Regels en beperkingen bij de import van producten

Wil je een product uit het buitenland importeren? Onderzoek dan eerst af of je dit product mag invoeren. Meestal is dit geen probleem. Soms zijn er regels en beperkingen. Dit zoek je op in Access2Markets.

KVK Online sessie: starten met import

Importeren biedt je bedrijf kans voor groei. Doe mee aan dit event.

Meld je aan

Voor sommige producten heb je een invoervergunning of andere vorm van toestemming nodig. Of loop je tegen een invoerverbod aan, door sancties die de EU oplegt tegen een land. In dit artikel staan verschillende producten waarvoor regels en beperkingen gelden. Je leest welke vergunningen of andere papieren je nodig hebt als je deze producten wilt importeren.

Regels en beperkingen opzoeken

Of er regels en beperkingen voor je importproducten zijn, zoek je op in Access2Markets. Dit is een hulpmiddel van de Europese Commissie. In onderstaande video krijg je uitleg hoe Access2Markets werkt. Importeer je uit een land buiten de EU? Dan vind je de informatie bij ‘importvoorschriften’. Importeer je het product in Nederland vanuit een ander EU-land? Dan vind je de informatie bij ‘productvoorschriften’.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Import uit een EU-land

Nederland is een lidstaat van de EU. Importeer je een product uit een andere EU-lidstaat dan is er vrij verkeer van goederen. De EU is één markt zonder binnengrenzen. Dit betekent dat aangifte van je goederen bij de douane niet nodig is. Je betaalt ook geen invoerrechten. Is een product toegelaten in een andere EU-lidstaat? Dan mag je het product ook in Nederland verkopen. Toch zijn er voor sommige producten extra regels. Bijvoorbeeld als je accijnsgoederen importeert of afval vervoert tussen lidstaten. En het verhandelen van namaakartikelen is verboden.

Productveiligheid

Soms mogen lidstaten een product verbieden of uit de handel nemen. Dit gebeurt als het product onveilig is voor consument en milieu. Voor de productveiligheid heb je als importeur van producten uit andere EU-landen de rol en verantwoordelijkheden van een distributeur. Je moet onder andere controleren of het product een technisch dossier heeft en je moet kennis hebben van de producteisen. In het stappenplan productveiligheid voor distributeurs lees je hoe aan de regels voldoet. Let op: bewerk of verander je het geïmporteerde product of zet je er je eigen logo op? Dan heb je de verantwoordelijkheden van een fabrikant.

Import van buiten de EU

Voor de invoer van goederen uit derde landen doe je altijd een invoeraangifte bij de douane. Derde landen zijn landen buiten de EU. De meeste producten voer je zonder vergunning in. Er geldt een verbod voor de invoer van namaakartikelen. Soms is er door internationale sancties een importverbod voor producten uit bepaalde landen. Voor sommige producten zijn er extra invoerregels. Je hebt dan bijvoorbeeld een invoervergunning, invoercertificaat, gezondheidscertificaat of ander document nodig. Anders mag je het product niet invoeren. 

Productveiligheid

Je mag geen producten op de markt brengen die onveilig zijn. Je producten moeten voldoen aan de Europese producteisen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Voor de productveiligheid heb je als importeur van producten van buiten de EU verschillende verantwoordelijkheden. Zo moet je bepalen welke veiligheidsregels gelden voor je product en controleren of het product aan deze regels voldoet. Lees meer over je verantwoordelijkheden in het stappenplan productveiligheid voor importeurs. Let op: bewerk of verander je het geïmporteerde product of zet je er je eigen logo op? Dan heb je de verantwoordelijkheden van een fabrikant.

Producten met extra regels

Hieronder vind je een overzicht van producten waarvoor bij import extra regels zijn. Vaak heb je een vergunning of andere vorm van toestemming nodig. Ook is er voor bepaalde producten een keuringsplicht. Het overzicht is niet compleet. Zoek altijd uit of er extra regels zijn voor jouw importproduct. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Access2Markets.

