Top 5

De belangrijkste vragen over het UBO-register

 • Tips
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 1 nov 2019
 • 3 min lezen
 • 37.6K
Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Op dit moment is de wetgeving die daarover gaat nog in behandeling. UBO's zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Wat weten we nu al over Ultimate Beneficial Owners (UBO's) en het UBO-register? Lees hier de 5 belangrijkste vragen en antwoorden.

1. Wat betekent UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

2. Waarom komt er een UBO-register?

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het gaat bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

3. Moet ik ook UBO's gaan inschrijven?

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heb je geen opgaveplicht:
 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • kerkgenootschappen
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, die vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben ook geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO's inschrijven in het land van oprichting.

De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren.

4. Wanneer kan ik de UBO's van mijn organisatie gaan inschrijven?

Het kabinet wil het nieuwe register in het voorjaar van 2020 laten ingaan. Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt is nog niet door het parlement goedgekeurd.
Bekijk de status van het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Vanaf de ingangsdatum van de wet moeten UBO’s ingeschreven worden in het UBO-register. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO's in te schrijven.

Inschrijven van UBO’s zal kosteloos zijn. De tekenbevoegden binnen je organisatie - die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister - gaan ook UBO’s inschrijven.

5. Wie mag de gegevens van geregistreerde UBO's bekijken?

Iedereen mag - als het UBO-register is ingegaan - de gegevens van een organisatie en van haar UBO's tegen een tarief van €2,50 raadplegen. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zullen echter meer informatie over een UBO zien dan anderen. Als je de UBO's van een organisatie wilt bekijken moet je je eerst online registreren.

Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage