Regels en beperkingen bij de import van producten

Wil je een product uit het buitenland importeren? Onderzoek dan eerst af of je dit product mag invoeren. Meestal is dit geen probleem. Soms gelden beperkingen. En heb je een invoervergunning of een andere vorm van toestemming nodig. Of er geldt een invoerverbod door opgelegde sancties tegen een land. Let ook op als je merkartikelen wilt importeren via parallelimport.

In dit artikel lees je welke regels en beperkingen voor verschillende producten gelden. En welke vergunningen of andere documenten je nodig hebt als je deze producten wilt importeren.

Import uit een EU-land

Nederland is een lidstaat van de EU. Importeer je een product uit een andere EU-lidstaat dan geldt vrij verkeer van goederen. De EU is één markt zonder binnengrenzen. Dit betekent dat het aangeven van goederen bij de douane niet nodig is. Je betaalt ook geen invoerrechten.Toch gelden voor sommige producten aanvullende regels. Bijvoorbeeld als je accijnsgoederen importeert of afval vervoert tussen lidstaten. Het importeren en verhandelen van namaakartikelen is altijd verboden.

Is een product toegelaten in een andere EU-lidstaat? Dan mag je het product ook in Nederland verkopen. Soms mogen lidstaten een specifiek product of een specifieke stof verbieden of uit de handel nemen. Dit gebeurt als het product onveilig is voor consument en milieu. Houd rekening met de Warenwet als je producten in Nederland wilt verkopen. Daarin staat de veiligheid van consumentenproducten centraal. Zo geldt bijvoorbeeld dat de verplichte voedselinformatie op voorverpakte voedingsmiddelen Nederlandstalig is.

Import van buiten de EU

Voor de invoer van goederen uit derde landen (landen buiten de EU) doe je altijd een invoeraangifte bij de douane. De meeste producten kun je zonder vergunning invoeren. Er geldt een verbod voor de invoer van namaakartikelen. Soms leiden internationale sancties tot een importverbod. Verder mag je geen producten op de markt brengen die onveilig zijn. Je producten moeten voldoen aan de geldende Europese producteisen voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Voor sommige producten gelden extra invoerregels. Je hebt bijvoorbeeld een invoervergunning, invoercertificaat, gezondheidscertificaat of ander document nodig. Anders mag je het product niet invoeren. 

Producten met aanvullende regels

Wil je onderstaande producten importeren uit een EU-land of uit een derde land? Ga dan na of je met extra regels te maken krijgt. Vaak heb je een vergunning of een andere vorm van toestemming nodig. Ook geldt voor bepaalde producten een keuringsplicht. In de Acces2Markets-tool van de Europese Commissie vind je ook informatie over invoerregels voor je importproduct.

Accijns- en verbruiksbelastinggoederen

Ga je bier of wijn of sterke drank importeren uit landen binnen of buiten de EU? Of tabaksproducten of minerale oliën? Dan betaal je accijns en heb je soms vergunningen van de douane nodig. Bij import van vruchten- en groentesappen, limonade of mineraalwater betaal je verbruiksbelasting. Op de website van de douane vind je meer informatie over het betalen van accijns en verbruiksbelasting.

Afvalstoffen

Als je afval invoert van buiten de EU of vervoert tussen lidstaten binnen de EU dan gelden Europese voorschriften voor het vervoer van afval (EVOA). EVOA kent verschillende procedures. Deze hangen bijvoorbeeld af van de landen die betrokken zijn bij het afvaltransport en van het soort afvalstoffen.

Bedreigde dier- en plantensoorten

Wil je beschermde planten of dieren (of producten hiervan) importeren, vervoeren of verhandelen? Dan heb je in sommige gevallen een CITES-vergunning of CITES-certificaat nodig. CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Dit is een overeenkomst tussen 183 landen over de internationale handel van bedreigde plant- en diersoorten. CITES voorkomt het uitsterven van bedreigde dieren en planten. Voor handel binnen de EU is vaak een EU-certificaat nodig.

Biologische producten

Er gelden certificeringseisen als je biologische producten of grondstoffen in Nederland importeert. Bij import uit derde landen heb je daarnaast een Certificaat voor Invoer (e-COI) nodig. Hiermee toon je aan dat de producten gecertificeerd zijn door een erkende instantie.

Chemische stoffen

Houd rekening met de Europese wet REACH wanneer je chemische stoffen importeert. Importeer je chemische stoffen uit derde landen? Dan registreer je verplicht gegevens over deze stoffen bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Cultuurgoederen

Wil je cultuurgoederen zoals kunst, archeologische voorwerpen of antiek importeren? Controleer dan of deze het land van herkomst mogen verlaten. Soms heb je hiervoor toestemming nodig van de lokale autoriteiten. Zeker als een voorwerp ouder is dan 50 jaar bestaat er een kans dat het niet zomaar een land mag verlaten.

Dieren en dierlijke producten van buiten EU

De EU stelt hoge eisen aan gezondheid en veiligheid. Daarom geldt dat je dierlijke producten voor consumptie alleen mag invoeren uit toegelaten derde landen. Instanties in deze landen controleren of exporteurs voldoen aan de eisen die de EU stelt. Op de website van de Europese Commissie vind je een overzicht van erkende bedrijven uit de toegelaten landen. Alleen deze bedrijven mogen exporteren naar de EU. Lijsten van erkende bedrijven in Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Noord-Ierland, Faeröer Eilanden, Groenland en San Marino vind je op de website van de Europese Commissie. Overzichten van goedgekeurde bedrijven in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) staan op de website van de Britse overheid.