UPV: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Geldt er een UPV voor jouw product? Dan ben je ook verantwoordelijk voor je product als het afgedankt of opgebruikt is. Je krijgt te maken met extra kosten en regels, bijvoorbeeld voor inzameling en recycling. Er zijn UPV's voor textiel, wegwerpplastic, verpakkingen, auto's en autobanden, batterijen en accu's, elektrische en elektronische apparatuur.

Accijns- en verbruiksbelastinggoederen

Ga je bier of wijn of sterke drank importeren uit landen binnen of buiten de EU? Of tabaksproducten of minerale oliën? Dan betaal je accijns en heb je soms vergunningen van de douane nodig. Bij import van vruchten- en groentesappen, limonade of mineraalwater betaal je verbruiksbelasting. Op de website van de douane vind je meer informatie over het betalen van accijns en verbruiksbelasting.

Afvalstoffen

Er zijn Europese regels voor het overbrengen van afval (EVOA). Deze gelden als je afval invoert van buiten de EU of vervoert tussen lidstaten binnen de EU. De regels hangen onder andere af van de landen die betrokken zijn bij het afvaltransport en van het soort afvalstoffen.

Bedreigde dier- en plantensoorten

Wil je beschermde planten of dieren (of producten hiervan) importeren, vervoeren of verhandelen? Dan heb je mogelijk een CITES-vergunning of CITES-certificaat nodig. CITES is de Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. Dit is een overeenkomst tussen 183 landen over de internationale handel van bedreigde plant- en diersoorten. CITES voorkomt het uitsterven van bedreigde dieren en planten. Voor handel binnen de EU is vaak een EU-certificaat nodig.

Biologische producten

Er zijn certificeringseisen als je biologische producten of grondstoffen in Nederland importeert. Bij import uit derde landen heb je daarnaast een Certificaat voor Invoer (e-COI) nodig. Hiermee bewijs je dat de producten gecertificeerd zijn door een officiële organisatie.

Chemische stoffen

Houd rekening met de Europese wet REACH wanneer je chemische stoffen importeert. Importeer je chemische stoffen uit derde landen? Dan registreer je verplicht gegevens over deze stoffen bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Cultuurgoederen

Wil je cultuurgoederen zoals kunst, archeologische voorwerpen of antiek importeren? Controleer dan of deze het land van herkomst mogen verlaten. Soms heb je hiervoor toestemming nodig van de overheid van dat land. Zeker als een voorwerp ouder is dan 50 jaar bestaat er een kans dat het niet zomaar een land mag verlaten.

Dieren en dierlijke producten van buiten EU

De EU stelt hoge eisen aan gezondheid en veiligheid. Daarom mag je dierlijke producten voor consumptie alleen invoeren uit door de EU toegelaten derde landen. Organisaties in deze landen controleren of exporteurs voldoen aan de eisen die de EU stelt. Op de website van de Europese Commissie vind je een overzicht van erkende bedrijven uit de toegelaten landen. 

Ook voor de invoer van levende dieren zijn extra regels. Verder mogen dieren en dierlijke producten alleen via een aangewezen Grenscontrolepost (GCP) de EU binnenkomen. Vaak keurt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de dieren en dierlijke producten. Zo voorkomt de NVWA dat dierziekten en onveilige producten Nederland en de EU binnenkomen. Bij invoer heb je een veterinair certificaat (gezondheidscertificaat) van een officiële organisatie uit het derde land nodig. De invoerregels gelden ook voor visserijproducten.

Dieren en dierlijke producten uit de EU

Importeer je dieren zoals runderen uit een EU-land? Dan heb je een EU-gezondheidscertificaat nodig van de autoriteiten van dat EU-land. De NVWA controleert met steekproeven op de plek van aankomst. Is de bestemming een slachthuis? Dan controleert de NVWA altijd. Extra informatie voor verschillende dieren vind je op de website van dee NVWA. Vul hiervoor in de zoekbalk 'import inclusief intraverkeer' in. Ook voor de import van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten heb je soms toestemming nodig.

