Invoerrechten betalen: een uitleg voor importeurs

Voor producten die je als ondernemer invoert van buiten de EU betaal je invoerrechten. Dit is een belasting die je betaalt aan de douane. Het tarief van invoerrechten verschilt per product en hangt af van de Taric-code van een product. Er zijn ook producten waarvoor je geen invoerrechten betaalt.

In dit artikel lees je wanneer je invoerrechten betaalt en waar je de tarieven van invoerrechten kunt vinden. In een voorbeeld zie je hoe je invoerrechten opzoekt en berekent. 

Invoerrechten betalen

Je betaalt invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU ofwel derde landen. Je krijgt vrijstelling van invoerrechten als je zending maximaal 150 euro exclusief vervoers- en verzekeringskosten bedraagt.
Let op: voor alcoholhoudende producten, parfum en eau de toilette en tabak en tabaksproducten krijg je geen vrijstelling. Je betaalt voor deze producten altijd invoerrechten. Ook voor zendingen onder de 150 euro.

Je voert goederen van buiten de EU in met een invoeraangifte bij de douane. Dit heet inklaren. Vaak regelt een douanevertegenwoordiger, bijvoorbeeld een douane-expediteur, de inklaring voor je. Door de invoeraangifte ontstaat een douaneschuld waardoor je eventueel invoerrechten moet betalen. De douanevertegenwoordiger schiet deze invoerrechten meestal voor.

Importeren uit EU-landen

In de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt nooit invoerrechten als je producten uit een EU-land importeert.

Tarieven van invoerrechten

Hoeveel invoerrechten je betaalt verschilt per product. Hieronder staan de tarieven van invoerrechten voor enkele productgroepen:

ProductgroepTarief
Meubelen0% t/m 5,6%
Kleding0% t/m 12%
Speelgoed0% t/m 4,7%
Schoeisel3,5% t/m 17%
Sieraden en juwelen0% t/m 4%
Laptops en tablets0%
Telefoons0%
Boeken, cd's en dvd's0%

Tarieven kunnen ook verschillen binnen een productgroep. Zo betaal je bijvoorbeeld binnen de productgroep ‘speelgoed’ voor elektrische speelgoedtreinen geen invoerrechten (0%). Terwijl voor pluche teddyberen het tarief 4,7% is. Het percentage invoerrechten bereken je meestal over de douanewaarde. Zie het onderdeel Invoerrechten berekenen verderop in dit artikel.

Taric-code

Bij invoer van een product heb je meestal een tiencijferige goederencode nodig. Deze tiencijferige code noemen we in de EU een Taric-code of goederencode bij invoer. De Taric-code van je product bepaalt het tarief van invoerrechten. Deze code moet in je invoeraangifte staan. Zo weet de douane hoeveel invoerrechten je moet betalen.

Hulp bij vinden Taric-code

Kun je de Taric-code niet vinden? In het artikel HS-codes en goederencodes opzoeken staan hulpmiddelen. Je kunt ook bellen met de DouaneTelefoon, 0800 01 43. 

Invoerrechten opzoeken

De Taric-codes bij invoer en de invoerrechten die erbij horen, vind je in twee systemen: het gebruikstarief van de Nederlandse Douane en de Access2Markets-database van de Europese Commissie.

Gebruikstarief Douane

In dit voorbeeld lees je hoe je in het gebruikstarief van de Nederlandse Douane de Taric-code en het invoerrechttarief opzoekt van:

Longdrinkglazen van hardglas (geen kristal en niet van glaskeramiek)

 • Ga naar Douane Tarief Voorziening (DTV) (gebruikstarief) van de Douane.
 • Kies via tabblad 'Nomenclatuur' voor 'Raadplegen via Nomenclatuur'.
 • Bij Afdeling XIII staat: ‘Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk (hoofdstuk 68-70)’.
 • Klik op het gele mapje voor ‘Afdeling XIII’.
 • Klik dan op het mapje bij ‘Hoofdstuk 70’ - Glas en glaswerk.
 • Klik daarna op het mapje bij ‘7013 - Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik’.
 • Kies daarna het mapje: ‘- andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek’.
 • En daarna het mapje bij ‘7013 37: -- andere’. Dit is de 6-cijferige HS-code.
 • Je ziet nu de code ‘7013 37 10 00’. Dit is de 10-cijferige Taric-code voor longdrinkglazen van hardglas. Een Taric-code bestaat uit de HS-code aangevuld met 4 cijfers.
 • Klik op het vergrootglas.
 • Kies het land waaruit je de goederen importeert en klik op 'Raadplegen'.

