Invoerrechten betalen: een uitleg voor importeurs

Als je producten van buiten de EU importeert, betaal je mogelijk invoerrechten. Dit is een belasting die je aan de douane betaalt. Per product verschilt de hoogte van het invoerrecht. Als je wilt weten wat je aan invoerrechten kwijt bent, dan moet je daarvoor een en ander uitzoeken. In dit artikel leggen we uit hoe dat werkt. Zo kun je zelf uitrekenen wat je aan invoerrechten betaalt.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

Voor sommige producten betaal je nooit invoerrechten. En vaak betaal je minder of geen invoerrechten als je producten importeert uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Lees via een voorbeeld hoe je het bedrag aan invoerrechten berekent. En waar je de tarieven van invoerrechten kunt vinden.

Invoerrechten berekenen

Importeer je producten van buiten de EU? Dan betaal je vaak invoerrechten. Je wilt waarschijnlijk weten hoeveel dit kost. Dit kun je zelf berekenen. Hiervoor heb je eerst de douanewaarde nodig van je producten. Dit is de waarde van de importgoederen aan de buitengrens van de EU. Dus de prijs die je betaalt voor de goederen plus de vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens of haven van binnenkomst in de EU.

Let op: soms kun je bepaalde kosten optellen of aftrekken bij de douanewaarde. Er zijn ook producten waarbij je de invoerrechten berekent over de hoeveelheid in plaats van de waarde. Bij wijn bijvoorbeeld, betaal je invoerrechten per ingevoerde hectoliter.

Verschil per product

Hoeveel invoerrechten je betaalt, verschilt per product. In de tabel hieronder zie je de tarieven voor enkele productgroepen. Binnen een productgroep verschillen de tarieven vaak ook. Zo betaal je bijvoorbeeld binnen de productgroep ‘speelgoed’ voor elektrische speelgoedtreinen geen invoerrechten (0%). Terwijl voor pluche teddyberen het tarief 4,7% is. 

ProductgroepTarief
Meubelen0% t/m 5,6%
Kleding0% t/m 12%
Speelgoed0% t/m 4,7%
Schoeisel3,5% t/m 17%
Sieraden en juwelen0% t/m 4%
Laptops en tablets0%
Telefoons0%
Boeken, cd's en dvd's0%

Weet je de douanewaarde van je importzending? Dan kun je de invoerrechten berekenen. In het voorbeeld hieronder zie je hoe dat werkt. In dit geval met longdrinkglazen uit China. Voor deze producten is het tarief van invoerrechten 11%.

Het percentage invoerrechten voor je producten kun je opzoeken in twee verschillende systemen. Hoe? Dat lees je verderop in dit artikel.

Voorbeeld 
30.000 stuks longdrinkglazen van gehard glas uit China:10.000 euro
Transport- en verzekeringskosten China - plaats van binnenkomst EU:2.000 euro
Douanewaarde:12.000 euro
Te betalen invoerrechten = 11% over douanewaarde:1.320 euro

Geen invoerrechten betalen

Je betaalt geen invoerrechten als de waarde van je zending met producten van buiten de EU maximaal 150 euro is. Vervoers- en verzekeringskosten tel je hierbij niet mee.
Let op: voor alcoholhoudende producten, parfum en eau de toilette, tabak en tabaksproducten krijg je geen vrijstelling. Je betaalt voor deze producten altijd invoerrechten. Ook voor zendingen onder de 150 euro.

Importeren uit EU-landen

In de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt nooit invoerrechten als je producten uit een EU-land importeert.

Taric-code en invoerrechten opzoeken

Bij invoer van een product heb je meestal een tiencijferige goederencode nodig. Deze tiencijferige code noemen we in de EU een Taric-code of goederencode bij invoer. De Taric-code van je product bepaalt het tarief van invoerrechten. Deze code moet in je invoeraangifte staan. Zo weet de douane hoeveel invoerrechten je moet betalen.

Wat betaal je aan invoerrechten?