Dierlijke producten voor consumptie uit een ander EU-land mogen alleen komen van erkende bedrijven. Voor de import van visserijproducten zijn er ook dit soort regels.

Geneesmiddelen

Je hebt een fabrikantenvergunning nodig als je geneesmiddelen invoert uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Importeer je geneesmiddelen uit een EER-land? Dan heb je een groothandelsvergunning nodig. Beide vergunningen vraag je aan bij Farmatec.

Planten, groenten, fruit of plantaardig materiaal

Bij import uit derde landen van planten, groenten, fruit of plantaardig materiaal heb je vaak een gezondheidscertificaat uit het herkomstland nodig. Dit noem je ook wel een fytosanitair certificaat. De NVWA controleert de zending. Voor bepaalde producten geldt een invoerverbod. Ook zijn er regels voor de import van (verpakkings)hout of houtproducten uit derde landen. Verder zijn er kwaliteitseisen voor groenten en fruit uit derde landen.

Importeer je uit een EU-land? Dan heb je voor een klein aantal planten, hout en plantaardige producten een plantenpaspoort nodig.

Radioactieve stoffen

Wil je bepaalde radioactieve stoffen uit derde landen invoeren of vervoeren binnen de EU? Dan vraag je een vergunning aan of doe je een kennisgeving bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Staal en ijzer

Importeer je ijzer en staal uit derde landen? Houd dan rekening met het volgende:

Invoerverbod Russische grondstoffen

Sinds 30 september 2023 is er een invoerverbod op de invoer van ijzer- en staalproducten waarin Russische grondstoffen zitten. De ijzer- en staalproducten waar het om gaat staan in bijlage XVII van de Europese Verordening (EG) nr. 833/2014. Dit zijn producten die beginnen met goederencodes 7206 t/m 7229 en 7301 t/m 7326. In deze producten mogen geen Russische grondstoffen zitten die ook binnen deze goederencodes vallen. Voor sommige grondstoffen gaat het verbod op een later moment in. Namelijk 1 april 2024 voor grondstoffen die beginnen met goederencode  7207 11. En 1 oktober 2024 voor grondstoffen die beginnen met goederencodes 7207 12 10 en 7224 90.

Je moet bij invoer aan de douane bewijzen dat in de ijzer- en staalproducten geen grondstoffen van Russische oorsprong zitten. Dit bewijs je met een Mill Test Certificate (MTC). Bij twijfel kan de douane vragen om extra bewijs. Meer informatie vind je in een nieuwsbericht van de Nederlandse Douane en in een artikel van de Europese Commissie (vanaf pagina 9).

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Door de Europese wet CBAM moet je als importeur van ijzer en staal uit derde landen melden hoeveel CO2 bij het maken van deze producten is vrijgekomen. Vanaf 1 januari 2026 betaal je ook een CO2 -heffing. Lees meer over CBAM verderop in het artikel.

Strategische goederen en diensten

Voor de invoer van strategische goederen en strategische diensten heb je vaak een vergunning nodig. Of je doet een melding. Het gaat bij strategische goederen om militaire goederen en dual-use goederen. Dual-use betekent dat je deze goederen, software en technologie zowel civiel als militair kunt gebruiken. Voor vragen hierover en het aanvragen van vergunningen neem je contact op met de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU).

Verdovende middelen

Je mag verdovende middelen uit de Opiumwet alleen in Nederland importeren met een invoerontheffing. Deze ontheffing vraag je aan bij Farmatec.

Vuurwerk

Importeer je vuurwerk in Nederland? Dan meld je dit vooraf bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het hele jaar door controleert de ILT op de productveiligheid van vuurwerk. Deze controles doet ILT bij importeurs, aan de grens, in de havens, langs de weg en bij verkooppunten.