Je ziet nu een aantal kolommen waaronder ‘Maatregel type’. In deze kolom zie je eventueel de volgende omschrijvingen staan:

Douanerecht derde landen

Douanerecht derde landen is het tarief van invoerrecht voor producten die je importeert uit derde landen. Dit zijn de landen buiten de EU. Bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten van Amerika. Voor de longdrinkglazen van hardglas is het ‘douanerecht derde landen’ ofwel het invoerrechttarief 11%. Dit percentage zie je in de kolom 'Tarief'.

Importeer je verwerkte landbouwproducten? Dan betaal je mogelijk landbouwheffingen. Je ziet dan in de kolom ‘Tarief’ de volgende afkortingen staan: EA (agrarische element), AD S/Z (aanvullend recht op suiker), AD F/M (aanvullend recht op meel). Deze heffingen betaal je op basis van het aanwezige gehalte aan melkvet, melkproteïne, zetmeel en suikers.

Tariefpreferenties

Zie je een veld ‘Tariefpreferenties’ staan? Dan importeer je je product uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Hierdoor betaal je meestal minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. In het voorbeeld van de longdrinkglazen geldt dan meestal een vrijstelling van invoerrecht. Dus 0% in plaats van 11%. Dit hangt af van het verdragsland. In de kolom ‘Geografisch gebied’ staan de namen van de verdragslanden.

Let op: Sommige verdragslanden staan niet met naam genoemd in de kolom ‘Geografisch gebied’. Deze landen horen dan tot een ‘groep van landen’ waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft. Bijvoorbeeld  CARIFORUM, SADC EPA, SAP, Europese Economische Ruimte, GSP+, LGO en Midden-Amerika. Als je klikt op deze groepsnamen zie je welke landen daaronder vallen.

Om tariefpreferentie te krijgen, moeten producten direct vanuit het verdragsland worden verstuurd. Ook moeten de producten van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit bewijs je met een preferentieel oorsprongsdocument of –verklaring (zie kolom ‘Voorwaarden’). In het artikel factuurverklaring bij import: betaal minder invoerrechten lees je meer over de verschillende oorsprongsdocumenten en –verklaringen.

Door de douane-unie vastgesteld recht

Als je producten importeert uit Turkije, San Marino of Andorra, zie je vaak staan: ‘Door de douane-unie vastgesteld recht’. De EU heeft een douane-unie met deze landen. Door deze douane-unie betaal je voor veel producten van herkomst uit deze landen geen invoerrechten. Van herkomst uit een land wil zeggen dat het product in dat land is gemaakt. Of dat het product eerder vanuit een ander land is ingevoerd in dat land.

(Niet-) Preferentieel tariefcontingent

Kom je voor je importland en -product het veld ‘Preferentieel tariefcontingent’ tegen? Dan geldt voor de invoer van een bepaalde hoeveelheid van dat product in de EU een verlaging van invoerrechten. Je hebt dan wel een oorsprongsdocument- of verklaring nodig uit het importland. Dit zie je in de kolom ‘Voorwaarden’. Is de hoeveelheid bereikt? Dan zit het tariefcontingent vol. Dit heet ‘uitputting van het tariefcontingent’. Je betaalt vanaf dat moment het invoerrechttarief van het ‘douanerecht derde landen’. In de kolom ‘Ordernummer’ zie je welke hoeveelheid nog beschikbaar is binnen het tariefcontingent. 

Zie je een veld ‘Niet-preferentieel tariefcontingent’ staan? Ook hier is er verlaging van invoerrechten voor een bepaalde hoeveelheid van het product uit het importland. Voorwaarde is dat het contingent nog niet is uitgeput. En in plaats van een oorsprongsdocument of –verklaring heb je een ander document nodig voor de verlaging van invoerrechten. Je ziet het document staan in de kolom  ‘Voorwaarden’. Dit zijn bijvoorbeeld  invoercertificaten voor bepaalde agrarische producten of echtheidscertificaten voor handgemaakte producten.