Kun je de Taric-code niet vinden? In het artikel HS-codes en goederencodes opzoeken staan hulpmiddelen. Je kunt ook bellen met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Gebruikstarief Nederlandse Douane en Access2Markets

De Taric-codes bij invoer en de invoerrechten die erbij horen, vind je in twee systemen: het gebruikstarief van de Nederlandse Douane en de Access2Markets-database van de Europese Commissie.

Gebruikstarief Nederlandse Douane, voorbeeld

n dit voorbeeld lees je hoe je in het Gebruikstarief van de Nederlandse Douane de Taric-code en de hoogte van het invoerrecht opzoekt van longdrinkglazen van hardglas (geen kristal en niet van glaskeramiek). Volg hiervoor de volgende stappen:

 • Ga naar Douane Tarief Voorziening (DTV). Dit is het Gebruikstarief van de douane.
 • Kies via tabblad 'Nomenclatuur' voor 'Raadplegen via Nomenclatuur'.
 • Bij Afdeling XIII staat: ‘Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk (hoofdstuk 68-70)’.
 • Klik op het gele mapje voor ‘Afdeling XIII’.
 • Klik dan op het mapje bij ‘Hoofdstuk 70’ - Glas en glaswerk.
 • Klik daarna op het mapje bij ‘7013 - Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik’.
 • Kies daarna het mapje: ‘- andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek’.
 • En daarna het mapje bij ‘7013 37: -- andere’. Dit is de 6-cijferige HS-code.
 • Je ziet nu de code ‘7013 37 10 00’. Dit is de tiencijferige Taric-code voor longdrinkglazen van hardglas. Een Taric-code bestaat uit de HS-code aangevuld met vier cijfers.
 • Klik op het vergrootglas.
 • Kies het land waaruit je de goederen importeert en klik op 'Raadplegen'.

Je ziet nu een aantal kolommen waaronder ‘Maatregel type’. In deze kolom kun je de volgende zaken tegenkomen:

1. Douanerecht derde landen

Douanerecht derde landen is het tarief van invoerrecht voor producten die je importeert uit derde landen. Dit zijn de landen buiten de EU. Bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten van Amerika. Voor de longdrinkglazen van hardglas is het ‘douanerecht derde landen’ ofwel het invoerrechttarief 11%. Dit percentage zie je in de kolom 'Tarief'.

Importeer je verwerkte landbouwproducten? Dan betaal je mogelijk landbouwheffingen. Je ziet dan in de kolom ‘Tarief’ de volgende afkortingen staan: EA (agrarische element), AD S/Z (aanvullend recht op suiker), AD F/M (aanvullend recht op meel). Deze heffingen betaal je op basis van het aanwezige gehalte aan melkvet, melkproteïne, zetmeel en suikers.

2. Tariefpreferenties

Zie je een veld ‘Tariefpreferenties’ staan? Dan importeer je je product uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Hierdoor betaal je meestal minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. In het voorbeeld van de longdrinkglazen geldt dan meestal een vrijstelling van invoerrecht. Dus 0% in plaats van 11%. Dit hangt af van het verdragsland. In de kolom ‘Geografisch gebied’ staan de namen van de verdragslanden.

Let op: Sommige verdragslanden staan niet met naam genoemd in de kolom ‘Geografisch gebied’. Deze landen horen dan tot een ‘groep van landen’ waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft. Bijvoorbeeld CARIFORUM, SADC EPA, SAP, Europese Economische Ruimte, GSP+, LGO en Midden-Amerika. Als je klikt op deze groepsnamen zie je welke landen daaronder vallen.

Om tariefpreferentie te krijgen, moeten producten direct vanuit het verdragsland worden verstuurd. Ook moeten de producten van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit bewijs je met een preferentieel oorsprongsdocument of –verklaring (zie kolom ‘Voorwaarden’). In het artikel factuurverklaring bij import: betaal minder invoerrechten lees je meer over de verschillende oorsprongsdocumenten en –verklaringen.