Wapens en munitie

Voor de import in Nederland van wapens en munitie en onderdelen van wapens en munitie heb je meestal een consent nodig. Dit vraag je aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Persoonlijk advies

Wil je weten of er voor jouw product speciale invoerregels zijn? Een adviseur van het KVK Adviesteam denkt graag met je mee. Bel naar 088 585 22 22.

Handboek VGEM

In het Handboek VGEM (Veiligheid, Economie, Gezondheid & Milieu) van de Nederlandse Douane vind je ook informatie over bovenstaande producten (behalve accijns- en verbruiksbelastinggoederen). Verder vind je in het handboek informatie over:

CBAM, heffing op CO2-uitstoot

Op 1 oktober 2023 voerde de EU het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in. Met CBAM krijgen importeurs een CO2-heffing op de invoer van sommige goederen uit derde landen. De heffing is gebaseerd op de CO2-uitstoot die tijdens het maken van deze goederen in een derde land is vrijgekomen. Het gaat op dit moment om cement, elektriciteit, meststoffen en waterstof. En om gietijzer, ijzer, staal, aluminium en verschillende producten daarvan. Je vindt de complete goederenlijst in bijlage I van de Europese CBAM verordening. In bijlage III staan derde landen waarvoor CBAM niet geldt. Bijvoorbeeld IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Ook op zendingen uit derde landen waarvan de waarde lager is dan 150 euro is CBAM niet van toepassing.

Importeurs moeten elk kwartaal aan de Europese Commissie melden hoeveel CO2 bij het maken van hun producten is vrijgekomen. Vanaf 1 januari 2026 betalen importeurs de CO2 -heffing door het kopen van CBAM-certificaten. Meer over CBAM lees je op de website van de douane en van de Europese Commissie. Daar vind je ook een Engelstalige handleiding (guidance document).

EUDR, ontbossingsvrije producten

De European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) is een Europese wet die ontbossing tegengaat. De wet richt zich op grondstoffen die vaak bijdragen aan ontbossing. Zoals palmolie, runderen, soja, hout, rubber, koffie en cacao. Maar ook op producten die hiervan worden gemaakt zoals leer, chocola en meubels. Een volledig overzicht van producten vind je in bijlage I van de EUDR. Je moet als importeur bewijzen dat deze producten niet afkomstig zijn van ontboste gebieden.

De wet gaat in op 30 december 2024. Voor microbedrijven en kleine bedrijven gaat de wet in op 30 juni 2025. Microbedrijven en kleine bedrijven zijn volgens de EUDR bedrijven die minimaal aan twee van de volgende criteria voldoen: 

  • minder dan 50 werknemers;
  • minder dan 4 miljoen euro omzet;
  • minder dan 8 miljoen euro balanstotaal.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of importeurs zich houden aan de EUDR. Informatie over EUDR vind je op de website van NVWA.

Parallelimport

Het buiten de officiële distributiekanalen om importeren van merkproducten heet parallelimport. Je koopt dan niet het merkartikel bij de officiële buitenlandse fabrikant of officiële importeur. Maar bijvoorbeeld bij een buitenlandse tussenhandelaar. Wil je merkartikelen via parallelimport importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dit mag alleen als je toestemming hebt van de merkhouder. De merkhouder is namelijk de eerste die het merkartikel op de EER-markt mag brengen. De merkhouder is meestal de officiële producent.

Is het product eenmaal door de merkhouder (of met diens toestemming door een ander) voor het eerst binnen de EER in de handel gebracht? Dan is het daarna vrij verhandelbaar binnen de EER. Het recht van de merkhouder is dan uitgeput. Je mag vanaf dat moment via parallelimport het merkproduct kopen in een andere EER-lidstaat. Let op: parallelimport uit EER-landen van geneesmiddelen mag alleen als je in bezit bent van een parallelhandelsvergunning