Definitieve antidumpingrechten en invoer-btw

In de kolom ‘Maatregel type’ staan soms nog andere invoerbelastingen. Bijvoorbeeld ‘definitieve antidumpingrechten’. Dit is een extra importheffing op bepaalde producten bovenop het invoerrecht. Met antidumpingrechten voorkomt de EU dat exporteurs in derde landen hun producten naar de EU uitvoeren tegen zeer lage prijzen. Ofwel dumpen op de EU-markt. Dit soort dumping zorgt voor oneerlijke concurrentie. Met antidumpingrechten beschermt de EU ook de eigen industrie en werkgelegenheid.

Als laatste veld in de kolom zie je ‘Omzetbelasting (NLBTW)’ staan. Dit is de btw die je bij invoer in Nederland betaalt. In de kolom ‘Tarief’ zie je het Nederlandse invoer-btw-tarief staan.

Handleiding Gebruikstarief

Er is ook een handleiding voor het gebruikstarief van de douane. Kom je er niet uit? Bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Access2Markets van de Europese Commissie

Je kunt invoerrechten ook opzoeken in Access2Markets van de Europese Commissie:

 • Kies in het veld ‘Land waaruit’ het land waaruit je de goederen importeert. Kies in het veld ‘Land waarheen’ het land van invoer (bijvoorbeeld Nederland).
 • Vul het veld ‘Productnaam of HS-code’ in. De HS-code invullen is het makkelijkste want het systeem herkent niet alle productnamen. De HS-code van de longdrinkglazen uit ons voorbeeld is 7013 37. Na het invullen van de HS-code klik je op ‘zoeken’.
 • Je ziet daarna code 7013 37 10 staan voor drinkglazen van hardglas. Klik op deze code.
 • Je komt nu in het onderdeel ‘Tarieven’. Hier zie je in de kolom ‘Douaneheffing’ het algemene invoerrecht (ERGA OMNES/Douanerecht derde landen) staan: 11%. Importeer je uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft? Dan zie je meestal onderaan bij de regel met het woord ‘Tariefpreferenties’ een verlaagd invoerrecht staan.
 • Aan de linkerzijde vind je voor je importproduct extra informatie over:
  • Belastingen. Bijvoorbeeld invoer-btw.
  • Importvoorschriften. Zoals importprocedures en producteisen.
  • Handelsstatistieken
  • Oorsprongsregels. Voor het krijgen van tariefpreferentie moet je product voldoen aan bepaalde oorsprongsregels.

Zekerheid over juiste Taric-code

Kies je een verkeerde Taric-code voor je product dan klopt het tarief van invoerrecht misschien niet. Je betaalt dan bij invoer mogelijk te weinig of te veel invoerrechten. Twijfel je of de Taric-code klopt? Vraag dan een Bindende Tariefinlichting (BTI) aan bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak over de Taric-code voor je importproduct. Mondelinge Informatie over Taric-codes via de DouaneTelefoon of door een adviseur of expediteur is niet geldig.

Andere importkosten

Behalve invoerrechten betaal je invoer-btw. En er zijn andere inklaringskosten. Bijvoorbeeld voor de invoeraangifte invullen. En voor goederen lossen en eventueel opslaan in de (lucht)haven van aankomst. Dit zijn ‘handling charges’. Je expediteur of logistiek dienstverlener vertelt hier meer over.

Invoerrechten berekenen

Moet je voor je product invoerrechten betalen? Dan bereken je deze meestal over de douanewaarde. Dit is de waarde van de importgoederen aan de buitengrens van de EU. Dus de prijs die je betaalt voor de goederen plus de vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens of haven van binnenkomst in de EU.

Voorbeeld 
30.000 stuks longdrinkglazen van gehard glas uit China:10.000 euro
Transport- en verzekeringskosten China - plaats van binnenkomst EU:2.000 euro
Douanewaarde *:12.000 euro
Te betalen invoerrechten = 11% over douanewaarde:1.320 euro

* Let op: er zijn verschillende manieren waarop je de douanewaarde kunt bepalen. Zo kun je soms bepaalde kosten optellen of aftrekken. En voor sommige producten bereken je invoerrechten op basis van de hoeveelheid in plaats van over de waarde. Voor wijn betaal je bijvoorbeeld een bepaald bedrag in euro’s per ingevoerde hectoliter als invoerrecht. Het bedrag verschilt per soort wijn en alcoholvolumegehalte.

Goederen inklaren bij de douane