Ook voor de invoer van levende dieren zijn extra regels.

Verder geldt dat dieren en dierlijke producten alleen via een aangewezen Grenscontrolepost (GCP) de EU mogen binnenkomen. Vaak keurt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de dieren en dierlijke producten. Zo voorkomt de NVWA dat dierziekten en onveilige producten Nederland en de EU binnenkomen. Bij invoer heb je een veterinair certificaat (gezondheidscertificaat) van een bevoegde veterinaire autoriteit uit het derde land nodig. De invoerregels gelden ook voor visserijproducten.

Dieren en dierlijke producten uit de EU

Importeer je dieren zoals runderen uit een EU-land? Dan heb je een EU-gezondheidscertificaat nodig van de autoriteiten van dat EU-land. De NVWA controleert steekproefsgewijs op de plek van aankomst. Is de bestemming een slachthuis? Dan controleert de NVWA altijd. Aanvullende informatie voor verschillende dieren vind je op de website van de NVWA. Toets hiervoor 'import inclusief intraverkeer' in. Ook voor de import van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten heb je soms toestemming nodig.

Dierlijke producten voor consumptie uit een ander EU-land mogen alleen afkomstig zijn van erkende bedrijven. Voor de import van visserijproducten gelden soortgelijke regels.

Geneesmiddelen

Je hebt een fabrikantenvergunning nodig als je geneesmiddelen invoert uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Importeer je geneesmiddelen uit een EER-land dan heb je een groothandelsvergunning nodig. Beide vergunningen vraag je aan bij Farmatec.

Planten, groenten, fruit of plantaardig materiaal

Bij import uit derde landen van planten, groenten, fruit of plantaardig materiaal heb je vaak een gezondheidscertificaat uit het herkomstland nodig. Dit heet ook wel een fytosanitair certificaat. De NVWA inspecteert de zending. Voor bepaalde producten geldt een invoerverbod. Ook gelden regels voor de import van (verpakkings)hout of houtproducten uit derde landen. Verder moeten groenten en fruit uit derde landen aan kwaliteitsvoorschriften voldoen.

Importeer je uit een EU-land? Dan heb je voor een beperkt aantal planten, hout en plantaardige producten een plantenpaspoort nodig.

Radioactieve stoffen

Wil je bepaalde radioactieve stoffen uit derde landen invoeren of vervoeren binnen de EU? Dan vraag je een vergunning aan of doe je een kennisgeving bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Strategische goederen en diensten

Voor de invoer van strategische goederen en strategische diensten heb je vaak een vergunning nodig. Of je doet een melding. Het gaat bij strategische goederen om militaire goederen en dual-use goederen. Dual-use goederen zijn goederen, software en technologie die zowel civiel als militair toepasbaar zijn. Voor vragen en het aanvragen van vergunningen neem je contact op met de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU).

Verdovende middelen

Je mag verdovende middelen uit de Opiumwet alleen in Nederland importeren als je daarvoor een invoerontheffing hebt. Deze ontheffing vraag je bij Farmatec aan.

Vuurwerk

Importeer je vuurwerk in Nederland? Dan meld je dit vooraf bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het hele jaar door controleert de ILT op de productveiligheid van vuurwerk. Deze controles doet ILT bij importeurs, aan de grens, in de havens, langs de weg en bij verkooppunten.

Wapens en munitie

Voor de import in Nederland van wapens en munitie en onderdelen van wapens en munitie heb je meestal een consent nodig. Dit vraag je aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Handboek VGEM

In het Handboek VGEM (Veiligheid, Economie, Gezondheid & Milieu) van de Nederlandse Douane vind je ook informatie over bovenstaande producten (uitgezonderd accijns- en verbruiksbelastinggoederen). Daarnaast vind je in het handboek ook informatie over onderstaande producten en onderwerpen:

Parallelimport

Het buiten de officiële distributiekanalen om importeren van merkproducten heet parallelimport. Je koopt dan niet het merkartikel bij de officiële buitenlandse fabrikant of officiële importeur. Maar bijvoorbeeld bij een buitenlandse tussenhandelaar. Wil je merkartikelen via parallelimport importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dit mag alleen als je toestemming hebt van de merkhouder. De merkhouder is namelijk de eerste die het merkartikel op de EER-markt mag brengen. De merkhouder is meestal de officiële producent.

Is het product eenmaal door de merkhouder (of met zijn toestemming door een ander) voor het eerst binnen de EER in de handel gebracht? Dan is het daarna vrij verhandelbaar binnen de EER. Het recht van de merkhouder is dan uitgeput. Je mag vanaf dat moment via parallelimport het merkproduct kopen in een andere EER-lidstaat. Let op: Parallelimport uit EER-landen van geneesmiddelen mag alleen als je in bezit bent van een parallelhandelsvergunning. Bovenstaande bescherming en uitputting geldt ook voor octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Bovenstaande bescherming en uitputting geldt ook voor octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Persoonlijk advies

Wil je weten of er voor jouw product speciale invoerregels gelden? Een adviseur van het KVK Adviesteam denkt graag met je mee.