3. Door de douane-unie vastgesteld recht

Als je producten importeert uit Turkije, San Marino of Andorra, zie je vaak staan: ‘Door de douane-unie vastgesteld recht’. De EU heeft een douane-unie met deze landen. Door deze douane-unie betaal je voor veel producten van herkomst uit deze landen geen invoerrechten. Van herkomst uit een land wil zeggen dat het product in dat land is gemaakt. Of dat het product eerder vanuit een ander land is ingevoerd in dat land.

4. (Niet-) Preferentieel tariefcontingent

Kom je voor je importland en -product het veld ‘Preferentieel tariefcontingent’ tegen? Dan geldt voor de invoer van een bepaalde hoeveelheid van dat product in de EU een verlaging van invoerrechten. Je hebt dan wel een oorsprongsdocument- of verklaring nodig uit het importland. Dit zie je in de kolom ‘Voorwaarden’. Is de hoeveelheid bereikt? Dan zit het tariefcontingent vol. Dit heet ‘uitputting van het tariefcontingent’. Je betaalt vanaf dat moment het invoerrechttarief van het ‘douanerecht derde landen’. In de kolom ‘Ordernummer’ zie je welke hoeveelheid nog beschikbaar is binnen het tariefcontingent.

Zie je een veld ‘Niet-preferentieel tariefcontingent’ staan? Ook hier is er verlaging van invoerrechten voor een bepaalde hoeveelheid van het product uit het importland. Voorwaarde is dat het contingent nog niet is uitgeput. In plaats van een oorsprongsdocument of –verklaring heb je een ander document nodig waarmee je minder invoerrechten betaalt. Je ziet het document staan in de kolom  ‘Voorwaarden’. Dit zijn bijvoorbeeld invoercertificaten voor bepaalde agrarische producten of echtheidscertificaten voor handgemaakte producten.

5. Definitieve antidumpingrechten en invoer-btw

In de kolom ‘Maatregel type’ staan soms nog andere invoerbelastingen. Bijvoorbeeld ‘definitieve antidumpingrechten’. Dit is een extra importheffing op bepaalde producten bovenop het invoerrecht. Met antidumpingrechten houdt de EU tegen dat exporteurs in derde landen hun producten naar de EU uitvoeren tegen hele lage prijzen. Ofwel dumpen op de EU-markt. Dit soort dumping zorgt voor oneerlijke concurrentie. Met antidumpingrechten beschermt de EU ook de eigen industrie en werkgelegenheid.

Als laatste veld in de kolom zie je ‘Omzetbelasting (NLBTW)’ staan. Dit is de btw die je bij invoer in Nederland betaalt. In de kolom ‘Tarief’ zie je het Nederlandse invoer-btw-tarief staan.

Handleiding Gebruikstarief

Er is ook een handleiding voor het gebruikstarief van de douane. Kom je er niet uit? Bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Access2Markets van de Europese Commissie

Je kunt invoerrechten ook opzoeken in My Trade Assistant van Access2Markets. Dit is een website van de Europese Commissie. Bekijk de video voor uitleg over het zoeken naar invoerrechten en andere informatie.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Zekerheid over juiste Taric-code

Kies je een verkeerde Taric-code voor je product dan klopt het tarief van invoerrecht misschien niet. Je betaalt dan bij invoer mogelijk te weinig of te veel invoerrechten. Twijfel je of de Taric-code klopt? Vraag dan een Bindende Tariefinlichting (BTI) aan bij de Nederlandse Douane. Dit is een schriftelijke en bindende uitspraak over de Taric-code voor je importproduct. Mondelinge Informatie over Taric-codes via de DouaneTelefoon of door een adviseur of expediteur is niet geldig.

Inklaringskosten

Behalve invoerrechten betaal je invoer-btw. En er zijn andere importkosten. Bijvoorbeeld voor de invoeraangifte invullen. En voor goederen lossen en eventueel opslaan in de (lucht)haven van aankomst. Al deze kosten bij elkaar heten inklaringskosten. Je expediteur of logistiek dienstverlener vertelt hier meer over.