid. Bedrijven uit de EU kunnen
zich aanbieden voor het leveren van een product of dienst.
De opdrachtgever bepaalt op basis van prijs en kwaliteit
welke offerte een akkoord krijgt.
UniegoederenUniegoederen zijn goederen die geproduceerd zijn in de EU
of eerder vanuit een niet-EU land zijn ingevoerd. Hiervoor
zijn invoerrechten en nationale belastingen betaald. Goederen
onder douanetoezicht in een douane-entrepot noem je
niet-uniegoederen. Ze zijn niet in het vrije verkeer van de EU.
Vergunning artikel 23Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal
je op het moment van invoer van producten van buiten de EU
geen invoer-btw. De btw betaal je pas bij je btw-aangifte. Het
voordeel van de vergunning is dat je de btw niet hoeft voor
te schieten.